2016 Yılı değişiklikleri

TARİH MEVZUATIN KONUSU
31.12.2016
31.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
23.12.2016
21.12.2016
21.12.2016
17.12.2016
15.12.2016
15.12.2016

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/6)

15.12.2016

—  Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 7)

13.12.2016

—  Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11)

08.12.2016

-- İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2016/9548)

07.12.2016

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/49)

05.12.2016

-- Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması (Genelge 2016/18)

03.12.2016

—   Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

02.12.2016

-- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/5)

02.12.2016

—  Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3)

02.12.2016

-- Menşe Belgelerinin Kullanım Alanları (Genelge 2016/17)

01.12.2016

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 143) (Bazı Tutarların yeniden belirlenmesi)

26.11.2016

—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24)

23.11.2016 ––  Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)
23.11.2016

  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/50)

21.11.2016

-- 6736 Sayılı Kanun Hk. (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. Genelge 2016/6.)

17.11.2016

--   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/52)

12.11.2016

--   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/40)

12.11.2016

––  Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2016/31)

11.11.2016

---Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)

10.11.2016

10.11.2016

--  Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (Genelge 2016/16)

03.11.2016

--   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/48)

02.11.2016

--   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/43)

30.10.2016

--   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/42)

30.10.2016 --   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/46)
30.10.2016 --   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/47)
28.10.2016

-- Gümrük Yükümlülüğünün Doğması (D.İ.İ.B.) (Genelge 2016/15)

28.10.2016

--   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/41)

28.10.2016 --   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/45)
25.10.2016

-- İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2019/9381) (Moldova STA)

21.10.2016

--  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/9354

17.10.2016

-- İhracatta Kıymet Araştırması (Genelhe 2016/14)

14.10.2016

-- 2015/15 Sayılı Genelgede Değişiklik (Genelge 2016/13)

13.10.2016

- 2012/8 Sayılı Genelgede değişiklik (Genelge 2016/10)

13.10.2016

––  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

13.10.2016   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/39)
12.10.2016

-- Beyannameye Eklenecek Faturaların Niteliği (Genelge 2016/12)

07.10.2016

--  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.10.2016-29850 Resmi Gazete)

07.10.2016

––  Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)

05.10.2016

--  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2016/9139)

04.10.2016

—  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

03.10.2016

--  Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2016/9166)

02.10.2016

––  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

30.09.2016

––  2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/3)

29.09.2016

-- Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:1)

—  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)

24.09.2016

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/38)

20.09.2016

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15)

16.09.2016

-- Yeniden İhraç Amaçlı Satın Alınan Çay ve Şekerin Suriye'ye Sevki (Gümrükler Genel Md.)

09.09.2016

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/28)

08.09.2016

—   Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2016/9)

07.09.2016

--  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2016/9127)

07.09.2016

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/37)

03.09.2016

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

03.09.2016

––  Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

03.09.2016

—  E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

01.09.2016

--İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2016/9077)

01.09.2016

-- 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2016/9117)

01.09.2016

-- İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2016/9118)

01.09.2016 -- 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2016/9119)
29.08.2016

-- Antrepodan Transiti Yasak Eşya (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

28.08.2016

-- Geri Gelen Peşin İthalat Bedelleri Hk.

27.08.2016

—  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3)

25.08.2016 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
23.08.2016 —  Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği
19.08.2016 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (Kanun No:6736)
19.08.2016 --  Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
18.08.2016 —     İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/8)
18.08.2016 --  Serbest Bölge İşlem Formu Hk.(Dahilde İşleme Rejimi taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılmak üzere)
14.08.2016 ––  Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/7)
11.08.2016 --   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/33)
10.08.2016 -- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
05.08.2016 ––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 473)
04.08.2016 --   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/35)
02.08.2016 -- Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2016/9073)
31.07.2016 --   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/34)
31.07.2016 --   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/36)
30.07.2016 —  Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/26)
27.07.2016 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472) 
21.07.2016 —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/25)
19.07.2016 --    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/26)
14.07.2016 ––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/5)
14.07.2016 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/23)
14.07.2016 --     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/28)
14.07.2016 ––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/30)
14.07.2016 --   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/31)
14.07.2016 --   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/32)
02.07.2016 —  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 142)
01.07.2016 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/16)
01.07.2016 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/22)
01.07.2016 –– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
01.07.2016 -- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/24)
01.07.2016 -- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/27)
01.07.2016 -- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/29)
28.06.2016 —  İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/4)
28.06.2016 —  Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25.06.2016   Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2)
25.06.2016 —  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2016/4)
25.06.2016 -- Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Sonradan Kontrolü (AB ve Dış İlişkiler Gn.Md.)
24.06.2016 —  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 140)
24.06.2016

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 141)

24.06.2016

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/15)

24.06.2016

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/20)

24.06.2016

––  Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/26)

24.06.2016

--  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 2016/8947)

23.06.2016

--   İthalat Bedellerinin Transferi (KKDF Hk.)

22.06.2016

--   Gümrük Kanunu 235-1/c maddesine ilişkin uygulama (Genelge 2016/9)

21.06.2016

--   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:471)

19.06.2016

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/21)

19.06.2016 —   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/19)
18.06.2016

--    Gümrük genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Seri No:2

14.06.2016

4458 Sayılı Gümrük Kanunun 241 inci Maddesi Hk. (DİR-İhracat Genel Müdürlüğü)

10.06.2016

--  Antrepolarda Teminat İşlemleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

09.06.2016

-- Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme (Genelge 2016/8)

08.06.2016

--  ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” Kararı bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı Ve/Veya Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin Tebliğ

07.06.2016

-- DİR kapsamında, hurda plastik ve ikincil işlem görmüş plastik hurda ithalatında KDV muafiyetinin sorgulanması hk

03.06.2016

—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)

24.05.2016

-- D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

24.05.2016

-- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/18)

21.05.2016

—  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

20.05.2016

—  Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/5)

20.05.2016

—  Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/6)

18.05.2016

--   Gümrük Alacağının Takibi (Genelge 2016/.. -Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)

12.05.2016

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2016/2)

12.05.2016

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/17)

12.05.2016

—  İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10.05.2016

-- Teminat mektuplarının iadesinde bankaların gümrüklerden teyit alması hk. (Tasarruflu yazı)

05.05.2016

--  291 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

30.04.2016

—  Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30.04.2016

—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25)

29.04.2016

-- Tek Pencere Sistemi-Maliye Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/36)

28.04.2016

  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/1)

27.04.2016

—  Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.04.2016

-- Tek Pencere Sistemi-Dahilde İşleme İzni (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/35)

26.04.2016

-- Tek Pencere Sistemi-Yatırım Teşvik Belgesi ve Teminatlı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/34)

25.04.2016

-- Tek Pencere Sistemi - EB SBİF (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/33)

25.04.2016

-- Tek Pencere Sistemi-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/32)

25.04.2016

-- Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/31)

25.04.2016

-- Tek Pencere Sistemi-Kültür ve Turizm Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md (Genelge 2016/30)

25.04.2016

-- Tek Pencere Sistemi-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Risk Yönetini ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/29)

25.04.2016

-- Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Risk Yönetini ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/28)

25.04.2016

-- Tek Pencere Sistemi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-OTİM (Risk Yönetini ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/27)

25.04.2016

-- Tek Pencere Sistemi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Risk Yönetini ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/26)

22.04.2016

—    Tek Pencere Sistemi- Nihai Kullanım İzni (Risk Yönetimi ve Kont.Genel Md.Genelge 2016/--)

21.04.2016

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/14)

21.04.2016

—    Dış Ticaret Sermaye Şirketleri

21.04.2016

—    291 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

20.04.2016

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/13)

20.04.2016 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/9)
17.04.2016

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/12)

17.04.2016

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/10)

17.04.2016

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/7)

15.04.2016

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/8)

12.04.2016

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/11)

10.04.2016

—   5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2016 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)

08.04.2016

— Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar r Sayısı:2016/8715)

01.04.2016

—  Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.03.2016

—   Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.03.2016

—  Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.03.2016

—   Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/2)

18.03.2016

İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11.03.2016

— İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/2)

10.03.2016

—   Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 14)

06.03.2016 —  Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 5)
04.03.2016 —  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği (No:2016/1)
02.03.2016 -- Tek Pencere Sistemi - Borsa İstanbul (Genelge 2016/5 - Risk Yönetimi K.Gn.Md.)
27.02.2016 -- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 137)
26.02.2016 -- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 136)
26.02.2016 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/5)
25.02.2016 ---Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 470)
23.02.2016 -- 2012/12 Sayılı Genelgede Değişiklikya pılmasına Dair Genelge (Genelge 2016/2)
21.02.2016 -- 2012/4 Sayılı Genelgede Değişiklikya pılmasına Dair Genelge (Genelge 2016/1)
17.02.2016 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/4)
13.02.2016 —  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.02.2016 —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/2)
12.02.2016 —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/3)
12.02.2016 -- Tek Pencere Sistemi - GTHB (Genelge 2016/4 - Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
06.02.2016 —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/1)
06.02.2016 -- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 468)
01.02.2016 -- İthalat Rejimi Kararı I Sayılı Liste (Tohum İthalatı) (Risk ve Kontrol Gn. Md.)
27.01.2016 -- Sırbistan'ın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması (Gümrükler Gn.Md.)
22.01.2016 -- Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
17.01.2015 --   Doğal Çiçek Soğanlarının 2016 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2015/47)
30.12.2015 ––  Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (2016 Yılı)
28.12.2015 ––  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1) (2016 Yılı Çevre Kanunu Cezaları)
25.12.2015 ––  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar (2016 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri)
25.12.2015 ––  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59) (2016 Yılı Damga Vergisi Tutarları)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,76 TL
1 € = 4,71 TL
16510097 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,76 TL
1 € = 4,71 TL
16510097 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?