Tarım ve Hayvancılık

---Hayvan Islahı Kanunu (4631 Sayılı kanun)

---İpek Böceği ve Tohumunun Yetiştirilmesi, Muayenesi ve Satılması Hakkında Kanun (859 Sayılı Kanun)

---Su Ürünleri Kanunu (1380 Sayılı Kanun)

---Şeker Kanunu (4634 Sayılı Kanun)

---Tarım Kanunu (5488 Sayılı Kanun)

---Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu (2925 Sayılı Kanun)

---Tohumculuk kanunu (5553 sayılı Kanun)

---Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (5996 Sayılı Kanun)

---Yem Kanunu (1734 Sayılı Kanun)
---2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar


—  Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/46)
---Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2015/16)
----İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/46)
----Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/7)

----Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2013/4278)


----İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/22)

---Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Saıyı:2012/4138)

---Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2012/42)

----Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)

----Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/53)

----Yurtiçi SertifikalıTohum KullanımıDesteklemesi Hakkında Tebliğ(No: 2012/45)

----Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/18)

----Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/19)

----Su Ürünleri Yönetmeliği

----Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği

----Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği

----Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2012/50)
----Su Ürünlerinde Sodyum Metabisülfit Kullanımı Genelgesi (Genelge No:2002-31)

----Su Ürürnleri İşleme Ve Değerlendirme Tesislerine Çalışma İzni Verilmesine İlişkin Genelge (Genelge No:2002-17)

----Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği
---Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik
---Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
---Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği

---Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama EsaslarıTebliği (No: 2012/49)
---Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ Sıra No:2010/13)
---Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/60)

---Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/25)

---Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/48)

---Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/10)
---Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/13)

--- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/64)

---Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/10)
---Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/28)


---Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/5)
---Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/9)

---Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2012/2)

---Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para_Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (tebliğ No:2010/5)

---Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama esasları Tebliği (Tebliğ No:2010/8)

---Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (Tebliğ No:2010/10)

---Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/52)

---Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2011/13)

---Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2010/11)

---D.Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Dazmızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2010/4)
----
D.Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Dazmızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2010/34)

 

EK–1

 

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ ÇİFTÇİ DETAYINDA İCMAL

(İCMAL 1)

İLİ      :

İLÇESİ          :

 

Sıra No

İl Adı

İlçe Adı

Bucak Adı

Köy Adı

 

İşletme No

Destek Dilekçe No

İşletme Adı/Çiftçi Adı Soyadı

Baba Adı

 

Doğum Tarihi

 

TC Kimlik No

Vergi No *

 

Desteklenen  Alan (da)

Toplam Destekleme Miktarı
(TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sadece Tüzel kişilikler için vergi no yazılır.

 

                             

  Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: ..…/ ….) gereğince ödenmesi uygundur.

 

DÜZENLEYEN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–2

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ

KÖY DETAYINDA İCMAL

(İCMAL 2)

İLİ                  :

İLÇESİ                      :

 

Sıra No

İl Adı

İlçe Adı

Bucak Adı

Köy Adı

İşletme/Çiftçi Sayısı

Toplam Destekleme
Alanı (da)

Toplam Destekleme Miktarı
(TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

DÜZENLEYEN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–3

 

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ

İLÇE DETAYINDA İCMAL

(İCMAL 3)

 

 

İLİ      :

 

Sıra No

İlçe Adı

Toplam İşletme/Çiftçi Sayısı

Toplam
Destekleme
Alanı (da)

Toplam
Destekleme Miktarı  (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

DÜZENLEYEN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–4

 

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

…………………………………. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne/İlçe Müdürlüğüne

 

          İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:…./….) gereğince, .……….. da meyve sebze üretim alanında, ……………... da örtü altında olmak üzere Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan toplam …………. dekar tarım arazisinde İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak 2014 yılı içerisinde iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulundum. Buna dair Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşun yayınladığı belgeler ekte sunulmuştur. Bu nedenle İyi Tarım Uygulamaları Desteği Ödemesinden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim.

          Yetkilendirilmiş kuruluş nezdindeki şahsıma ait bilgilerim ile Çiftçi Kayıt Sistemi ve Örtü Altı Kayıt Sisteminde eksik veya hatalı olan bilgilerimi zamanında düzelttireceğime, düzelttirmediğim takdirde doğacak tüm aksaklıklardan sorumlu olacağıma, ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/6091 sayılı  2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere destekleme aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.    ...... /….../ …….

 

 

 

 

İmza                         :

Adı ve Soyadı          :

TC Kimlik/Vergi No :

 

 

 

Adresi                         :

 

 

 

 

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     EK–5

 

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ SERTİFİKA EKİ

 

1- BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTÇİYE AİT BİLGİLER

 

Adı Soyadı

TC Kimlik No/Vergi No1

Baba Adı

Doğum Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sadece Tüzel kişilikler için vergi no yazılır.

 

2-AÇIK ALANDA İYİ TARIM UYGULAMALARI YAPILAN MEYVE SEBZE ALANLARI (2)

 

İli

İlçesi

Bucak

Köyü/

Mah.

Belge Tipi

(Tapu/

Keşif )

Ada

No

Parsel

No

Sertifikalandırılan Alan (dekar)

Yetiştirilen Ürün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Çiftçinin 2014 üretim yılına  ait ÇKS belgesi dikkate alınarak doldurulur.

            3- ÖRTÜ ALTINDA İYİ TARIM UYGULAMALARI YAPILAN ALANLAR (3)

 

İli

İlçesi

Bucak

Köyü/

Mah.

Belge Tipi

(Tapu/

Keşif)

Ada

No

Parsel

No

Örtü Altı Kayıt No

Sertifikalandırılan Alan (dekar)

Yetiştirilen Ürün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Çiftçinin 2014  üretim yılına  ait ÇKS belgesi ile birlikte ÖKS belgesi (Ek-6) dikkate alınarak tanzim edilir.

 

 

3- YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ

            ………………………..................…………... (Yetkilendirilmiş Kuruluş Adı)  olarak yukarıda kimlik bilgileri bulunan çiftçinin;  .……….. da meyve sebze üretim alanında, ……………... da örtü altında olmak üzere toplam ………….dekar tarım arazisinde 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerince 2014 yılında bireysel4/grup4 sertifikasyon seçeneklerinde iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunduğunu tasdik ederiz.

            İş bu belge ………………… tarihli ve …………………… nolu İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasının eki olarak tanzim edilmiştir.

                   

                     …../…../2015

               Sertifikayı Düzenleyen

      

                                                                                        Yetkilendirilmiş Kuruluş Yetkilisi

 

                                                                                            (Adı Soyadı/ Kaşe ve İmza)

(4) Uygun olmayan seçeneğin üzerini çiziniz

 

EK–6

 

ÖRTÜ ALTI ALANLARDA İYİ TARIM UYGULAMALARINA AİT

KAYIT SİSTEMİ BELGESİ

 

1- ÇİFTÇİ TALEBİ

 

…………………………………. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne/İlçe Müdürlüğüne

 

2014 yılı içerisinde örtü altında üretimde bulunmam nedeniyle İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:…./….) kapsamında yapılacak destekten yararlanmak istiyorum. Bu nedenle 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde oluşturulan Örtü Altı Kayıt Sistemine 2014 üretim yılına ait arazi bilgilerimin kayıtlı olduğuna dair belgenin tarafıma verilmesini arz ederim.

 ...... /….../ …….

 

 

İmza                            :

Adı ve Soyadı             :

TC Kimlik/Vergi No :

 

 

 

2- İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ

 

A- Başvuruda Bulunan Çiftçiye Ait Bilgiler

Adı Soyadı /Tüzel Kişi Unvanı

 

 

 

B-İyi Tarım Uygulamaları Gerçekleştirilen Örtü Altı Alana Ait Bilgiler

İli

İlçesi

Bucak

Köyü/

Mah.

Belge Tipi

(Tapu/

Keşif )

Ada

No

Parsel

No

ÖKS’de Kayıtlı Örtü Altı No

Üretim Alanı (da)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0PLAM

 

 

İş bu belge ilgilinin talebi üzerine, örtü altında iyi tarım uygulamaları desteği başvurusunda kullanılmak üzere düzenlenmiştir.

 

DÜZENLEYEN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

 

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,84 TL
1 € = 4,53 TL
15899067 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,84 TL
1 € = 4,53 TL
15899067 Ziyaretçi