E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,53 TL
1 € = 4,15 TL
14722042 Ziyaretçi

Dahilde İşleme Rejimi

Uygulaması İhracatçı Birliklerince Yapılan Devlet Yardımları...

Dahilde İşleme Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 2005 / 8391)
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006 / 12)
Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2007/2)
Dahilde İşleme Rejimi (Gümrük Kanunu Madde: 108-122)
Dahilde İşleme Rejimi (Gümrük Yönetmeliği Madde: 349-369)
Dahilde İşleme rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat 2010/9)
Dahilde İşleme İzin Belgesinde ayniyet tespiti (Genelge 2015/8)
Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat 2015/2) (Tekstil, Konfeksiyon ve Deri
Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme (Genelge 2016/8)
Dahilde İşleme İzin Belgesinde ayniyet tespiti (Genelge 2015/8)
2015/8 sayılı Genelgenin uygulanması hakkında (Gümrükler Genel Md.)
İkincil İşlem Görmüş Üründe Vergilendirme (Genelge 2015/7)
2011-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi
İkincil işlem görmüş ürün (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge/2011)
Dahilde İşleme Rejimi/ Fire ve İkincil işlem görmüş ürün
Dahilde İşleme İzni kapsamında etiket ithali (Genelge 2013/43)
Dahilde İşleme İzni kapsamında kıymetli maden ve taşların ithali (Genelge 2012/24)
DİİB Kapatmalarında Elektronik Veri Kullanılması
Telafi Edici Vergi (A.TR,EUR.1) (Gümrükler Gn.Md.)
Telafi Edici Vergi (TEV) Sorgulama
Dahilde İşlem Rejimi Kapsamında Beyanname Sorgulama
Dahilde İşleme Rejimi ile İlgili Genelgeler
Dahilde İşleme İzni kapsamında kıymetli maden ve taşların ithali (Genelge 2012/24)
DİİB Kapsamındaki Yurt İçi Alımlara (Tecil-Terkin) İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki Beyannamelerde satır kodu değişikiği Hk.tasarraflu yazı
İkincil İşlem Görmüş Ürünler ve Diğer Konular Genelge 2011/44)
Fire ve İkincil İşlem Görmüş Ürünlere Yönelik DTM Talimatı
Serbest Bölge İşlem Formu Hk.(Dahilde İşleme Rejimi taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılmak üzere)
Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili Otomasyon Sisteminde Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları