Gümrük GenelgeleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Tarife Sınıflandırması (Genelge 2015/22)

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625/010.06
Konu : Tarife Sınıflandırması

GENELGE (2015/22)

İLGİ: a) 20.11.2013 tarih ve 2013/47 sayılı Genelge
b) 10.2009 tarihli 2009/107sayılı Genelge

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde 21.03 tarife pozisyonunda yer alan ‘çeşni ve lezzet verici karışımlar’ ile 33.02 tarife pozisyonunda yer alan ve esası ‘koku veren maddeler’ olan karışım ve müstahzarların sınıflandırılmasında iş bu Genelge tarihi itibariyle aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması uygun bulunmuştur.

Gümrük Tarife Cetveli 33. fasıl 2 nolu notunda; ‘33.02 pozisyonundaki ‘koku veren maddeler’ tabiri, sadece 33.01 pozisyonundaki maddeleri, bu maddelerden çıkarılmış bulunan koku verici madde bileşiklerini veya sentez yoluyla elde edilen aromatik ürünleri kapsar ‘ denilmektedir.

İzahnamenin 33.02 tarife pozisyonu açıklama notlarına bakıldığında; bir veya daha fazla kokulu maddeye (uçucu yağlar, rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri veya sentetik aromatik maddeler), bitkisel yağ, dekstroz, nişasta gibi taşıyıcı veya seyrelticinin ilave edilmesi ile oluşan karışımların yanı sıra karışımın esasını koku veren maddeler teşkil etmek şartıyla, seyreltici veya taşıyıcıyla birleşmiş olsun olmasın, alkol içersin içermesin, diğer Fasıllarda (örn. Baharatlar) yer alan maddelerin bir veya daha fazla kokulu madde (uçucu yağlar, reçineler, ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri veya sentetik aromatik maddeler) ile olan karışımlarının yine bu pozisyonda sınıflandırılacağı anlaşılmaktadır.

Buna mukabil, İzahnamenin 21.03 tarife pozisyonu açıklama notlarında; ‘Bu pozisyon, bazı yemeklere (et, balık, salata, vb.) aroma vermede kullanılmakta olup, genellikle oldukça baharatlı bir karaktere sahip bulunan ve çeşitli katkı maddelerinden (yumurta, sebze, et, meyve, un, nişasta, sıvı yağlar, sirke, şeker, baharat, hardal, aroma vericiler, vb.) oluşan müstahzarları içine almaktadır…’ hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, içeriğinde 33.01 tarife pozisyonundaki maddeleri veya bu maddelerden elde edilmiş koku verici bileşikleri ya da sentez yoluyla elde edilmiş aromatik ürünleri esas madde olarak bulunduran müstahzarların 33.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılması, içeriğinde koku verici maddeler de bulunmakla birlikte esas itibariyle gıdalara çeşni ve lezzet verici olarak kullanılan müstahzarların 21.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılması, müstahzara esas niteliğini veren madde tespit edilemediği durumlarda ise tarifenin 3 (c) genel yorum kuralı uyarınca hareket edilmesi;
Diğer taraftan ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin olarak iş bu Genelge tarihi itibariyle karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

İlgi (a)’da kayıtlı Genelge eki tablonun birinci maddesi yürürlükten kaldırılarak aşağıda yeniden düzenlenmiştir.

12.10.2014 tarihli 29143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife- Sınıflandırma Kararları) Eki DGÖ Armonize Sistem Komitesinin 53. Dönem Kararları’nın 26 ncı ve müteakip maddelerinde yeniden düzenlenmiş olması nedeniyle uygulama alanı kalmayan ilgi (b)’de kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cemal DERELİ
Bakan a. Müsteşar V.

Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu Gerekçe
Çocukların değişik şekillerde, renklerde bilezik yapıp oynaması amaçlı kullanılan set halinde elastik parçalar ve bileğe takılmak için bir halka, farklı dizaynlar yapmaya yarayan aparatlardan oluşan ticari ismi Loom Band olan eşya 9503.00.70.00.00 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6)
Ayrı gelen ve loom band oyunu için üretildiği ambalaj, ticari ismi vb. hususlardan açıkça anlaşılan yedek parçalar (çeşitli maddelerden mamul değişik şekil veya renkteki bantlar gibi) 9503.00.70.00.00 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), 95. Faslın 3 nolu notu
Genellikle dokunmatik ekranlı, radyo, DVD/CD/MP3 çalar, navigasyon özellikli, aracın fonksiyonlarının kontrol edilebildiği, bluetooth, USB, SD card gibi girişleri olan motorlu araçlarda kullanılan, gücünü araçtan alan ve araca daimi olarak monte edilen tipte, TV özelliğine sahip olmayan multimedya sistemleri 8528.59.70.00.00 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No:15) (TV alıcı özelliği olanlarının 8528.72 alt pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir)
Avcı ve balıkçılar için kauçuktan çizmesi olan devamında omuzlara kadar mensucat ve koruyucu niteliği bulunan su ve soğuk geçirmez örme olmayan tulum çizme. 6210 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) TGTC 64. Fasıl genel açıklama notlarında ‘…(D)Yüz ölçüleri, değişik tipteki ayakkabılar arasında, kalça dahil ayağı ve bütün bacağı kapsayan çizmelerden (örneğin, balıkçı botları gibi) şerit veya kayıştan oluşanlara (örneğin sandaletler gibi) kadar oldukça farklılık gösterir.’ ifadesi yer almakta olup buna göre kalça dahil bütün bacağı kapsayan tipteki eşyanın ayakkabı olarak 64. fasılda, kalçadan yukarı bölümü kaplayacak düzeyde olan eşyanın da giyim eşyası olarak 62. fasılda yer aldığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu Gerekçe
Akıllı telefonlarda oynanan oyunlara göre dizayn edilmiş, elektronik aksam parça içermeyen tamamen plastikten mamul, mekanik hareketli parçaları bulunan, telefonun ürünün ilgili yerine oturtularak kullanılan ve oyun oynanmasını daha aktif hale getiren ürünler. 39.26 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6)
Dört hipopotam, dört misket fırlatıcı ve yirmi plastik misketten oluşan parkur üzerinde hipopotamların kuyruğuna basarak misket yakalamak için oynanan, birden fazla kişinin oynamasına uygun masa oyunu. 9504.90.80.00.00 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) TGTC 95.03 pozisyonu ‘Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabaları; oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın); her türlü bilmeceler (puzzles).’’i kapsamaktadır. Pozisyon metninin lafzı ve kapsamı dikkate alındığında bu pozisyon çocukların oynamasına yönelik doğrudan oyuncak niteliğinde olan eşyayı içine aldığı görülmektedir . 95.04 pozisyonu ‘video oyun konsolları ve makinaları, eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinaları, bilardolar, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bovling oyunu ekipmanları dahil (+)’ kapsamakta ve bu pozisyonun da kapsadığı eşyanın daha çok şans, bilgi, beceriye dayalı hem yetişkin hem de çocukların oynayabildiği fakat oyuncak olarak nitelene meyecek eşyayı kapsadığı görül mektedir .
Bünyesinde mikrofon, kulaklık ve telefonun fonksiyonlarını kullanabilmek için cevaplama, konuşmayı bitirme ve en son arama yapılan numarayı yeniden arama özellikleri barındıran, cep telefonu haricinde bluetooth bağlantıyı destekleyen masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet vb. cihazlarla da kullanabilen kablosuz bluetoothlu kulaklık. 8517.62 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) Bluetooth kulaklıklardan telefonun fonksiyonlarını kullanabilmek için cevaplama, konuşmayı bitirme ve en son arama yapılan numarayı yeniden arama özellikleri gibi özellikler içermeyen sadece kablosuz özellikli kulaklıklar 85.18 pozisyonunda yer almaktadır.
Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu Gerekçe
Plastikten (pvc) mamul, plastik üzerine flok yapıştırılmış hava ile şişirildiğinde koltuk ve yatak olabilen hazır eşya 9401.80.00.00.00 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) İzahnamenin 94. Fasıl genel açıklama notlarında, zemine konularak kullanılan her türlü taşınabilir eşyanın, tarifenin başka pozisyonlarında daha belirli bir şekilde yer almamak kaydıyla mobilya sayılacağı belirtilmiştir. Hava veya su ile şişirilen şilte, yastık veya minderler 94. Fasıl haricinde bırakılmakla birlikte, söz konusu eşyanın zemine konularak kullanılması ve oturma amaçlı kullanılma özelliğinin varlığı nedeniyle oturmaya mahsus mobilya olarak sınıflandırılması gerekmektedir.
Orta yerlerine yakın bir yerde bir diğerine vida ile tutturulmuş üst üste konmuş iki bıçaktan ve sap taraflarında parmak geçecek şekilde halkası olan tırnak kesme amaçlı özel makas. 8213.00.00.10.13 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Tarife Cetveli İzahnamesi 82.13 tarife pozisyonu açıklama notları.
Tırnak şekline uygun kavis verilmiş iki kesici bıçağın üst üste gelmesi suretiyle tırnak kesmek amacıyla kullanılan makas (dahili tırnak törpüsü ve çakısı olsun olmasın) 8214.20.00.00.00 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Tarife Cetveli İzahnamesi 82.14 tarife pozisyonu açıklama notları.
Yoğunlaştırılmış ışık atımı teknolojisi (IPL) ile çalışan epilasyon cihazları 85.43 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları, Seri No:13)
Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu Gerekçe
IPL teknolojisi dışındaki lazerli epilasyon cihazları 90.18 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6).
Herhangi bir mekanizmanın işleyişini hatayı algılayarak yan bir geri besleme düzeneğinin yardımıyla denetleyen ve hatayı gideren servo motorların sürücü ünitesi. (Servo Sürücü)
Servo sürücüler servo motorun hareketini kontrol eder, beklenenin dışında oluşan parametreleri sürekli olarak istenilen düzeye ayarlar. Kontrol edilen büyüklükler çoğu zaman noktadan noktaya konum kontrolü, hız kontrolü ve ivme programlamasıdır.
9032.89.00.00.00 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Servo sürücüler servomotorların hareketini kontrol eden elektronik hareketli denetleyicilerdir. Servo sürücünün servo motor ile birlikte olması durumunda ürüne esas niteliğini motor vermekte ve 85.01 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir. Servo sürücünün elektrik transformatörü, redresör, invertör, konverter, endüktör özelliklerinden en az birine sahip olması durumunda 85.04 tarife pozisyonunun uygun alt açılımında sınıflandırılması gerekmektedir. Servo sürücünün sayısal kumanda panolarına entegre biçimde olanlarının 85.37 tarife pozisyonunun uygun alt açılımında sınıflandırılması gerekmektedir.
Genellikle bir DVD/VCD çalar ve hoparlörlerden oluşan ev sinema sistemi (radyolu olsun olmasın) 8521.90 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6).
Başa dön tuşu