2011 Mevzuat Değişiklikleri

31.12.2011 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:65-66)
30.12.2011 Maktu Harçlar ve Damga Vergisi Tutarları, Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahları ve .......(Karar:2011/2628)
30.12.2011 2012 yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2011/50)
30.12.2011 2012 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2011/51)
30.12.2011 (2012 Yılı GTİP )Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2011/2572)
29.12.2011 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/20)
29.12.2011 Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)
29.12.2011 Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (2011/2572)
28.12.2011 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
28.12.2011 Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)
28.12.2011 İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
27.12.2011 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2011/2604)
27.12.2011 Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
23.12.2011 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Tebliğ No:280)
26.12.2011 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 411)
24.12.2011 Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği
23.12.2011 2012 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
22.12.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (2011-2474)
22.12.2011 Hava Yolu ile Gelen Eşya (Genelge 2011/14 - RiskYönetimi ve Kontrol G.M.)
21.12.2011 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013) (Başbakanlık Genelgesi-2011/21)
21.12.2011 Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik
20.12.2011 İhracatta kıymet araştırması (Genelge 2011/49)
17.12.2011 Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
17.12.2011 Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik
17.12.2011 Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
17.12.2011 Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
17.12.2011 Gider Vergileri Genel Tebliği Seri No.88
16.12.2011 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 89)
16.12.2011 Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.12.2011
15.12.2011
14.12.2011 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2011/2516)
14.12.2011 Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği
14.12.2011 Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
13.12.2011 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)
13.12.2011 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/3)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/52)
10.12.2011 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/19)
08.12.2011 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
08.12.2011 Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
07.12.2011 Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğ (2011/1)
06.12.2011 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
06.12.201

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.12.2011 Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik
01.12.2011 Ülkemiz ve Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/23)
30.11.2011 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/8)
29.11.2011 İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 52)
29.11.2011

İhalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/23)

29.11.2011

İhalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/22)

29.11.2011

İhalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/21)

28.11.2011 Gelir Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI
27.11.2011 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar(2011/2466)
25.11.2011 Damga Vergisi Genelge (25.11.2011)
25.11.2011 Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği
25.11.2011

Doğal Çiçek Soğanlarının 2012 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 51)

18.11.2011 "Dore külçe altın" ve "düşük ayarlı külçe altın" ithalatında KDV uygulaması(Gümrük Genel Müdürlüğü)
17.11.2011 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 410)
17.11.2011 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2011/2382)
17.11.2011 Gelir evrakının ilgili gümrük idaresinde arşivlenmesi.(Genelge 2011/5)
11.11.2011 Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karar (karar Sayısı:2011/2033)
05.11.2011 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 14)
05.11.2011 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88)
05.11.2011

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/20)

05.11.2011 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/7)
05.11.2011 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/6)
05.11.2011 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/5)
04.11.2011 Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği (Seri No: 1)
04.11.2011 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)
03.11.2011 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Firma Dosyası Takip Sistemi) (Seri No: 1)
02.11.2011 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
02.11.201 Beyanname çıktısı alınması (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) (Genelge:2011/4)
01.11.2011 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)
31.10.2011 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
31.10.2011 Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği
31.10.2011 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
27.10.2011 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat: (2011/15) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
27.10.2011 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
26.10.2011 12/10/2011 Tarihli ve 2011/2304 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
23.10.2011 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (TASLAK)
23.10.2011 Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar:2011/2297)
23.10.2011 Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar:2011/2298)
23.10.2011 Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar(Karar:2011/2299)
23.10.2011 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/11)
19.10.2011 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2011/10)
19.10.2011 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/9 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
18.10.2011 Deri İmalatında Tecil-Terkin Uygulaması(Özelge)
18.10.2011 Katılım Öncesi AB’den Sağlanacak Fonların Yönetimi.(Başbakanlık Genelgesi 2011/15)
13.10.2011 Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Tahsisi, Devri, Satışı ve Kullanıma Uygun Olmayan Taşınmazlar (Genelge 2011/2)
13.10.2011 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine Dair Karar
12.10.2011 Komple Tesis veya Set Halindeki Esyanın Partiler Halinde İthali(Genelge 2011/46)
12.10.2011 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/13)
12.10.2011 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/12)
12.10.2011 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2011/11)
12.10.2011 Çin Tayvanı Menşeli Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası İthalatında Gözetim Uygulanmasına İlişkin Gözetim ve Korunma 99/3 Sayılı Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
11.10.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
11.10.2011 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09.10.2011 İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/51)
09.10.2011 Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair 2010/42 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/47)
06.10.2011 Damga vergisi (Risk ve K.Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/3)
05.10.2011 İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 42)
02.10.2011 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair 2011/21 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/48)
02.10.2011 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Bazı Tarımsal Ürünlerin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair 2011/22 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/49)
30.09.2011 Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/43)
29.09.2011 Dahilde İşleme İzin Belgesi, İkincil İşlem Görmüş Ürün Vb. (Genelge 2011/45)
28.09.2011 Oyuncakların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/50)
28.09.2011 Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
27.09.2011 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/4)
24.09.2011 2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/15)
23.09.2011 İkincil İşlem Görmüş Ürünler ve Diğer Konular (Genelge 2011/44)
21.09.2011 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21)
21.09.2011 Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 1)
Havayolu İle Gelen Eşya (Risk Y.ve Kont. Gen.Md. 2011/13)
15.09.2011 İthalatta Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2011/10)
15.09.2011 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar No:2011/2203)
15.09.2011 Gümrük Yönetmeliğinin 585 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ sunulmak üzere ilgili gümrük idaresine” ibaresi ile ikinci ve üçüncü fıkrası iptal edilmiştir.
13.09.2011 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011-32/39)
11.09.2011 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2011/9)
09.09.2011 Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2011/2176)
09.09.2011 Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2011/2171)
06.09.2011 İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu (Genelge 2011/11)
03.09.2011 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/19)
03.09.2011 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2011-18)
27.08.2011 Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/41)
27.08.2011 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
25.08.2011 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusu Rehberi(Genelge 2011/42)
25.08.2011
25.08.2011 Ortak Transit Yönetmeliği
24.08.2011 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
24.08.2011
24.08.2011
23.08.2011 Set halindeki eşya (Genelge 2011/40)
20.08.2011
20.08.2011
20.08.2011
17.08.2011
17.08.2011
15.08.2011
15.08.2011
15.08.2011
12.08.2011
11.08.2011
10.08.2011
10.08.2011 Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınav Duyurusu
09.08.2011 Katma Değer Vergisi Sirküleri/60 (KDV Kanununun uygulamasına ilişkin mevcut sirkülerlerin birleştirilmesi)
05.08.2011 İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/14)
05.08.2011 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2011/2032)
04.08.2011 Pamuk İpliği İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2011/2041)
04.08.2011 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
03.08.2011 Sağlık Bakanlığı'ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair 2011/4 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/41)
03.08.2011 Sağlık Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair 2011/20 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/40)
02.08.2011 Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında.(Gelir Vergisi Sirküleri:78)
02.08.2011 İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
02.08.2011 Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.08.2011 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı (01.08.2011) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/20
29.07.2011 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
29.07.2011 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2011-2042)
28.07.2011 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
28.07.2011 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/16)
28.07.2011 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/15)
28.07.2011 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/14)
28.07.2011 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/13)
27.07.2011 Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)
25.07.2011 KDV Kanununun Uygulanmasına İlişkin Mevcut Sirkülerin Birleştirilmesi ile Tereddütlerin ortadan kaldırılması (KDV Sirküleri 60(Taslak)
23.07.2011 Motorlu Araçlar ve Römorkların İmal Yılının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: SGM-2011/12)
22.07.2011 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2011/2030
21.07.2011 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
21.07.2011 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
20.07.2011 Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/44)
20.07.2011 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2011/15 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
20.07.2011
20.07.2011 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 3)
20.07.2011 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/8)
16.07.2011 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15.07.2011 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/17)
14.07.2011 Firma işçilerine periyodik olarak verilen tetkik hizmetlerinde KDV oranı(Özelge)
13.07.2011 Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
12.07.2011 Araştırma - İnceleme Yazısı (Serbest Bölge Üreticileri ve Vergi Kayıpları)
07.07.2011 Posta-yolcu işlemleri (Genelge 2011/39)
06.07.2011 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2011/7 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
06.07.2011 Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No: 1)
05.07.2011 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Tesis Edilen Ortak Komitenin Anlaşmanın Tarım Tavizlerinin Değişimine İlişkin II Sayılı Protokolünün Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar
05.07.2011 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi (Genelge 2011/38)
05.07.2011 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2011/37)
05.07.2011 Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi (Genelge 2011/36)
02.07.2011 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2011-2020)
02.07.2011
02.07.2011 Cam Eşya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2011/2014)
02.07.2011 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İthalat: 2011/15
30.06.2011 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 409)
29.06.2011 Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
28.06.2011 Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında.
27.06.2011 Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin Unvanının ve Merkezinin Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2011/9)
25.06.2011 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/4 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
21.06.2011 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/8)
18.06.2011 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
15.06.2011 Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları (Kontrol Genel Müdürlüğü) Genelge 2011/10
15.06.2011 İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesinin İsmi ile Kurucu ve İşleticisi Şirketin Unvanının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar
14.06.2011 Finansal kiralamada uygulanacak KDV nispeti (Kontrol Genel Müdürlüğü) Genelge 2011/9
11.06.2011 İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.06.2011 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/9)
11.06.2011 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/8)
11.06.2011 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/7)
10.06.2011 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/11)
10.06.2011 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 86)
09.06.2011 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
09.06.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
08.06.2011 Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/8)
07.06.2011 6111 Sayılı Kanuna Göre Stok Affı İle Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabı (Ortaklardan Net Alacaklar) Düzeltmeleri Rehberi (Gelir İdaresi Başkanlığı)
07.06.2011 Özet beyan ve/veya ekindeki orijinal manifesto ile manifestoda kayıtlı konişmentolarda yer alan bilgiler arasında farklılık olması halinde konişmentolarda yer alan bilgilerin esas alınması hk.(Genelge 2011/35)
07.06.2011 Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
07.06.2011 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
05.06.2011
02.06.2011 Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar(Karar Sayısı : 2011/1808)
02.06.2011 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/10)
02.06.2011 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/9)
01.06.2011 Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği
31.05.2011 İkincil işlem görmüş ürün (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge/2011)
29.05.2011 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Anlaşma’ya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2009 Sayılı Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar
27.05.2011 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:408)
27.05.2011 2009/58 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırılması. (Genelge 2011/34)
25.05.2011 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2011/7)
25.05.2011 Gümrük Beyannamesinin 31 Nolu Kutusu (Genelge 2011/33)
25.05.2011 Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi Rehberi (Genelge 2011/32)
23.05.2011 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25.05.2011 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:408)
20.05.2011 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/7)
20.05.2011 Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği
17.05.2011 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/7)
17.05.2011 İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İhracat 2011/8)
17.05.2011 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2011/43)
16.05.2011 Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ (No: 2011/4)
16.05.2011 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/6)
16.05.2011 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/5
14.05.2011 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2011/1766)
13.05.2011 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 85)
13.05.2011 Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi Rehberi (Genelge 2011/32)
12.05.2011 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 84)
12.05.2011 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/6)
12.05.2011 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/5)
11.05.2011 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2011/1)
11.05.2011 Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik Kapsamında Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat Denetimine Dair Tebliğ (No: ÖSGM/2011-6)
11.05.2011 Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/25)
11.05.2011 6111 sayılı Kanun (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
06.05.2011 Geçici ithalat (Genelge 2011/31)
06.05.2011 2010/20 sayılı Genelge'nin 4 üncü maddesi (Genelge 2011/30)
06.05.2011 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)
06.05.2011 Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2011/26)
05.05.2011 Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)
04.05.2011 Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti (Genelge 2011/29)
03.05.2011 Canlı hayvan ithalatı hk. (Genelge 2011/28)
03.05.2011 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/7)
03.05.2011 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/6)
30.04.2011 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.04.2011 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik
30.04.2011
29.04.2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 38)
28.04.2011 Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (Karar Sayısı:2011/1436)
28.04.2011 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2011/1673)
28.04.2011 Gözlük Çerçeveleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2011/1633)
28.04.2011 Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2011/1650)
27.04.2011 ATA Karnesi (Genelge 2011/26)
26.04.2011 2010/20 sayılı Genelge'nin 4 üncü maddesi (Genelge 2011/25)
22.04.2011 İkincil işlem görmüş ürün (Genelge 2011/24)
22.04.2011 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 115)
22.04.2011 Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)
22.04.2011 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/39)
22.04.2011 Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)
22.04.2011 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) (Seri No: 2)
22.04.2011 D-8 Üyesi Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari Yardım Anlaşması'nın Onaylanması
22.04.2011 D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın ve Anılan Anlaşma’nın Ekini Teşkil Eden “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kuralları”nın Onaylanması Hakkında Karar
21.04.2011 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin İhracat 2006/7 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/6)
21.04.2011 Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği
19.04.2011 Posta-Yolcu İşlemleri (Genelge 2011/23)
19.04.2011 Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
15.04.2011 Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
15.04.2011 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçıların Listesi
14.04.2011 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2011/1597)
12.04.2011 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6215 Sayılı Kanun)
10.04.2011 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/3)
08.04.2011 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar(Karar Sayısı:2011/1546)
08.04.2011 Gürcistan Menşeli Ayçiçeği Tohumunun Unu ve Kaba Unları ile Diğer Yağlı Tohumların Unu ve Kaba Unları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2011/1523)
07.04.2011
06.04.2011 Elma İhracatında İhracat İadesi Yardımı Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/2)
06.04.2011 Gemi Kumanya Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı (Genelge 2011/22)
06.04.2011 85.23 tarife pozisyonu (Genelge 2011/21)
05.04.2011 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2011/6)
05.04.2011 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair 2011/5 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/36)
04.04.2011 TIR İşlemleri (Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/5)
03.04.2011 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun (6216 Sayılı Kanun)
02.04.2011 Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik
31.03.2011 Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
31.03.2011 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2011/5)
29.03.2011 DİİB/Dİİ'de Müeyyide Takibatı (Genelge 2011/20)
29.03.2011 Yurt dışına gönderilecek insani yardım malzemeleri (Genelge 2011/19)
28.03.2011 Özel İskeleler (Genelge 2011/18)
26.03.2011
25.03.2011 Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
24.03.2011 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2011/1476)
24.03.2011 Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinde Radyasyon Kontrolüne Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/38)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,76 TL
1 € = 4,71 TL
16510063 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,76 TL
1 € = 4,71 TL
16510063 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?