CB Kararnameleri - BKKG.T.İ.P.İthalat Mevzuatıİthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2019 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 499)

Karar Sayısı: 499       26.12.2018-30637 Resmi Gazete
Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2019 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınmasına, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
25 Aralık 2018
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
                                               NoT:4966 Karar ile 2022 Yılında da geçerlidir.

25/12/2018 TARİHLİ VE 499 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ 

LİSTE

Her bir cihaz için bandrol karşılığı tahsil edilecek ücretler (Avro karşılığı TL)
İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, İnternet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;
CİHAZ CİNSİ

 1. Televizyon
 • 51 Ekrana kadar (51 dahil)………………………………………………. 10 AVRO
 • 52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil)……………………………………………. 16AVRO
 • 68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil)……………………………………………. 22 AVRO
 • 86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil)…………………………………………. 34 AVRO
 • 117 Ekran-148 Ekran arası (148 dahil)………………………………………… 40AVRO
 • 148 Ekrandan yukarısı…………………………………………………….. 80 AVRO
 • Oto Televizyonu…………………………………………………………… 8 AVRO

2. Radyolar

 • Cep tipi radyo alıcıları………………………………………………………. 1 AVRO
 • Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler………..1 AVRO
 • Oto radyo alıcıları…………………………………………………………..1 AVRO
 • Taşınabilir radyo alıcıları…………………………………………………. 2 AVRO

3. Videolar ……………………………………………………. ,…………………… 18 AVRO
4. Set Üstü Medya Kutuları (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı cihazları…… 7 AVRO
5. Birleşik Cihazlar (Kombine)
a) Televizyon ağn·lıklı birleşik cihazlar

 • Televizyon-Radyo…………………………………………………………….. 9 AVRO
 • Televizyon -Radyo-Teyp……………………………………………………… 13 AVR.O
 • Televizyoıı-Video…………………………………………………………….. 19 AVRO
 • Televizyoıı-R.adyo-Video…………………………………………………….. 21 A\ıRO

 
b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

 • Cep tipi radyo kasetçalar (radyo – walkıııan)…………………………………….. !AVRO
 • Taşınabilir (pilli) radyo – pikap…………………………………………………. 3 AVRO
 • Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar………………………………………………. 3 AVRO
 • Oto Radyo-Kasetçalar………………………………………………………….. 3 AVRO
 • Oto adyo-Koınpa.kdiskçalar…………………………………………………. 4 AVRO
 • Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar……………………………………… 4 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar……………………………………………………………….. 5 AVRO
 • Radyo-Koınpakdiskçalar………………………………………………………. 7 AVRO
 • Radyo-Pikap…………………………………………………………………. 7 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar-Pikap……………………………………………………….. 14 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar-Pikap- Kompakdiskçalar…………………………………… 18 AVRO
 • Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar………………………………………….. 18 AVRO

6. Diğer Cihazlar

 • Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar ve Benzerleri………………………………. 2 AVRO
 • Radyo ve/veya TV’li ııavigasyon cihazları………………………………………. 7 AVRO
 • Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player ve benzerleri…………………………. 15 AVRO
 • Radyo ve/veya TV’li ev sinema sistemleri……………………………………. 15 AVRO
 • Taşıtlarda kullanılmaya mahsus ııavigasyoıılu ımıltiınedya cihazları…….. 1O AVRO

7. Cep Telefonları……………………………………………………………. 20 AVRO

8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar……………………………………… 10 AVRO

9. Yukarıcla sayılan cihazlar dışında kalan her türlü cihazlar……………… 18 AVRO

http://orgtr.org/wp-content/uploads/2022-yili-Ticari-Ithalat-Maksadi-Disinda.pdf

Başa dön tuşu