Gümrük Genelgeleri

TPS-Özel Fatura (Genelge 2019/15)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : 73421605-404.14
Konu : TPS-Özel Fatura

GENELGE (2019/15)

KDV Genel Uygulama Tebliği” kapsamında düzenlenen özel fatura işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Özel fatura düzenleyecek yükümlüler tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde bildirilmesi gereken özel fatura bilgileri Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden Bakanlığımıza
 2. Sistem tarafından Bakanlığımıza iletilen özel fatura bilgileri esas alınarak 16 haneli geçici tescil numaralı ihracat beyannamesi oluşturulur ve geçici tescil numarası bildirim yapan yükümlüye Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden
 3. Özel fatura kapsamı eşya, ihracat işlemlerinin gerçekleştirileceği gümrük müdürlüğüne, 16 haneli geçici tescil numaralı ihracat beyannamesi numarasının bildirilmesi suretiyle “KDV Genel Uygulama Tebliği”nde belirtilen süreler kapsamında
 4. Muayene ile görevli memur tarafından geçici tescil numarası ile bildirilen beyan bilgileri çağırılarak kağıt ortamındaki özel fatura bilgileri ile sistem üzerinden bildirilen özel fatura bilgileri karşılaştırılır. Özel faturada yer alması gereken ancak özel fatura düzenlenirken mevcut olmayan bilgiler doldurulur ve ihracat beyannamesi tescil
 5. Eşya ve beyana ilişkin gerekli kontroller yapılarak, ihracat beyannamesinin gümrük işlemleri tamamlanır.
 6. İşlemleri tamamlanan ihracat beyannamesi çıkış bildirimi (hava ve deniz yolu) ile ilişkilendirilerek özel fatura kapsamı eşyanın fiili ihracatı gerçekleştirilir.
 7. Özel fatura işlemi kara sınır gümrük müdürlüğünden gerçekleştirilecekse, eşyanın fiili ihracatının gerçekleştirilmesini müteakiben ihracat beyannamesi sistem üzerinden memur tarafından kapatılır.
 1. Fiili ihracatın gerçekleştirilmesini müteakiben kapanmış beyanname bilgileri sistem üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilir. Özel fatura işlemlerinin teyidine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile başkaca bir yazışma yapılmaz.
 2. Yukarıda belirtilen özel faturaya ilişkin elektronik işlemler ile birlikte özel fatura kapsamında kağıt ortamında halihazırda yapılan tüm işlemler aynen yapılmaya devam
 3. Özel faturaya ilişkin öncelikle elektronik işlemler tamamlanır ardından kâğıt ortamındaki işlemler tesis edilir.
 4. Özel fatura kapsamı eşyanın yolcu beraberinde taşınması halinde özel fatura işlemleri elektronik ortamda yürütülmez; işlemler sadece kağıt nüsha üzerinden yapılır.

İlave bir düzenleme yapılıncaya kadar yukarıda belirtilen işlemler elektronik ve kâğıt ortamında birlikte yapılmaya devam edecektir.
İşbu Genelge hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte, 13.05.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda işlemi tamamlanmayan özel fatura, kağıt ortamında onaylanmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Başa dön tuşu