E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,53 TL
1 € = 4,15 TL
14721969 Ziyaretçi

Faydalı Bilgiler

2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
Yıllara Göre Yapılan Mevzuat Değişiklikleri için TIKLAYIN
Ülkeler ve Uyguladıkları Gümrük Vergileri (Resmi Kaynaklar)
Yürürlükteki Damping ve Sübvansiyon Önlemleri için TIKLAYIN...
Yürürlükteki Koruma Önlemleri için (İthalat)Tıklayın...
Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatında Yer Alan Süreler
Gümrük Terimleri (Türkçe-İngilizce-Fransızca) Dış Ticaret Terimleri (Kısaltma, İng/Tr)
INCOTERMS 2010 (Teslim Şekilleri) Gümrük Rejim Kodları
Bandrole Tabi Cihazlar ve Bandrol Oranları Türkiye-AKÇT STA Kapsamındaki Ürünler
İhracat Çeşitleri Nelerdir? İhracı Kayda Bağlı Eşyalar
Serbest Ticaret Anlaşması (STA) İmzaladığımız ülkeler ve yürürlük tarihleri için TIKLAYIN...
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara ait liste İçin TIKLAYIN
İhtisas Gümrük İdareleri için TIKLAYIN.. Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi
Hayvan hastalıkları nedeniyle yasak konulan ülkeler ve yasaklanan maddeler listesi
Menşe Şahadetnamelerinin doğruluğunun online kontrolü için TIKLAYIN..
Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) Yararlanacak Ülkeler (2017 Yılı)
A.TR,  EUR.1,  EUR-MED veya FORM-A hangi ülkelere düzenlenir...?
2017 Yılı Harç Tutarları 2017 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri
2017 Yılı Damga Vergisi Tutarları Güncel KDV Oranları
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu  (KKDF) Oaranları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Oranları
2017 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2017 Yılı Çevre Kanunu ceza miktarları
Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ(2014/15) Hükümleri Gereği İlgili Mevzuatta Bulunan Şartlara Uygun Olmadığı Anlaşılan (Azo Boyar Madde İçeren) Eşyalara Ait Nihai Duyurular
Gümrük Beyannamesinde Yer Alan Vergi Kodları ve Açıklamaları
Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri ve Birliğe Katılım Tarihleri
 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü  Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2017 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Ekli Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2016/9594)