2015 Mevzuat Değişiklikleri

TARİH MEVZUATIN KONUSU
31.12.2015 ––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76) (2016 Yılı Harç Miktarları)
30.12.2015 ––  Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (2016 Yılı)
30.12..2015 --    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/52)
30.12.2015 ––  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
28.12.2015 --A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin yapılacak işlemler (2015/4)
28.12.2015 ––  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1) (2016 Yılı Çevre Kanunu Cezaları)
26.12.2015 ––  Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
25.12.2015 —  2016 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
25.12.2015 ––  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59) (2016 Yılı Damga Vergisi Tutarları)
25.12.2015 ––  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar (2016 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri)
21.12.2015 -- Gümrük Kanunu 57. Madde (Gümrükler Genel Md.)
19.12.2015 --Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2016 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar (2015/8290)
11.12.2015 —  İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/5)
11.12.2015 —  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
10.12.2015 --  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 138) (Gümrük Mevzuatında yer alan cezaların 2016 Yılı tutarları)
29.11.2015 —  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.11.2015 —  Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.11.2015 —  Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/44)
19.11.2015 --- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 22)
19.11.2015 ––  Geri Çekme Yönetmeliği
19.11.2015 ---  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)
19.11.2015 --- 289 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
19.11.2015 --- Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 20/10/2014 Tarihli ve 2014/8917 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar
18.11.2015 --    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/49)
14.11.2015 ---Gümrük genel tebliği (Uluslar Arası Anlaşmalar) Seri No:8
14.11.2015 —  Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
12.11.2015 ---İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (2015/8118) "İran menşeli düz Cam" 
12.11.2015 --    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/45)
12.11.2015 ---  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)
11.11.2015 —  Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2015/4)
11.11.2015 —  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 132)
11.11.2015 —  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 133)
10.11.2015 —  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)
10.11.2015 -- Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi (2015/4)
10.11.2015 ---Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)
10.11.2015 --  Kullanılmış Ambalaj Malzemesi İthalatı (2012/35 Sayılı Genelgede değişiklik) (Genelge 2015/23)
09.11.2015 --  Sigorta Sertifikası Hk. (Gümrükler Gn. Md.)
06.11.2015 --  Antalya’da yapılacak olan EXPO 2016 Botanik Sergisi hk. (Gümrükler Gn.Md.)
06.11.2015 --- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20)
05.11.2015 —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
30.10.2015 ––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/47)
30.10.2015 ––  2016 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2015/2)
30.10.2015 ––  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
28.10.2015 --     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/48)
28.10.2015 --     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/46)
27.10.2015 ––  Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.10.2015 -- Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
19.10.2015 -- "Yurt Dışı Diğer" Alanı Hakkında (Genelge 2015/13 - Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
15.10.2015 --  Gümrük Tarife Cetvelindeki bazı G.T.İ.P.ler hk. (Genelge 2015/22)
13.10.2015 —  4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2015/8113)
12.10.2015 -- 2010/6 sayılı Genelge'de Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Genelge 2015/21)
09.10.2015 --  Gümrük Yönetmeliğinin 431. maddesi kapsamında talebin ne şekilde yapılacağı hk.
05.10.2015 --  Gümrük Yetkililerince CITES Belgesindeki İlgili Bölümün Onaylanması Hakkında
29.09.2015 --  Tek Pencere Sistemi - EB (Risk Y.ve Kont.Gn.Md. Genelge 2015/16)
20.09.2015 —  Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
19.09.2015 —  Ürün Sevkiyatlarının Giriş Veteriner Sınır Kontrol Noktasında Aktarılmasına İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2015/39)
16.09.2015 --     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/43)
16.09.2015 --     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/44)
11.09.2015 --  Toplu Teminat Kayıt işlemleri (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
10.09.2015 --  2013/54 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Genelge 2015/20)
08.09.2015 --  Alıcı/Satıcı İlişkisi (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Md. Genelge 2015/15)
28.08.2015 —  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/6)
28.08.2015 —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/6)
28.08.2015 —  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/5)
28.08.2015 —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
27.08.2015 -- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2015/8050)
27.08.2015 --  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)
26.08.2015 --  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2015/8042) (Bazı kararlar hakkında açıklama)    
24.08.2015 --  Tek Pencere Sistemi-EB (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)
23.08.2015 --  Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik
22.08.2015 —   Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
22.08.2015 --     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/38)
22.08.2015 --     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/39)
22.08.2015 --    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (N0: 2015/40)
22.08.2015 --     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/41)
22.08.2015 ---    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/42)
22.08.2105 —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/7)
20.08.2015 --   Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
16.08.2015 --     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/36)
16.08.2015 ––  Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
14.08.2015 --   Tıbbi Sülük Kaçakçılığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
11.08.2015 --   Teminat Durum Sorgulama Sistemi (Genelge 2015/19)
10.08.2015 —  Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanunu 241/3-h, 241/4-h Uygulamaları
08.08.2015 —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/5)
04.08.2015 --    İthalat Rejimi Kararina Ek Karar (Karar Sayısı: 2015/7971)  (7601..)
04.08.2015 --   Yurt Dışından İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu
03.08.2015 --   2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın 3. Maddesinin uygulanması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
03.08.2015 --   İthalat Rejimi Kararina Ek Karar (Karar Sayısı: 2015/7983)  (Malezya Menşeli eşyaların vergi oranları)
01.08.2015 --    30.06.2015 tarihli Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik hk.
27.07.2105 --    Laboratuvar Tahlilleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
25.07.2015 --    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/34)
24.07.2015 --    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/35)
23.07.2015 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/27)
20.07.2015 —    Kullanılmış Eşya İthalatı (Gümrükler Gn.Md.-Ekonomi B.)
16.07.2015

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/30)

16.07.2015

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/29)

15.07.2015

—    Sınıflandırma (27.07-38.24) (Genelge 2015/18)

15.07.2015

—    İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2015/33)

15.07.2015

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/31)

15.07.2015

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/32)

14.07.2015

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/28)

11.07.2015

--     Doğrudan satış ve gümrük kıymeti (Genelge 2015/17)

11.07.2015

--      Dahilde işleme rejimi ihlalinden kaynaklı vergi alacağı hk. (Genelge 2015/15)

10.07.2015

—  Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

10.07.2015

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/24)

09.07.2015

--    TRT Bandrolleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

09.07.2015

--   3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015/7757)

07.07.2015

--    Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015/7751)

07.07.2015

--Serbest Bölgeler/Gümrük Antrepolarından Yapılan Taşımalar (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

05.07.2015

--   İthalat Rejimi Kararina Ek Karar(2015/7749)  (7215, 72.17, 7228, 7313, 7314, 7317 ve 8311 GTP lu Demir, celik ve adi metallerden bazi esyalara İlave Gümrük Vergisi, (İGV))

05.07.2015

--   Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (2015/7862)

04.07.2015

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/26)

04.07.2015

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

03.07.2017

--    Credit Note ve Gümrük Kıymeti (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

02.07.2015

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)

30.06.2015

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2015

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/23)

23.06.2015

---   2015/8 sayılı Genelgenin uygulanması hakkında (Gümrükler Genel Md.)

22.06.2015

---   Antrepolardaki İşlemler ile Gözetim ve Denetim Faaliyetleri (Genelge 2015/14)

20.06.2015

---   Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2015/3)

20.06.2015

—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/25)

20.06.2015

--      Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/2)

20.06.2015

---   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2015/7722) (4202 Bavullar, Valizler, Çantalar,....için İlave Gümrük Vergisi (İGV)

20.06.2015

  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)

20.06.2015 ––    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
18.06.2015

---   Dahilde İşleme Rejimi / Firma Talepleri

17.06.2015

––   Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 127)

16.06.2015

---Kısmi Muafiyette Faiz Uygulaması (Gümrükler Genel Md.)

15.06.2015

----  Dahilde İşlemede İhracat Satır Kodu Düzeltme (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

14.06.2015

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

13.06.2015 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/22)
13.06.2015 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/21)
11.06.2015 ---2015/7603 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
09.06.2015 ---Tütün ve Alkol Ürünlerinde Muafiyet Uygulaması
09.06.2015 ---İnceleme Raporu-Mahrece İade İşlemleri (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
08.06.2015 ---Teminat Oranlarında Düzenleme (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
07.06.2015 ---İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2015/7713) (Vakumlu elktrikli süpürgeler, elektrikli su ısıtıcıları ( 8508, 8509, 8516) İlave Gümrük Vergisi (İGV)
07.06.2015 ---İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2015/7712) (Avizeler, elektrikli lambalar- 9405.10, 9405.20, 940530, 9405.40, 9405.50 İlave Gümrük Vergisi (İGV)
03.06.2015 —   Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2015/2)
03.06.2015 ---Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452)
02.06.2015 —   Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 2015/8 Sayılı Kararı
02.06.2015 —   Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 2015/9 Sayılı Kararı
01.06.2015 ---Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2015-7593)
30.05.2015 --- İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015/7606) (Tekstil Ürünlerinde uygulanan İlave Gümrük Vergisi Hk.)
23.05.2015 ---İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2015/7699) (9401,9402,9403,9404  için İlave Gümrük Vergisi (İGV)
23.05.2015 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/12)
23.05.2015 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/14)
23.05.2015 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/16)
20.05.2015 ---Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik
18.05.2015 —   Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat 2015/2) (Tekstil, Konfeksiyon ve Deri)
17.05.2015 ---Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Eşyada Menşe Şahadetnamesi İbrazı
15.05.2015 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/19)
15.05.2015 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/18)
15.05.2015 ---Transit ve Antrepo Beyannamelerinde Nihai Kullanım
13.05.2015 —  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.05.2015 ---Beyanname İptali Halinde Geri Verme Başvurularının değerlendirilmesi
10.05.2015 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/13)
10.05.2015 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/11)
06.05.2015 –– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 131)
30.04.2015 ---Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2015/16)
25.04.2015 —  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/3)
25.05.2015 ---Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik
23.04.2015 --- Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
22.04.2015 —  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/2)
18.04.2015 ––  Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
18.04.2015

—  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

17.04.2015 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/8)
17.04.2015 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/6)
17.04.2015 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/5)
12.04.2014 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/10)
12.04.2015 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/9)
11.04.2015 —    İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)
10.04.2015 ---Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar (2015/7511)
10.04.2015 —    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/7)
06.04.2015 ---Antrepo Beyannamesinde Damga Vergisinin ödenmemesi durumunda 
01.04.2015 ---Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 129)
30.03.2015 ---İthalat bedelinin finansman şirketince peşin olarak ihracatçıya ödenmesi durumunda KKDF uygulaması hk.
26.03.2015 ---İthalat Bedeli transferinin ihracatçı yerine, yurt dışında başka bir firmaya yapılması durumunda KKDF uygulaması hk.
21.03.2015 ---İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)
19.03.2015 ---TRT Bandrollerinin KDV Matrahına naıl dahil edileceği hk. (Genelge 2015/13)
18.03.2015 ---Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 9)
16.03.2015 ---OKSB Başvurusunda Elektronik Ortamda Alınan Belgeler (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.
14.03.2015 ---Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/29)
13.03.2015 ---Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.03.2015

---Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/28)

03.03.2015 ---Finansal kiralama kapsamı ithalat (Genelge 2015/12)
03.03.2015 ---Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
03.03.2015 ---Tek Pencere Sistemi-ÇSGB (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. Genelge 2015/08)
20.01.2015 ---TRT bandrolleri (Genelge 2015/11)
18.02.2015 ---İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
18.02.2015 ---İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2014/7252) (5701-5702 ve 5805.00.00.00.00  İlave Gümrük Vergisi (İGV)
18.02.2015 ---18.02.2015-29271 Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikleri görmek için TIKLAYIN
17.02.2015 ---Tek Pencere Sistemi (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.2015/6)
17.02.2015 ---Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/27)
15.02.2015 ---Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 128)
15.02.2015

---Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 126)

10.02.2015 ---Diplomatik Muafiyetler (Genelge 2015/10)
06.02.2015 ---İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2015/7241) (82 ve 87.Fasıl bazı kalemler için İlave Gümrük Vergisi (İGV)
05.02.2015 ---2012/2 sayılı Genelgeye İlave Genelge (Genelge 2015/9)
02.02.2015 ---Yabancı Firma Vekaletnameleri (Gümrükler Genel Müd.)
31.01.2015

---Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.01.2015 ---Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445)
31.01.2015 288 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
30.01.2015 ---Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
29.01.2015 ---Dahilde İşleme İzin Belgesinde ayniyet tespiti (Genelge 2015/8)
28.01.2015 ---İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)
28.01.2015

---İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)

28.01.2015

---mrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 124)

28.01.2015 ---Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 125)
27.01.2015

---2012/21 sayılı genelgenin Yürürlükten kaldırılması hk. (Genelge 2015/6)

27.01.2015

---İkincil İşlem Görmüş Üründe Vergilendirme (Genelge 2015/7)

27.01.2015

---5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2015 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi

26.01.2015 ---Oyuncak Tahlilleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
26.01.2015 ---Karaya çıkış kartı ile gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş (Genelge 2015/4)
24.01.2015 --- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)
24.01.2015 ---Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)
23.01.2015 ---Akaryakıt Ürünlerinde GTİP tespiti (Genelge 2015/5)
22.01.2015 ---İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/2)
21.01.2015 ---İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/3)
20.01.2015 ---"CE İşareti" Elleçleme işlemleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
17.01.2015 ---Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
14.01.2015 ---A.TR ve Menşe Belgelerinin Satış Bedelleri (Genelge 2015/3)
13.01.2015 ---Antrepoda Memur Görevlendirme
13.01.2015 ---Mülkiyetin kamuya geçirilmesi (Genelge 2015/2 - Genelge 2013/38 de değişiklik)
12.01.2015 ---Antrepo Teminat Sistemi (Genelge 2015/1)
09.01.2015 ---YGM Sözleşmesi Yapmayan Antrepo İşleticileri (Gümrükler G.Müd.)
08.01.2015 ---Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2015 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2015/1)
07.01.2015 ---Muafiyet Yazılarının Düzenlenmesi (CE İşareti)
06.01.2015 ---Dahilde işleme rejimi ayniyat tespit işlemleri (Gümrükler Gn.Md.)
05.01.2015 ---Telafi Edici Vergi (A.TR,EUR.1) (Gümrükler Gn.Md.)
01.01.2015 ---Antrepoya Konan Eşya (Gümrükler Gn. Müdürlüğü)
01.01.2015 ---Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar
01.01.2015 ---Antrepolarda Teminat İşlemleri (Gümrükler Gn.Md)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,76 TL
1 € = 4,71 TL
16510058 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,76 TL
1 € = 4,71 TL
16510058 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?