E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,53 TL
1 € = 4,15 TL
14722003 Ziyaretçi

2017 Yılı Değişiklikleri

TARİH MEVZUATIN KONUSU
19.08.2017
—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
17.08.2017
-- İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2017/10580) (İnşaat Malzemelerine İlave Gümrük Vergisi -İGV)
15.08.2017
--  Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2017/10555) 
08.08.2017

-- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği

08.08.2017 -- Bandrole Tabi Cihazlar ve Bandrol Oranları (Karar Sayısı: 2017 / 10628)
05.08.2017

--  Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği

04.08.2017

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/20)

04.08.2017

—   Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 144)

04.08.2017

—   Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 145)

04.08.2017

—   Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)

01.08.2017 --  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılamasına Dair Yönetmelik
01.08.2017 --  Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:4)
01.08.2017 --  Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:5)
28.07.2017 -- Yabancı Plakalı Taşıtlar ile iç Taşıma (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
28.07.2017 --  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2017/10476)
28.07.2017 —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
27.07.2017 -- Lastik İthalatı- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2017/1) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
26.07.2017 -- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)
26.07.2017 —   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)
26.07.2017 --  Antrepodan Transiti Yasak Eşya (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
25.07.2017 -- Geçici İthal Eşyasının Devri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
21.07.2017 —  4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/28)
14.07.2017 -- Fikri ve Sınaî Haklar Mevzuatına Konu Eşyaya İlişkin İşlemler (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
12.07.2017 —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/17)
12.07.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/18)

11.07.2017

—  İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/8)

11.07.2017 —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/19)
09.07.2017

—  Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.07.2017

  D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.07.2017 -- Transit Rejiminde Ön Beyan Uygulaması (Gümrükler Genel Md.)
06.07.2017 -- Yurt dışından tamir amaçlı ülkemize gelen halı cinsi eşyada Teminat Oranı (Gümrükler Gn. Md.)
05.07.2017 -- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/16)
05.07.2017 -- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/15)
03.07.2017 --  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar Sayısı:2017-10328)
03.07.2017 --  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2017-10344)
03.07.2017 --  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2017-10345)
01.07.2017 --  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)
01.07.2017 --  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)
01.07.2017 —   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  (Sıra No:481)
30.06.2017 —   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)
30.06.2017 İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
30.06.2017 -- E-Fatura (Genelge 2017/7 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)
27.06.2017 --  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2017-10440)
24.06.2017 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
21.07.2017 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
17.06.2017 --  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6)
16.06.2017 --  2006/12 DIR Tebliği Geçici 30. Md. Ek Süre Değerlendirmesi (Gümrükler Gn.Md.)
13.06.2017 --  Gümrük Kanunu'nun 241 inci Maddesinin Uygulanması (Beyannamede Düzeltme)
12.06.2017 --  Müeyyideli Kapatılan ve İptal Edilen DİİB/Dİİ Hakkında Genelge (Genelge 2017/12
10.06.2017 —  Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/6)
09.06.2017 --  Dökme Ürün İthalatında Miktar Fazlası (Gıda ve Kontrol Gn. Md.)
07.06.2017 -- İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymetinin Tespiti
06.06.2017 -- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No. 2)
05.06.2017 --  Tescil ve Onayın Birleşmesi- Yeşil ve Mavi Hat Beyannameleri
03.06.2017 —   7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
02.06.2017 -- İthalat Rejimi Kararına Ek Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2017-10238)
01.06.2017 —   Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/2)
01.06.2017 -- İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2017/10310) (Gözlükler ve benzeri eşya ve bu eşyalara ait çerçeveler ve bunların aksamlarının ithalatında ilave gümrük vergisi)
31.05.2017 -- DİR Kapsamı İşlemlerde Ayniyet Tespiti (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
28.05.2017 —   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)
27.05.2017 —  Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
24.05.2017 —   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/6)
24.05.2017 —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
23.05.2017 --  Gümrük Kanunu 234/1 Maddesi Uygulaması
18.05.2017 —  İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)
18.05.2017 —  İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği
15.05.2017 -- Gümrük Müşavirleri ve Yardımcılarına Bölge Müdürlüklerince Disiplin Cezası verilebileceği hk.
14.05.2017 —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)
14.05.2017 —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/12)
12.05.2017 —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/14)
12.05.2017 —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/13)
12.05.2017 —   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)
11.05.2017 -- NCTS Beyannamelerinde Yapılacak Düzeltmeler
11.05.2017 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar (Karar Sayısı:2017/10051)
10.05.2017 -- İlave Gümrük Vergisi (İGV) Geçici Madde Uygulaması
09.05.2017 --  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
03.05.2017 -- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2017/10111)
22.04.2017 --  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)
22.04.2017 --  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)
22.04.2017 --  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)
22.04.2017 --  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/5)
14.03.2017 --Referans Kıymet-Kahve (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
13.04.2017 -- Antrepodan Transit İşlemleri (Rejim Kodu) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
12.04.2017 --Traş Jeli ÖTV Oranı
12.04.2017 --  Antrepoda Eşya Devri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
12.04.2017 —   Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik
11.04.2017 —   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)
11.04.2017 —   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)
11.04.2017 —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/10)
07.04.2017 —  Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik
07.04.2047

--  Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/03/2017 Tarihli ve 2017/4 Sayılı Kararı

06.04.2017

--  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)

05.04.2017

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)

04.04.2017

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/5)

01.04.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6)

31.03.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)

24.03.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/9)

23.03.2017

--  İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Karar No:2017/9962)

21.03.2017

-- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)

21.03.2017 --  Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri (Genelge 2017/7)
21.03.2017 --  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)
20.03.2017

-- DİİB İhracat GTİP/Oran Farklılığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

16.03.2017

—   Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/3)

16.03.2017

-- 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

15.03.2017

--  Başbakanlık-Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi (Gümrükler Genel Md.)

14.03.2017

-- Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

11.03.2017

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

11.03.2017

--  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2017/9781)

11.03.2017

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

08.03.2017

-- Mücbir sebep ek süre (Ekonomi Bakanlığı)

07.03.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)

01.03.2017

-- Geri gelen eşya (D.İ.İ.B.) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

28.02.2017

-- Sigara Transiti (Genelge 2017/5) (2012/4 sayılı genelgede değişiklik)

25.02.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/5)

24.02.2017

-- Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6772)

23.02.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)

23.02.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)

22.02.2017

-- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2017/9917)

22.02.2017

-- İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2017/9751)

21.02.2017

—  Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2017

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3)

11.02.2017

--  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)

11.02.2017

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 6)

06.02.2017

--  Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya (Transit) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

03.02.2017

--  Gümrük Kanununun 235/3. Maddesi Hk.(Yolcu beraberi cep telefonu) (Güm.Gn.Md.)

01.02.2017

--  Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV’nin Faizi Hakkında (Gümrükler Gn.Md.)

29.01.2017

--  Kullanılmış Eşya İthalatı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

27.01.2017

-- Gümrük Kanunu'nun 235.Maddesinin (4) numaralı fıkrasına cümle eklenmesi ve Aynı Kanuna Geçici 9'uncu maddesinin eklenmesi (6770 Sayılı Kanun)

25.01.2017

--  İhraç Yükü Taşıyan Frigorifik Donanımlı Araçlar (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

24.01.2017

-- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2017/ ) (2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik)

23.01.2017

-- Serbest Bölgede TEV Uygulaması (DİİB) (Gümrükler Gn.Md.)

23.01.2017

--   A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerine ilişkin Açıklama (Gümrükler Genel Md.)

20.01.2017

-- Tek Pencere Sistemi-Takas İşlemleri (Genelge 2017/1 Risk Y.ve K.Gn.Md)

18.01.2017

-- KDV Kanunu 13(I) Maddesinin Uygulanması (Gümrükler Genel Md.)

15.02.2017

-- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

12.01.2017

—   Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.01.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)

10.01.2017

-- Sınai Mülkiyet Kanunu (6769 Sayılı Kanun)

02.01.2017

--  Takas işlemleri-KKDF (Genelge 2017/1)

02.01.2017

—  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

31.12.2016

İthalat Tebiliği (İthalat: 2017/1)

31.12.2016

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2016/9640) İlave Gümrük Vergisi (Fasıl 42,43,61,62,65) karara ulaşmak için TIKLAYIN...

30.12.2016

—  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)

30.12.2016   Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/2)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)
30.12.2016 —  Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4)
30.12.2016 —  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/6)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/7)
30.12.2016 —  Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/8)
30.12.2016 —  “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)
30.12.2016 —  Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/10)
30.12.2016 —  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/11)
30.12.2016 —  Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/12)
30.12.2016 —  4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13)
30.12.2016 —  Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/14)
30.12.2016 —  Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/15)
30.12.2016 —  Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16)
30.12.2016 —  Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/17)
30.12.2016 —  Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/18)
30.12.2016 —  Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/19)
30.12.2016 —  Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20)
30.12.2016 —  Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/21)
30.12.2016 —  İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/22)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/23)
27.12.2016 ––  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (2017 Yılı Damga Vergisi tutarları)
27.12.2016 ––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)  (2017 Yılı Harç Tutarları)
27.12.2016 ––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)
27.12.2016 ––  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)