GenelgelerGümrük Genelgeleri

TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Konu :TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni
Sayı    :73421605-106.05  02.03.2019 / 42187173
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınan 18.01.2019 tarihli ve 00040781113 sayılı yazıda; 04.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren Tüketici Ürünlerinin İthalat Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12) ile ilgili olarak, İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (IRIS) Sisteminin kapatılarak; tebliğ kapsamı yapılacak denetimlerin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sisteminden (TAREKS) yapılacağı belirtilmektedir.
Bu kapsamda halihazırda Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen 0892 kodlu TPS- IRIS belgesi ile yapılan işlemler 04.02.2019 itibari ile Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan 1010 kodlu TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni isimli dökümanla devam ettirilmekte olup konuya ilişkin BİLGE Sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Jale ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu