Gümrük GenelgeleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Tarife Sınıflandırması (Genelge 2013/47)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 2648290-010.06.01
Konu: Sınıflandırma
GENELGE (2013/47)
Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin olarak karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin, genelge tarihi itibariyle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan A.
Müsteşar V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Eşyanın Özellikleri Sınıflandırıldığı GTİP Sınıflandırmanın Gerekçesi
Motor, aktarma organı ve yükten oluşan mekanik servo sistemin hız, moment veya pozisyon değişkenlerinden herhangi birinin bu değişkenle ilgili verilen referans değerine uygun olarak hareket ettirilmesini sağlayan ve gücünü yükselten elektronik eleman (servo sürücü) 85.37 Servo sürücüler servomotorların hareketini kontrol eden elektronik hareketli denetleyicilerdir.Servo sürücünün servo motor ile birlikte olması durumunda ürüne esas niteliğini motor vermekte ve 85.01 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.
Servo sürücünün elektrik transformatörü, redresör, invertör, konverter, endüktör özelliklerinden en az birine sahip olması durumunda 85.04 tarife pozisyonunun uygun alt açılımında sınıflandırılması gerekmektedir.
İçleri su veya hava ile doldurulmuş hayvanları ve insan dışı yaratıkları tasvir eden plastik/kauçuk oyuncaklar 9503.00.49 TGTC’nde 9503.00.41 de yer alan “içleri doldurulmuş olanlar” ifadesinden tamamen tekstil malzemesinden dikilmiş yada yumuşak malzeme ile doldurulmuş “yumuşak oyuncaklar” m anlaşılması gerekmektedir.Oyuncağın içinin doldurulmasında yumuşak malzeme olarak kumaş, plastik pelet, fasulye, pamuk, sentetik lif, saman, ağaç yünü kullanılabilmekte, sıvı ve gaz ürünler yumuşak malzeme olarak değerlendirilmemektedir.
Oyuncakların hem içlerinin doldurulmuş olması hem de içerisinde oyuncağa ses ve hareket kazandıran hoparlör, motor, kablo vs. gibi parçalar bulunması halinde ağırlık olarak üstün olan malzemeye göre değerlendirme yapılması gerekmektedir.
Dokumaya elverişli maddelerden mamul fermuarlı takım elbise kılıfı (gamboç). 6307.90 Dokumaya elverişli maddelerden giyim eşyaları için kılıflar TGTC İzahnamesinin 63.07 tarife pozisyonuna ilişkin açıklamalarında ismen geçmektedir. Bu pozisyondaki elbise kılıflarının elbise askıları için üst kısmında deliği bulunmakta ve ürün dizaynı olarak başkaca bir ürünü taşıma özelliği bulunmamakta, sadece giyim eşyası için kılıf görevini üstlenmektedir.Kılıfın mamul olduğu malzemenin dokumaya elverişli maddeler dışında bir ürün olması durumunda mamul olduğu malzemeye göre farklı tarife pozisyonlarda (örneğin 39.26 tarife pozisyonu) sınıflandırılması mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, elbise muhafaza etme amacı dışında farklı ürünler taşımak amacıyla da kullanılabilen ve çanta formunda olan ürünlerin 42.02 tarife pozisyonunda seyahat çantası olarak sınıflandırılması gerekmektedir.
Müzikal kusurları bulunan melodika isimli oyuncak müzik aleti 9503.00.55 GTC İzahnamesinin 92. Fasıl genel açıklamalarında; “b) İmal olundukları maddelerin vasıfları, gördükleri kaba işçilik, müzikal kusurlar veya diğer vasıflar bakımından oyuncak mahiyetinde oldukları açıkça görülen müzik aletleri (örn; ağız armonikaları, kemanlar, akordeonlar trampetler, davullar, müzik kutuları, vs.) (Fasıl 95).” denilmekte olup, bu hükmün uygulanmasında, sözkonusu eşyanın genel karakteristik özelliklerinin belirtildiği aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.1. Müzik aletleri, bir müzik eserinin icrasına yönelik olarak doğru seslerin çıkarılması amacıyla üretilirken, oyuncak müzik aletleri bu durum ön plana alınmaksızın üretilirler ve genellikle gürültü şeklinde basit sesler çıkarırlar.
2. Müzik aletlerinin yapımında kullanılan malzemeler ve işçilik kalitesi, boyutları ve tasarımı üretim amacına uygun özellikte olurken, oyuncak müzik aletleri basit malzemeden, genellikle daha küçük boyutlarda, renk seçimi ve görsellik ön planda tutularak üretilirler ve göreceli olarak diğerlerinden daha düşük kıymetlidirler
3. Müzik aletlerinden bazılarından düzgün nota sesleri çıkarılması belirli bir pratik veya metod bilgisi sahibi olmayı gerektirdiği halde (örneğin; klarnet, ney gibi üflemeli çalgılar), oyuncak müzik aletlerinden herhangi bir beceri sahibi olmayı gerektirmeden bir takım sesler çıkarılabilir.
4. Müzik aletleri genellikle konusunda uzmanlaşmış mağazalarda veya diğer mağazaların bu konu için ayrılmış raflarında satılmakta iken oyuncak müzik aletleri çoğunlukla oyuncak ve/veya bebek eşyaları satan mağazalarda bulunurlar.
5. Müzik aletlerinin ambalajı içerisinde sıklıkla ürüne eşlik eden müzik teorisi, teknik ipuçları, diyagramlar ve basılı notalar gibi dokümanlar bulunurken, oyuncak müzik aletlerinde bu gibi şeylere rastlanmaz.
Başa dön tuşu