Gümrük GenelgeleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Tarife Sınıflandırması (Göz Solüsyonu, Yumurta Sarısı Tozu vs.) (Genelge 2012/ 7)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.03.01.00-010.06.01
Konu : Sınıflandırma

GENELGE (2012/…..)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin kriterlerin, uygulamada birliğin sağlanması açısından duyurulması ihtiyacı doğmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN
Bakan a. Genel Müdür

D A Ğ I T I M : Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Eşyanın Özellikleri Sınıflandırıldığı
GTİP
Sınıflandırmanın Gerekçesi
Göz içi cerrahi operasyonlarda kullanılan, hekim tarafından uygulanan, steril ambalajı açıldıktan sonra kısa bir süre içinde kullanılması gereken; aksi takdirde özelliğini yitiren, genellikle potasyum klorür, sodyum klorür, kalsiyum klorür, magnezyum klorür, sodyum bikarbonat, sodyum asetat, dibazik sodyum fosfat vb. madde içerikli karışımlardan oluşan ve teşhis veya tedavi amacı bulunmayan eşya. 3824.90.64.00.00 Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. 3307.90.00.90.11 GTİP’teki kontakt lens veya suni göz solüsyonları, kontakt lens veya suni gözlerin steril olarak saklanmasını sağlayan, uzun süre kullanıma elverişli, kullanıcı tarafından herhangi bir profesyonel yardım alınmadan kullanılan ve 33.07 tarife pozisyonu kapsamı dikkate alındığında tuvalet veya kozmetik müstahzarı kapsamındaki ürünlerdir. Göz içi cerrahi operasyonlarda kullanılan solüsyonlar ise hekim tarafından uygulanan, steril ambalajı açıldıktan sonra kısa bir süre içinde kullanılması gereken; aksi takdirde özelliğini yitiren, teşhis veya tedavi amaçlı olmayan nitelikte eşyadır.
Pille çalışan, boyutları yaklaşık 21 cm uzunluğunda 9 cm genişliğinde ağırlığı 310 gram olan, şekli silindire benzeyen, değiştirilebilir sprey tüpü ile beraber kullanılacak şekilde dizayn edilmiş ‘aerosol dispenser’ tanımlı eşya.

Eşya aşağıdaki aparatlardan oluşmaktadır:

-Sprey tüpünün aktivasyonu için elektromekanik sistem,
-Elektromekanik sistemin çalışması için bir sensor ve butonlar
-Elektromekanik sistem çalıştığında kokunun dağılmasına olanak sağlayan deliği bulunan plastikten mamul gövde,

Eşya; sprey tüpü takılı haldeyken, sensör bir kişiyi farkettiğinde ya da ayarlanan zaman aralığında, güzel koku püskürterek bina içerisinde sınırlı alandaki havanın güzel kokmasını sağlar.

8509.80.00.00.19 GYK 1, 3(b) ve 6, 85 inci Faslın 3(b) notu ile Avrupa Birliği’nin 3/5/2011 tarihli ve L 113/6 sayılı Resmi Gazetesinde yayımlanan sınıflandırma Tüzüğü.
‘Aerosol dispenser’ tanımlı eşya ile ilgili olarak Avrupa Birliği’nin 3/5/2011 tarihli ve L 113/6 sayılı Resmi Gazetesinde yayımlanan sınıflandırma Tüzüğünde; eşyanın, sıvı ya da toz haldeki herhangi bir maddeyi püskürtmeye mahsus bir cihaz olmayıp, yalnızca içindeki sprey tüpün haiz olduğu püskürtme fonksiyonunu aktif hale getiren özellikte bir cihaz olduğundan 8424.89 alt pozisyonunda sınıflandırılamayacağı ifadelerine yer verilmiştir.

Eşya, yaygın olarak evde kullanıma yönelik, kendinden motorlu, 8509 tarife pozisyonunda sınıflandırılan elektromekanik cihazlardandır.

Eşya, 3307.49.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan oda deodorantı, parfümü içeren sprey tüpü ile mücehhez olsun olmasın 8509.80.00.00.19 GTİP’nde sınıflandırılır.

Motorlu kara taşıtlarında vites kutusundaki (şanzıman) dişlilerde ve diğer hidrolik sistemli ünitelerde kullanılan madeni yağın, araç imalatçı firmaların belirlediği ideal sıcaklık değerleri arasında kalması için soğutulması amacıyla kullanılan yağ soğutma radyatörleri 8708.91 GYK 1 ve 6
Yüksek ve daimi gücün gerekli olduğu iş makinelerinde yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklarda yağın soğutulması amacıyla kullanılan yağ soğutma radyatörleri 84.31 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.31 tarife pozisyonu açıklama notları, GYK 1 ve 6. İş makinalarında kullanılan yağ soğutucuların; 20 bar basınca kadar çalışabildiği, bu basınç gereksinimleri nedeniyle, genellikle plate (levha) – bar (çubuk) tip üretim yönteminin kullanıldığı,

Yağ soğutucu üzerinde çoğunlukla davlumbaz grubuyla modül halinde bir fan davlumbaz kompleksinin kullanıldığı, fan- davlumbaz grubunun iş makinalarında yağ soğutucusuna özgü tasarlandığı,

Daha yüksek soğutma gücünün gerektiği durumlarda su ile yağlı soğutma sistemlerinin birlikte kullanılabildiği, bu durumda soğutucunun içinden yağ geçerken dışından da soğutma suyunun geçtiği,
Çalışma şartları bakımından motorlu kara taşıtlarına göre daha tozlu ve kirli ortamlarda çalıştığı için genellikle düşük fin sıklıklarında (36 fpdm) ve penceresiz (panjursuz) tipte finlerin kullanıldığı, Bilgilerine ulaşılmıştır.

“Sürpriz yumurta” tabir edilen oyuncaklı çikolatalarda kullanılmak üzere, plastikten bir kapsül içerisinde monte edilmemiş şekilde getirilen hayvan ve insan dışı yaratıkları tasvir eden plastik oyuncak. 9503.00.49.00.00 GYK 1, 2 (a), 6. Ayrıca, AB Kombine Nomanklatür 9503.00.49 alt pozisyonu Açıklama Notlarında; “Tarifenin Yorumuna ilişkin Genel Kurallar 2 (a)’nın uygulanmasıyla, bu alt pozisyonlar, birleştirilmemiş veya monte edilmemiş hayvan veya insan dışı yaratıkların figürlerini de kapsar.” denilmektedir.
“Sürpriz yumurta” tabir edilen oyuncaklı çikolatalarda kullanılmak üzere, plastikten bir kapsül içerisinde monte edilmemiş şekilde getirilen ve otomobil, uçak, ev, ağaç gibi çeşitli nesneleri tasvir eden plastik oyuncak 9503.00.95.00.00 GYK 1, 2 (a), 6.
% 6,9 ilave tuz, %6,3 ilave maltodekstrin içeren yumurta sarısı tozu 2106.90.98.00.19 GTC İzahnamesi 04.08 Pozisyonu açıklama notları, hariç bırakılanlara ilişkin paragrafın (b) maddesi, Kombine Nomanklatür Açıklama Notları 0408.99.80 alt pozsiyonuna ilişkin bölüm.
04.08 Pozisyonu açıklama notları, hariç bırakılanlara ilişkin paragrafın (b) maddesinde; “Baharat, çeşni vericiler veya diğer katkı maddelerini içeren yumurta ürünleri (21.06 pozisyonu)” ifadesi yer almaktadır.

Ürünün içeriği dikkate alındığında 04.08 poziyonundaki ürünün ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içerebilmesi anlamını ve Kombine Nomanklatür Açıklama Notları 0408.99.80 alt pozisyondaki az miktarda kimyasal ihtiva edebilmesi anlamını aşan nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca, 21. Fasıl 1 nolu Ek Notu dikkate alınmıştır.

Başa dön tuşu