E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,58 TL
1 € = 3,79 TL
12813074 Ziyaretçi

2017 Yılı Değişiklikleri

TARİH MEVZUATIN KONUSU
25.02.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/5)

24.02.2017

-- Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6772)

23.02.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)

22.02.2017

-- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2017/9917)

22.02.2017

-- İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2017/9751)

21.02.2017

—  Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2017

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3)

11.02.2017

--  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)

11.02.2017

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 6)

06.02.2017

--  Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya (Transit) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

03.02.2017

--  Gümrük Kanununun 235/3. Maddesi Hk.(Yolcu beraberi cep telefonu) (Güm.Gn.Md.)

01.02.2017

--  Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV’nin Faizi Hakkında (Gümrükler Gn.Md.)

29.01.2017

--  Kullanılmış Eşya İthalatı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

27.01.2017

-- Gümrük Kanunu'nun 235.Maddesinin (4) numaralı fıkrasına cümle eklenmesi ve Aynı Kanuna Geçici 9'uncu maddesinin eklenmesi (6770 Sayılı Kanun)

25.01.2017

--  İhraç Yükü Taşıyan Frigorifik Donanımlı Araçlar (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

24.01.2017

-- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2017/ ) (2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik)

23.01.2017

-- Serbest Bölgede TEV Uygulaması (DİİB) (Gümrükler Gn.Md.)

23.01.2017

--   A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerine ilişkin Açıklama (Gümrükler Genel Md.)

20.01.2017

-- Tek Pencere Sistemi-Takas İşlemleri (Genelge 2017/1 Risk Y.ve K.Gn.Md)

18.01.2017

-- KDV Kanunu 13(I) Maddesinin Uygulanması (Gümrükler Genel Md.)

12.01.2017

—   Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.01.2017

-- Sınai Mülkiyet Kanunu (6769 Sayılı Kanun)

02.01.2017

--  Takas işlemleri-KKDF (Genelge 2017/1)

02.01.2017

—  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

31.12.2016

İthalat Tebiliği (İthalat: 2017/1)

31.12.2016

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2016/9640) İlave Gümrük Vergisi (Fasıl 42,43,61,62,65) karara ulaşmak için TIKLAYIN...

30.12.2016

—  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)

30.12.2016   Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/2)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)
30.12.2016 —  Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4)
30.12.2016 —  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/6)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/7)
30.12.2016 —  Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/8)
30.12.2016 —  “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)
30.12.2016 —  Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/10)
30.12.2016 —  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/11)
30.12.2016 —  Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/12)
30.12.2016 —  4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13)
30.12.2016 —  Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/14)
30.12.2016 —  Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/15)
30.12.2016 —  Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16)
30.12.2016 —  Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/17)
30.12.2016 —  Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/18)
30.12.2016 —  Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/19)
30.12.2016 —  Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20)
30.12.2016 —  Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/21)
30.12.2016 —  İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/22)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/23)
27.12.2016 ––  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (2017 Yılı Damga Vergisi tutarları)
27.12.2016 ––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)  (2017 Yılı Harç Tutarları)
27.12.2016 ––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)
27.12.2016 ––  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)