E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,53 TL
1 € = 4,15 TL
14722034 Ziyaretçi

MALİ / KDV MEVZUATI

---Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği (26.04.2014-28983 R.G.)
----Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ----KDV Genel Tebliğleri
----Güncel KDV Oranları ----KDV Kanunu İç Genelgeleri
----KDV Genel Yazıları-Özelgeler-Sirküler ----Diğer KDV konuları
----Gelir Vergisi Kanunu ----Gelir Vergisi Kanunu B.K.Kararları ---Gelir Vergisi Kanunu Yönetmelikler
---Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğler ---Gelir Vergisi Kanunu Genelgeler ---Gelir Vergisi Kanunu Genelgeler
---Vergi Usul Kanunu (213 Sayılı Kanun) ---Vergi Usul kanunu Yönetmelikler ----Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
---Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)
............
2017 Yılı Harç Tutarları 2017 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri
2017 Yılı Damga Vergisi Tutarları ----KKDF Oaranları
----Yıllar İtibariyle Geçikme Zamları Oranları ----Özel Tüketim Vergisi Oranları için tıklayınız
----Gelir V.K.Sakatlık İndirimi

----Maktu Harçlar ve Damga Vergisi Tutarları, Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahları ve .......(Karar:2011/2628)

----r Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

----Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ

----Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ

----Ticaret Sicili, Odalar ve Borsalar ile Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Yapılacak Başvurularda Uygulanacak Esaslar  2012/1 Sayılı Genelge
----
Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2013/1)

----Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 )

----Kambiyo MEVZUATI ...... ----Özel Tüketim Vergisi (Ö.T.V.) MEVZUATI

----Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)

----Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

----Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

----2011/4 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi

----5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 4)

----Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları (Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/13)