Besleme http://www.orgtr.org Besleme tr http://backend.userland.com/rss Mon, 16 Jan 2017 11:47:49 +0200 97.fasıl vergi oranları 2017 http://www.orgtr.org/tr/97fasil-vergi-oranlari-2017 53350000000005439  30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017     ÖLÇÜ VERGİ AB     BİRİMİ ORANLARI EFTA POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI   Kanuni Tavizli         % % % 1 2 3 4 5 6 97.01 Tamamen elle yapılmış tablo ve resimler (49.06 pozisyonundaki            resimler ve elle dekore edilmiş fabrikada imal edilen eşya hariç);            kolajlar (yapıştırma resimler) ve benzeri dekoratif panolar:         9701.10.00.0 Mon, 16 Jan 2017 11:43:14 +0200 96.fasıl vergi oranları 2017 http://www.orgtr.org/tr/96fasil-vergi-oranlari-2017 53340000000005438  30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017     ÖLÇÜ VERGİ AB     BİRİMİ ORANLARI EFTA POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI   Kanuni Tavizli         % % % 1 2 3 4 5 6 96.01 İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef            ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddeler-           den eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil):         9601.10  - İ Mon, 16 Jan 2017 11:34:59 +0200 95.fasıl vergi oaranları 2017 http://www.orgtr.org/tr/95fasil-vergi-oaranlari-2017 53330000000005437  30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017     ÖLÇÜ VERGİ AB     BİRİMİ ORANLARI EFTA POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI   Kanuni Tavizli         % % % 1 2 3 4 5 6 9501.00 Çocuklar tarafından binilmek üzere imal edilmiş tekerlekli oyun-           caklar (üç tekerlekli bisikletler, trotinetler, pedallı otomobiller gibi);            yapma bebekler için arabalar ve pusetler:         9501.00.10.00.00  - Mon, 16 Jan 2017 11:04:59 +0200 93.fasıl vergi oranları 2017 http://www.orgtr.org/tr/93fasil-vergi-oranlari-2017 53320000000005436  30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017     ÖLÇÜ VERGİ AB     BİRİMİ ORANLARI EFTA POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI   Kanuni Tavizli         % % % 1 2 3 4 5 6 9301.00.00.00.00 Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki           silahlar hariç) Kg Muaf Muaf Muaf             9302.00 Revolverler ve tabancalar ( 93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler            hariç):           Mon, 16 Jan 2017 10:09:55 +0200 91.Fasıl Vergi oranları 2017 http://www.orgtr.org/tr/91fasil-vergi-oranlari-2017 53310000000005435  30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017     ÖLÇÜ VERGİ AB     BİRİMİ ORANLARI EFTA POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI   Kanuni Tavizli         % % % 1 2 3 4 5 6 91.01 Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar            dahil) (zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama            metallerden olanlar) :            - Elektrikle çalışan kol saatleri (zam Mon, 16 Jan 2017 09:54:42 +0200 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.01.2017-29946 R.G. http://www.orgtr.org/tr/gumruk-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-1201201729946-rg 53300000000005434 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 12.01.2017-29946 Resmi Gazete GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Manifesto bilgileri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilir. Ancak uluslararası sularda avlanan balıkl Thu, 12 Jan 2017 23:51:29 +0200 85. Fasıl (8537-8548) http://www.orgtr.org/tr/85-fasil-85378548 53290000000005433  30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017 Fasıl başlangıcıiçin Tıklayın        ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ   POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI     1 2 3 4         85.37 Elektriğin kontrol veya dağıtımına mahsus olup, 85.35 veya 85.36 pozis-       yonlarında yer alan iki veya daha fazla cihazla donatılmış tablolar,        panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90. fasılda     Wed, 11 Jan 2017 21:56:26 +0200 85. Fasıl (8517-8536) http://www.orgtr.org/tr/85-fasil-85178536 53280000000005432  30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017 Fasıl başlangıcıiçin Tıklayın       ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ   POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI     1 2 3 4  85.17  Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için         olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya         vermeye  mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda         ( yer Wed, 11 Jan 2017 21:53:26 +0200 84.Fasıl (8463-8487) http://www.orgtr.org/tr/84fasil-84638487 53270000000005431  30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017 Fasıl başlangıcıiçin Tıklayın    ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ   POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI     1 2 3 4 84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer       takım tezgahları:     8463.10  - Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları:     8463.10.10.00.00  - - TeI çekme makinaları Adet 50 8463.10.90.00.00  - - Wed, 11 Jan 2017 15:20:38 +0200 84. Fasıl (8437-8462) http://www.orgtr.org/tr/84-fasil-84378462 53260000000005430  30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017 Fasıl başlangıcıiçin Tıklayın    ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ   POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI     1 2 3 4 84.37 Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif        edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru        baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mah-       sus makina ve cihazlar (çiftlik Wed, 11 Jan 2017 15:18:04 +0200