Besleme http://www.orgtr.org Besleme tr http://backend.userland.com/rss Fri, 16 Feb 2018 17:05:23 +0200 Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2) http://www.orgtr.org/tr/kamu-kurum-ve-kuruluslari-tarafindan-yapilacak-ithalatta-alinacak-izin-hakkinda-teblig-ithalat-20182 56840000000005806 Fri, 16 Feb 2018 16:52:39 +0200 Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik http://www.orgtr.org/tr/bitki-sagligi-teshis-ve-analiz-laboratuvarlarinin-kurulus-calisma-usul-ve-esaslarinin-belirlenmesi-hakkinda-yonetmelik 56830000000005805 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 16.02.2018-30334 Resmi Gazete BİTKİ SAĞLIĞI TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARLARININ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  özel bitki sağlığı laboratuvarlarının, gerçek ve tüzel kişilere ait ihracat ve ithalatta yapılacak bitki sağlığı analizleri hariç, kuruluş izni, çalışma Fri, 16 Feb 2018 16:42:35 +0200 Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik http://www.orgtr.org/tr/gumruksuz-satis-magazalari-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik 56820000000005804 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 14.02.2018-30332 Resmi Gazete GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Çıkışa yönelik mağazalarla sınırlı olarak, bu yerdeki tek işletmeci ile işletme sözleşmesi bulunan ve 6 Thu, 15 Feb 2018 04:39:08 +0200 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/45) http://www.orgtr.org/tr/turk-parasi-kiymetini-koruma-hakkinda-32-sayili-karara-iliskin-teblig-no-20183245 56810000000005803 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: 30.01.2018-30317 Resmi Gazete TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/45) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7/8/1989 tarihli ve 89 Tue, 30 Jan 2018 09:48:35 +0200 Deterjanlar Hakkında Yönetmelik http://www.orgtr.org/tr/deterjanlar-hakkinda-yonetmelik 56800000000005802 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 27.01.2018-30314 Resmi Gazete DETERJANLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere usul ve esasları düzenlemektir. Kaps Sat, 27 Jan 2018 10:23:56 +0200 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/11201) http://www.orgtr.org/tr/cazibe-merkezleri-programi-kapsaminda-yatirimlarin-desteklenmesi-hakkinda-karar-karar-sayisi-201811201 56790000000005801 CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR (Karar  Sayısı:2018/11201) 25.01.2018-30123 Resmi Gazete Ekli “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karaf’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/12/2017 tarihli ve 141554 sayılı yazısı üzerine, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Ka Thu, 25 Jan 2018 12:11:10 +0200 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491) http://www.orgtr.org/tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no-491 56780000000005800 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 25.01.2018-30312 Resmi Gazete VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 491) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2017 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fı Thu, 25 Jan 2018 11:51:12 +0200 Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) http://www.orgtr.org/tr/elektronik-tebligat-sistemi-genel-tebligi-sira-no-1 56770000000005799 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 25.01.2018-30312 Resmi Gazete ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Thu, 25 Jan 2018 11:43:36 +0200 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/46) http://www.orgtr.org/tr/turk-parasi-kiymetini-koruma-hakkinda-32-sayili-karara-iliskin-teblig-teblig-no-20083234de-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-no-20183246 56760000000005798 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: 25.01.2018-30312 Resmi Gazete TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/46) MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Thu, 25 Jan 2018 11:20:35 +0200 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) http://www.orgtr.org/tr/ithalatta-haksiz-rekabetin-onlenmesine-iliskin-teblig-no-20181 56750000000005797 Ekonomi Bakanlığından: 25.01.2018-30312 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/1) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Thu, 25 Jan 2018 11:10:48 +0200