E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15369876 Ziyaretçi

MALİ / KDV MEVZUATI

---Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği (26.04.2014-28983 R.G.)
............
2017 Yılı Harç Tutarları 2017 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri
2017 Yılı Damga Vergisi Tutarları