E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,53 TL
1 € = 4,15 TL
14722006 Ziyaretçi

GÜMRÜK MEVZUATI ( www.orgTR.org )

GÜMRÜK KANUNU TASLAĞI için TIKLAYIN...
Gümrük Kanunu (4458 Sayılı Kanun) 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (5607 Sayılı Kanun)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri (K. H. K.)
GümrükYönetmeliği
mrük Uzlaşma Yönetmeliği
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
Gümrük Genel Tebliğleri
Gümrük Genelgeleri
Gümrük Terimleri
Gümrük Rejim Kodları
Kaçakçılık Suçları ve Cezaları
4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerinin düzenlenmesi ile ilgili 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu
Menşe Şahadetnamelerinin doğruluğunun online kontrolü için TIKLAYIN..
Hayvan hastalıkları nedeniyle yasak konulan ülkeler ve yasaklanan maddeler listesi
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar (A.TR)
Yürürlükteki Anti-Damping ve Sübvansion Önlemleri
AEO "Yetkilendirilmiş Yükümlü" Uygulaması
İthalatta Haksız Rakabetin Önlenmesine İlişkin Mevzuat
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat
Yıllar İtibariyle Geçikme Zamları Oranları
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) Uygulaması
Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) Yararlanacak Ülkeler (2017 Yılı)
Malül ve sakatlık muafiyet ve istisnaları.
mrük Tarife Cetveli İZAHNAMESİ için TIKLAYIN...
Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamındaki Ürünler
Serbest Ticaret Anlaşması(STA)Yaptığımız Ülkeler Gümrük Rejim Kodları
AB Ülkeleri ve Birliğe Katılım Tarihleri

İhtisas Gümrük İdareleri

Gümrük Terimleri

INCOTERMS 2010

Onaylanmış Kişi (OKS)

Menşe Mevzuatı

Gümrük Antrepo Rejimi

K.K.D.F. MEVZUATI

Transit Rejimi

Geçici İthalat

Borsa Tescil Beyannamesi

Sınır Ticareti

CITES Belgesi

ymetli Madenler

---Bedelsiz İhracatın Damga Vergisi ve Harç İstisnası kapsamında olmadığına dair

---Gümrük İdareleri Tarafından Kağıt Ortamında Gümrük Beyannamesi Düzenlenmesine ve Kamu Kurumlarının Gümrük Beyannamesi Örneklerinin Kağıt Ortamda Islak İmzalı İbrazına Yönelik Taleplerinin Karşılanmasına Son Verilmesine İlişkin Genel Yazı