İhtisas Gümrüğü Tebliği (Otomotiv) (Gümrük İşleri) Seri No: 5

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 93) (Halıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)

Gümrük Müsteşarlığından : 12.01.2001-24285 Resmi Gazete

İhtisas Gümrüğü Tebliği (Otomotiv)

(Gümrük İşleri)

Seri No: 5

Motorlu kara taşıtları, traktörler, motosikletler ve aynı özet beyan ile gelen bunlara ait aksam, parça ve aksesuarların bedelli veya bedelsiz olarak serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü’ne bağlı Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü ve İzmit Gümrükleri Başmüdürlüğü’ne bağlı Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü’nden yapılır.

Madde 1 —

Ancak;

b) Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Sekreterliği ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği adına gelen taşıtların,

c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167 nci maddesi uyarınca getirilecek motorlu bisikletlerin (150-250 CC’e kadar), gümrük işlemleri müracaat edilen gümrük idaresince,

d) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167 nci maddesinin 12 nci fıkrasının a bendi kapsamında getirilen malül ve sakat araçlarının gümrük işlemleri Ankara Bedelsiz İthalat ve Naklihane Gümrük Müdürlüğünce,

yapılır.

e) Bedelsiz ithalat kapsamında taşıt getirenler, gümrük işlemlerini Yeşilköy Otomotiv İhtisas, Gebze Otomotiv İhtisas, Ankara Bedelsiz İthalat ve İzmir Gümrük Müdürlüklerinden herhangi birinde,

f) İstanbul ve İzmit Gümrükleri Başmüdürlükleri dışında kalan Başmüdürlüklerin denetiminde daha önce özel antrepo izni verilen imalatçı-ithalatçı, distribütör ve Türkiye mümessili firmalar, bu Tebliğ kapsamı eşyadan binek otomobilleri hariç diğerleri ile ilgili gümrük işlemlerini antrepolarının bağlı bulunduğu gümrük idarelerinde de yaptırabilirler.

Ancak, İzmir ve Mudanya Gümrük Müdürlüklerinin denetiminde antreposu bulunan imalatçı-ithalatçı, distribütör ve Türkiye mümessili firmalar, eşyanın tamamı ile ilgili gümrük işlemlerini bu Gümrük Müdürlüklerinden yaptırabilirler.

Madde 2 — Yeşilköy ve Gebze Otomotiv İhtisas Gümrüklerinin görev alanına giren konularda diğer gümrük idarelerince ihtiyaç duyulacak ek bilgiler bu ihtisas gümrüklerinden sağlanabilir ve oluşacak tereddütler bu bilgilere göre giderilir.

Madde 3- Talep halinde motorlu kara taşıtlarına ait olup ayrı özet beyan ile gelen aksam, parça ve aksesuarlar ile otomotive ilişkin her türlü gümrük işlemleri otomotiv ihtisas gümrük müdürlüklerinden de gerçekleştirilebilir.


Madde 4 - 5/11/1993 tarih ve 21749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5 Nolu Tebliğ, 24/5/1995 tarih ve 22292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Nolu Tebliğ ve 12/6/1996 tarih ve 22664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6 Nolu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5 - Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 — Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,76 TL
1 € = 4,71 TL
16509956 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,76 TL
1 € = 4,71 TL
16509956 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?