Gümrük GenelgeleriPosta / Kargo / Yolcu

Transfer Yolcu Uygulaması (Genelge 2012/15)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.08.01.00-10.06.01 9/5/2012
Konu : Transfer Yolcu Uygulaması.

GENELGE

(2012/15)

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulunun olaganüstü 16 ıncı toplantısında, yolcu bagajlarına yönelik sıkıntı yasanmaması ve yolculara kolaylık saglanması amacıyla alınan kararlar dogrultusunda; yurt dısından gelerek baglantılı uçakla son varıs noktası olan Türkiye’deki baska bir havalimanına devam edecek yolcu (gelen transfer yolcu) bagajları ile Türkiye’de herhangi bir havalimanından seyahatine baslayarak Türkiye’de hudut kapısı statüsündeki bir havalimanına baglantılı olarak yurt dısına devam edecek yolcu (giden transfer yolcu) bagajlarının gümrük gözetim ve denetimlerinde uygulanacak islemler ile havayolu sirketlerince uyulacak esaslar asagıda belirtilmistir.

1- Giden transfer yolcu bagajlarının gümrük islemlerinin hudut kapısı statüsündeki son çıkış havalimanında yapılması esas olmakla birlikte, giden transfer yolcu bagajları, baglantılı uçusun basladıgı ilk havalimanının iç hatlarında yapılan check-in isleminde, yurt dısında baglantılı uçusun sona erecegi son varıs noktasına etiketlenerek, baglantılı uçaga transfer için inilen havalimanında yolcuyla bulusturulmadan, ilgili havayolu kurulusu ve/veya bu kurulusun yer hizmetlerinden sorumlu kurulus tarafından son varıs noktasına kadar tasınacaktır. Gümrük idaresinin gerek gördügü hallerde, giden transfer yolcuların bagajları son çıkıs havalimanında gümrük kontrolü amacıyla sut altında x-ray taramasından geçirilecektir.

2- Gelen transfer yolcu bagajlarının gümrük islemleri;

a) Gidecekleri hava hudut kapısı olan havalimanında gümrük idaresi olması halinde bu gümrük idaresinde,
b) Gidecekleri hava hudut kapısı olan havalimanında gümrük idaresi olmaması ancak havalimanının bulundugu ilde bir gümrük idaresi olması halinde, mobil hizmet verilmek suretiyle bu gümrük idaresince,
c) Gidecekleri hava hudut kapısı olan havalimanının bulundugu ilde gümrük idaresi olmaması halinde Türkiye’ye ilk giris yapılan havalimanındaki gümrük idaresinde, yapılacaktır.

3- Gelen transfer yolcu bagajları, yurt dısında baglantılı uçusun basladıgı ilk havalimanında Türkiye’de baglantılı uçusun sona erecegi (hudut kapısı statüsünde olan) son varıs noktasına etiketlenerek, el bagajları haricindeki bagajlar, Türkiye’de baglantılı uçaga transfer için inilen havalimanında yolcuyla bulusturulmadan, son varıs havalimanına kadar tasınacaktır. Transfer yolcu bagajları ile iç hat yolcu bagajlarının birbirine karısmaması için gerekli tedbir alınacak, transfer bagajların yurt içinde son varış havalimanında gümrük idaresinin kontrolüne sunulmadan yolcuyla bulusturulmaması saglanacaktır.

4- Hudut kapısı olmayan havalimanlarına veya hudut kapısı olmakla birlikte bulundugu ilde gümrük idaresi olmayan havalimanlarına Türkiye’ye geliste transfer yolcu ve bagaj gönderilmeyecektir.

5- Tüm havalimanlarında VİP ve CİP salonları da dahil olmak üzere, yolculara yönelik gümrük mevzuatı ve uygulamalarına iliskin gümrük idaresince yapılacak bilgilendirme havayolu sirketleri tarafından uygun vasıtalarla saglanacaktır.

6- Ayrıca, hava hudut kapısı statüsünde olan ancak gümrük idaresi bulunmayan havalimanlarına mobil gümrük hizmeti verilebilmesi için talep sahibi havayolu sirketlerinin asagıdaki yükümlülükleri de yerine getirmesi gerekmektedir.
a) Hava hudut kapısı statüsünde olan fakat gümrük idaresi bulunmayan havalimanlarında hizmet talebinde bulunacak havayolu sirketleri havalimanının bulundugu ildeki gümrük idaresiyle irtibat kuracaklardır.
b) Yurt dısından Türkiye’deki bir havalimanına gelen transfer yolcuların ve bagajların listesi, gümrük denetimlerinin yapılabilmesini teminen ilgili gümrük idaresine bildirilecektir.
c) Havalimanında hizmet verecek gümrük personelinin sefer varıs saatinden önce havalimanında bulunması için, iase ve gidis/dönüs karayolu ulasımı karsılanacaktır.
ç) Havalimanında hizmet verecek gümrük personeli, havayolu sirketlerinin ilgili havalimanındaki imkânlarından faydalandırılacaktır.
d) Havalimanında gümrük denetiminin saglıklı yürütülebilmesi için isletici ve yer hizmeti veren kurulus ile birlikte alınacak tedbirlerin koordinasyonu taraflarca müstereken saglanacaktır.

7- Transfer yolcu bagajlarının gümrük denetimine tabi tutulması hususunda havayolu sirketlerinin yukarıdaki esaslara uygun hareket etmemesi halinde dogacak sorumluluk ilgili havayolu sirketine ait olacaktır.
21/4/2009 tarihli ve 2009/6 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müstesar
DAGITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu