2017 Yılı Değişiklikleri

TARİH MEVZUATIN KONUSU
31.12.2017 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2018 Yılı Tarifesi
31.12.2017  Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü  Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2018 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Ekli Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2017/11167)
31.12.2017 İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)
30.12.2017 Doğal Çiçek Soğanlarının 2018 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/49)
330.12.2017 2018 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
30.12.2017 2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
30.12.2017 2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
30.12.2017 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 56) Değerli Kağıtlar (2018 Yılı Değerli Kağıt bedelleri)
30.12.2017 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/1)
30.12.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/38)
30.12.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
30.12.2017 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2017/11164) ( 1 numaralı ülke grubuna "Moldova"nın eklenmesi hk)
30.12.2017 İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)
30.12.2017 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2)
30.12.2017 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3)
30.12.2017 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/4)
30.12.2017 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)
30.12.2017 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/6)
30.12.2017 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/7)
30.12.2017 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/8)
30.12.2017 “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9)
30.12.2017 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/10)
30.12.2017 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/11)
30.12.2017 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/12)
30.12.2017 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/13)
30.12.2017 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14)
30.12.2017 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/15)
30.12.2017 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/16)
30.12.2017 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/17)
30.12.2017 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18)
30.12.2017 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/20)
30.12.2017 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/21)
29.12.2017 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:490) (Vergi Usul Kanununa göre 2018 yılında uygulanacak had ve tutarlar)
29.12.2017 Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2018 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2018/1)
29.12.2017 2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
29.12.2017 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) (2018 Yılı Damga vergisi tutarları)
29.12.2017 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) (2018 Yılı Harç Tutarları)
29.12.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/37)
29.12.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/36)
27.12.2017 İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)
23.12.2017 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2018 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi)
23.12.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/35)
20.12.2017 Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16.12.2017 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/13)
15.12.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/29)
14.12.2017 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146) (Gümrük Mevzuatında yer alan bazı tutarların 2018 yılı miktarları)
14.12.2017 Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar (Bazı ülke menşeli ürünlerden A.TR eşlinde gelse bile TEV adı altında ek gümrük vergisi alınması hk.) (2017/10926)
14.12.2017 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
08.12.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/28)
07.12.2017 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
06.12.2017 Tek Pencere Sistemi-E-Devlet  (Genelge 2017/15 - Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
06.12.2017 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun Sayısı:7061)
05.12.2017 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27)
02.12.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/33)
02.12.2017 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı 2017/10994)
01.12.2017 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
01.12.2017 Beyanname Onaylı Örneğinin Verilmesi (Risk Y. ve Kontrol Gn.Md.2017/16)
30.11.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/31)
29.11.2017 Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (Risk y.ve Kontrol Gn.Md.)
28.11.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/30)
28.11.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/34)
27.11.2017 Tek Pencere Sistemi-E-Devlet (Risk Y.ve Kontrol Gn.Md. Genelge 2017/14)
26.11.2017 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2017/10973)
26.11.2017 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25.11.2017 İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
25.11.2017 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
24.11.2017 İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/1) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
24.11.2017 Avro Para Birimi- Teminat Mektupları (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
23.11.2017 2017/21 Sayılı Genelge Uygulaması
23.11.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/27)
22.11.2017 İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2017/10799)
22.11.2017 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2017/10796)
22.11.2017 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2017/10798) (Tayland menşeli klimaların gümrük vergileri hk)
22.11.2017 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2017/10901)
22.11.2017 Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri İle Geçici İhraç Eşyasında Ayniyet Tespiti (Genelge 2017/22)
21.11.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/26)
21.11.2017 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
21.11.2017 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2017/10873)
17.11.2017 İhracat Beyannameleri Devam Formlarına İmza ve Mühür Tatbiki Yapılması Hk. (İst.G.ve Tic. Blg.Md.)
16.11.2017 İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13.11.2017 Gümrük Yönetmeliğinin 53/5. Maddesi (Gümrükler Genel Md.)
11.11.2017 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
11.11.2017 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)
05.11.2017 Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF (Genelge 2017/20)
02.11.2017 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 26)
01.10.2017 2013/5 Sayılı Genelgede Değişiklik (Genelge 2017/19)
28.10.2017 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)
27.10.2017 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/3)
27.10.2017 Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)
25.10.2017 Transit Beyanında Plaka Bilgisinin Girilmemesi (Gümrük Genel Müdürlüğü)
20.10.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/21)
20.10.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/22)
20.10.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/23)
20.10.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/24)
20.10.2017 “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/30)
20.10.2017 Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
17.10.2017 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/25)
17.10.2017 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
16.10.2017 Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar (Genelge 2017/18)
13.10.2017  Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.10.2017 Yatırım Teşvik Kapsamı İlave Gümrük Vergisi (Gümrük Genel Müdürlüğü)
10.10.2017 Dahilde İşleme İzni Kapsamında yapılan Ayniyet İşlemleri Hk. (Genelge 2017/17)
09.10.2017 Tek Pencere Sistemi-Kağıt Belge (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)
07.10.2017
07.10.2017
06.10.2017
02.10.2017
02.10.2017
01.10.2017
25.09.2017
24.09.2017
23.09.2017
23.09.2017
23.09.2017
22.09.2017
20.09.2017
18.09.2017
16.09.2017
16.09.2017
16.09.2017
16.09.2017
16.09.2017
08.09.2017
07.09.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
28.08.2017
27.08.2017
25.08.2017
19.08.2017
17.08.2017
15.08.2017
08.08.2017
08.08.2017
05.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
28.07.2017
  • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
27.07.2017
26.07.2017
26.07.2017
26.07.2017
25.07.2017
21.07.2017
14.07.2017
12.07.2017
12.07.2017
11.07.2017
11.07.2017
09.07.2017
09.07.2017
07.07.2017
06.07.2017
05.07.2017
05.07.2017
03.07.2017
03.07.2017
03.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
30.06.2017
30.06.2017
30.06.2017
27.06.2017
  • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2017-10440)
24.06.2017
21.07.2017
17.06.2017
16.06.2017
13.06.2017
12.06.2017
10.06.2017
09.06.2017
07.06.2017
06.06.2017
05.06.2017
03.06.2017
02.06.2017
01.06.2017
01.06.2017
31.05.2017
28.05.2017
27.05.2017
24.05.2017
24.05.2017
23.05.2017
18.05.2017
18.05.2017
15.05.2017
14.05.2017
14.05.2017
12.05.2017
12.05.2017
12.05.2017
11.05.2017
11.05.2017
10.05.2017
09.05.2017
03.05.2017
22.04.2017
22.04.2017
22.04.2017
22.04.2017
14.03.2017
13.04.2017
12.04.2017
12.04.2017
12.04.2017
11.04.2017
11.04.2017
11.04.2017
07.04.2017
07.04.2047
06.04.2017
05.04.2017
04.04.2017
01.04.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6)

31.03.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)

24.03.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/9)

23.03.2017

--  İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Karar No:2017/9962)

21.03.2017

-- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)

21.03.2017 --  Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri (Genelge 2017/7)
21.03.2017 --  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)
20.03.2017

-- DİİB İhracat GTİP/Oran Farklılığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

16.03.2017

—   Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/3)

16.03.2017

-- 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

15.03.2017

--  Başbakanlık-Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi (Gümrükler Genel Md.)

14.03.2017

-- Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

11.03.2017

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

11.03.2017

--  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2017/9781)

11.03.2017

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

08.03.2017

-- Mücbir sebep ek süre (Ekonomi Bakanlığı)

07.03.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)

01.03.2017

-- Geri gelen eşya (D.İ.İ.B.) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

28.02.2017

-- Sigara Transiti (Genelge 2017/5) (2012/4 sayılı genelgede değişiklik)

25.02.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/5)

24.02.2017

-- Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6772)

23.02.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)

23.02.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)

22.02.2017

-- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2017/9917)

22.02.2017

-- İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2017/9751)

21.02.2017

—  Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2017

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3)

11.02.2017

--  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)

11.02.2017

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 6)

06.02.2017

--  Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya (Transit) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

03.02.2017

--  Gümrük Kanununun 235/3. Maddesi Hk.(Yolcu beraberi cep telefonu) (Güm.Gn.Md.)

01.02.2017

--  Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV’nin Faizi Hakkında (Gümrükler Gn.Md.)

29.01.2017

--  Kullanılmış Eşya İthalatı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

27.01.2017

-- Gümrük Kanunu'nun 235.Maddesinin (4) numaralı fıkrasına cümle eklenmesi ve Aynı Kanuna Geçici 9'uncu maddesinin eklenmesi (6770 Sayılı Kanun)

25.01.2017

--  İhraç Yükü Taşıyan Frigorifik Donanımlı Araçlar (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

24.01.2017

-- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2017/ ) (2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik)

23.01.2017

-- Serbest Bölgede TEV Uygulaması (DİİB) (Gümrükler Gn.Md.)

23.01.2017

--   A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerine ilişkin Açıklama (Gümrükler Genel Md.)

20.01.2017

-- Tek Pencere Sistemi-Takas İşlemleri (Genelge 2017/1 Risk Y.ve K.Gn.Md)

18.01.2017

-- KDV Kanunu 13(I) Maddesinin Uygulanması (Gümrükler Genel Md.)

15.02.2017

-- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

12.01.2017

—   Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.01.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)

10.01.2017

-- Sınai Mülkiyet Kanunu (6769 Sayılı Kanun)

02.01.2017

--  Takas işlemleri-KKDF (Genelge 2017/1)

02.01.2017

—  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

31.12.2016

İthalat Tebiliği (İthalat: 2017/1)

31.12.2016

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2016/9640) İlave Gümrük Vergisi (Fasıl 42,43,61,62,65) karara ulaşmak için TIKLAYIN...

30.12.2016

—  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)

30.12.2016   Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/2)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)
30.12.2016 —  Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4)
30.12.2016 —  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/6)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/7)
30.12.2016 —  Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/8)
30.12.2016 —  “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)
30.12.2016 —  Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/10)
30.12.2016 —  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/11)
30.12.2016 —  Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/12)
30.12.2016 —  4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13)
30.12.2016 —  Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/14)
30.12.2016 —  Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/15)
30.12.2016 —  Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16)
30.12.2016 —  Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/17)
30.12.2016 —  Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/18)
30.12.2016 —  Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/19)
30.12.2016 —  Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20)
30.12.2016 —  Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/21)
30.12.2016 —  İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/22)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/23)
27.12.2016 ––  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (2017 Yılı Damga Vergisi tutarları)
27.12.2016 ––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)  (2017 Yılı Harç Tutarları)
27.12.2016 ––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)
27.12.2016 ––  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,76 TL
1 € = 4,71 TL
16510121 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,76 TL
1 € = 4,71 TL
16510121 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?