E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,53 TL
1 € = 4,15 TL
14721991 Ziyaretçi

KANUNLAR

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliği (2017)

Kanun Tasarı ve Teklifleri Sorgu Ekranı için TIKLAYIN....

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

4703 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
6305 Afet Sigortaları Kanunu (6305 Sayılı Kanun)
5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746 Sayılı Kanun)
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (6183 Sayılı Kanun)
6216 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun (6216 Sayılı Kanun)
KHK
634
KHK
649
Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK/649)
6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletlet Hakkında Kanun (6136 Sayılı Kanun)
5411 Bankacılık Kanunu (5411 Sayılı kanun)
4389 Bankalar Kanunu (4389 Sayılı Kanun)
5464 Banka Kartları ve Kredi Kartları kanunu (5464 Sayılı Kanun)
6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (Kanun No:6736)
6111 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6111 Sayılı Kanun)
6495 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( 6495 Sayılı Kanun)
3283 Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun (3283 Sayılı Kanun)
KHK
635
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/635)
4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982 Sayılı kanun)
5977 Biogüvenlik Kanunu (5977 Sayılı Kanun)
4632 Bireysel Emekklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (4632 Sayılı Kanun)
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu (5271 Sayılı Kanun)
5320 Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (5320 Sayılı)
5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (5275 Sayılı Kanun)
5941 Çek Kanunu (5941 Sayılı Kanun)
2872 Çevre Kanunu (2872 Sayılı Kanun)
4422 Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu (4422 Sayılı Kanun)
488 Damga Vergisi Kanunu (488 Sayılı Kanun)
210 Değerli Kağıtlar Kanunu (210 Sayılı Kanun)
6015 Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun (6015 Sayılı Kanun)
657 Devlet Memurları Kanunu (657 Sayılı Kanun)
2976 Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (2976 Sayılı Kanun)
3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (3071 Sayılı Kanun)
4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (4875 Sayılı Kanun)
637 Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (637 Sayılı)
6446 Elektrik Piyasası Kanunu (6446 Sayılı Kanun)
4628 Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında  Kanun ( 4628 Sayılı Kanun)
5070 Elektronik İmza kanunu (5070 Sayılı Kanun)
6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (6563 Sayılı Kanun)
6334 Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (6334 Sayılı Kanun)
5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846 Sayılı Kanun)
6361 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (6361 Sayılı Kanun)
193 Gelir Vergisi Kanunu (193 Sayılı Kanun)
474 Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (474 Sayılı Kanun
--
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Gümrük Kanunu (4458 Sayılı Kanun)
3007 Gümrük Kanununa Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu (3007 Sayılı Kanun)
492 Harçlar Kanunu (492 Sayılı Kanun)
4631 Hayvan Islahı Kanunu (4631 Sayılı kanun)
6325 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (6325 Sayılı Kanun)
261 İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun (261 Sayılı Kanun)
859 İpek Böceği ve Tohumunun Yetiştirilmesi, Muayenesi ve Satılması Hakkında Kanun (859 Sayılı Kanun)
4758 İş Kanunu (4758 Sayılı Kanun)
4447 İşsizlik Sigortası kanunu (4447 Sayılı kanun)
3577 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (3577/4412 Sayılı Kanun)
5326 Kabahatler Kanunu (5326 Sayılı Kanun)
5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (5607 Sayılı Kanun)
6328 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu (6328 Sayılı Kanun)
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018 Sayılı Kanun)
4734 Kamu İhale Kanunu (4734 Sayılı Kanun)
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735 Sayılı Kanun)
4749 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında kanun (4749 Sayılı Kanun)
660 Kamu Gözetimi,Muhasebe ve denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında (660 Sayılı) Kanun Hükmünde Kararname
4925 Karayolu Taşıma Kanunu (4925 Sayılı Kanun)
2918 Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı Kanun)
5324 Kozmetik Kanunu  (5324 Sayılı Kanun)
3065 KDV Kanunu (3065 sayılı Kanun)
3100 K.D.V. Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun (3100 Sayılı Kanun)
4684 (KKDF) Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4684 Sayılı kanun)
5520 Kurumlar vergisi Kanunu (5520 Sayılı Kanun)
2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (2863 Sayılı Kanun)
2863 Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu (5225 Sayılı Kanun)
556 Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (556 Sayılı)
3213 Maden Kanunu (3213 Sayılı Kanun)
5718 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (5718 sayılı)
4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (4562 Sayılı Kanun)
6333 Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (6333 Sayılı Kanun)
6493 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 Sayılı Kanun)
3516 Ölçüler ve Ayar Kanunu (3516 Sayılı Kanun)
4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu (4760 Sayılı Kanun)
6497  Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Kanun Sayısı:6497)
6326 Petrol Kanunu (6326 Sayılı Kanun) (Mülga)
5015 Petrol Piyasası Kanunu (5015 Sayılı Kanun)
4054 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 Sayılı Kanun)
1072 Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun (1072 Sayılı Kanun)
4703 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
6085 Sayıştay Kanunu (6085 Sayılı Kanun)
3218 Serbest Bölgeler Kanunu (3218 sayılı Kanun)
6362 Sermaye Piyasası Kanunu (6362 Sayılı Kanun)
1380 Su Ürünleri Kanunu (1380 Sayılı Kanun)
5684 Sigortacılık Kanunu (5684 Sayılı Kanun)
5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (5502 Sayılı Kanun)
506 SSK Kanunu (506 Sayılı Kanun)
6769

-- Sınai Mülkiyet Kanunu (6769 Sayılı Kanun)

5549 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549 Sayılı Kanun)
4634 Şeker Kanunu (4634 Sayılı Kanun)
5488 Tarım Kanunu (5488 Sayılı Kanun)
2915 Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu (2925 Sayılı Kanun)
7201 Tebligat Kanunu (7201 Sayılı Kanun)
4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691 Sayılı Kanun)
5553 Tohumculuk kanunu (5553 sayılı Kanun)
2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu (2911 Sayılı)
2634 Turizmi Teşvik Kanunu (2634 Sayılı Kanun)
5901 Türk Vatandaşlığı Kanunu (5901 Sayılı Kanun)
815 Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (KABOTAJ) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun (815 Sayılı)
6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 Sayılı Kanun)
132 Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu (132 Sayılı Kanun)
1567 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (1567 Sayılı Kanun)
6491 Türk Petrol Kanununu Kanunu (6491 Sayılı Kanun)
5237 Türk Ceza Kanunu (5237 Sayılı Kanun)
6098 Türk Borçlar Kanunu (6098 Sayılı Kanun)
6101 Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (6101 Sayılı Kanun)
5174 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu (5174 Sayılı Kanun)
6102 Türk Ticaret Kanunu (6102 Sayılı Kanun)
6335 Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında --Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6335 Sayılı Kanun)
-- Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
6762 Türk Ticaret Kanunu (6762 Sayılı Kanun) (Mülga)
--6388 Türkiye  Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık  Anlaşmasının  Onaylanmasının  Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (6388 Sayılı Kanun)
6389 Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (6389 Sayılı Kanun)
6390 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun  (6390 Sayılı Kanun)
6391 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  Kanun (6391 Sayılı Kanun)
5910 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (5910 Sayılı Kanun)
6461 Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun (6461 Sayılı Kanun)
4733 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görenleri Hakkında Kanun(4733 Sayılı Kanun)
2313 Uyusturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun (2313 Sayılı kanun)
4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (4703 Sayılı Kanun)
213 Vergi Usul Kanunu (213 Sayılı Kanun)
4358 Vergi kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılması hakkında Kanun (4358 Sayılı Kanun)
5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (5996 Sayılı Kanun)
4817 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (4817 Sayılı Kanun)
5346 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (5346 Sayılı Kanun)
1734 Yem Kanunu (1734 Sayılı Kanun)