KANUNLAR

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliği (2017)

Kanun Tasarı ve Teklifleri Sorgu Ekranı için TIKLAYIN....

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

4703 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
6305 Afet Sigortaları Kanunu (6305 Sayılı Kanun)
5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746 Sayılı Kanun)
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (6183 Sayılı Kanun)
6216 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun (6216 Sayılı Kanun)
KHK
634
KHK
649
Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK/649)
6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletlet Hakkında Kanun (6136 Sayılı Kanun)
5411 Bankacılık Kanunu (5411 Sayılı kanun)
4389 Bankalar Kanunu (4389 Sayılı Kanun)
5464 Banka Kartları ve Kredi Kartları kanunu (5464 Sayılı Kanun)
6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (Kanun No:6736)
6111 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6111 Sayılı Kanun)
6495 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( 6495 Sayılı Kanun)
3283 Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun (3283 Sayılı Kanun)
KHK
635
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/635)
4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982 Sayılı kanun)
5977 Biogüvenlik Kanunu (5977 Sayılı Kanun)
4632 Bireysel Emekklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (4632 Sayılı Kanun)
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu (5271 Sayılı Kanun)
5320 Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (5320 Sayılı)
5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (5275 Sayılı Kanun)
5941 Çek Kanunu (5941 Sayılı Kanun)
2872 Çevre Kanunu (2872 Sayılı Kanun)
4422 Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu (4422 Sayılı Kanun)
488 Damga Vergisi Kanunu (488 Sayılı Kanun)
210 Değerli Kağıtlar Kanunu (210 Sayılı Kanun)
6015 Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun (6015 Sayılı Kanun)
2976 Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (2976 Sayılı Kanun)
3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (3071 Sayılı Kanun)
4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (4875 Sayılı Kanun)
637 Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (637 Sayılı)
6446 Elektrik Piyasası Kanunu (6446 Sayılı Kanun)
4628 Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında  Kanun ( 4628 Sayılı Kanun)
5070 Elektronik İmza kanunu (5070 Sayılı Kanun)
6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (6563 Sayılı Kanun)
6334 Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (6334 Sayılı Kanun)
5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846 Sayılı Kanun)
6361 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (6361 Sayılı Kanun)
193 Gelir Vergisi Kanunu (193 Sayılı Kanun)
474 Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (474 Sayılı Kanun
--
4458 Gümrük Kanunu (4458 Sayılı Kanun)
3007 Gümrük Kanununa Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu (3007 Sayılı Kanun)
492 Harçlar Kanunu (492 Sayılı Kanun)
4631 Hayvan Islahı Kanunu (4631 Sayılı kanun)
6325 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (6325 Sayılı Kanun)
261 İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun (261 Sayılı Kanun)
859 İpek Böceği ve Tohumunun Yetiştirilmesi, Muayenesi ve Satılması Hakkında Kanun (859 Sayılı Kanun)
4758 İş Kanunu (4758 Sayılı Kanun)
4447 İşsizlik Sigortası kanunu (4447 Sayılı kanun)
3577 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (3577/4412 Sayılı Kanun)
5326 Kabahatler Kanunu (5326 Sayılı Kanun)
5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (5607 Sayılı Kanun)
6328 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu (6328 Sayılı Kanun)
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018 Sayılı Kanun)
4734 Kamu İhale Kanunu (4734 Sayılı Kanun)
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735 Sayılı Kanun)
4749 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında kanun (4749 Sayılı Kanun)
660 Kamu Gözetimi,Muhasebe ve denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında (660 Sayılı) Kanun Hükmünde Kararname
4925 Karayolu Taşıma Kanunu (4925 Sayılı Kanun)
2918 Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı Kanun)
5324 Kozmetik Kanunu  (5324 Sayılı Kanun)
3065 KDV Kanunu (3065 sayılı Kanun)
3100 K.D.V. Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun (3100 Sayılı Kanun)
4684 (KKDF) Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4684 Sayılı kanun)
5520 Kurumlar vergisi Kanunu (5520 Sayılı Kanun)
2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (2863 Sayılı Kanun)
2863
556
3213
5718
4562
6333
6493
3516
4760
6497
5015
4054
1072
4703
6085
3218
6362
1380
5684
5502
506
6769
5549
4634
5488
2915
7201
4691
5553
2911
2634
5901
815
6502
132
5000
1567
6491
5237
6098
6101
5523
5174
6102
6335
--
6762
6388
6389
6390
6391
5910
6461
4733
2313
4703
213
4358
5996
4817
5346
1734

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,76 TL
1 € = 4,71 TL
16510050 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,76 TL
1 € = 4,71 TL
16510050 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?