Gümrük Genelgeleri

TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi (Veterinerlik Ürünleri) (Genelge 2019/7)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : 73421605-106.05
Konu : TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi(Veterinerlik Ürünleri)

GENELGE (2019/7)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.
Konuya ilişkin olarak İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31) ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı) ve yetki verdiği İl Tarım Orman Müdürlükleri tarafından düzenlenen Ön İzin Belgesinin Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.
Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı) ve yetki verdiği İl Tarım Orman Müdürlükleri tarafından düzenlenen ve onaylanan 1011 kodlu TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi (Veterinerlik Ürünleri) başvurusu, iznin verilmesi  ve kullanılmasına ilişkin işlemler 12.03.2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:
1- 1011 kodlu TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi (Veterinerlik Ürünleri) başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.
2- E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların Tarım ve Orman Bakanlığı-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı) ve yetki verdiği İl Tarım Orman Müdürlükleri tarafından değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.
3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı) ve yetki verdiği İl Tarım Orman Müdürlükleri tarafından incelenmek üzere kabul
4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Tarım ve Orman Bakanlığı-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı) ve yetki verdiği İl Tarım Orman Müdürlükleri tarafından Tek Pencere Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından e-belge 23 haneli olarak üretilir.
5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan
6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ihraç ön izin belgesi (veterinerlik ürünleri) aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Rıza Tuna TURAGAY Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Başa dön tuşu