G.T.İ.P.Gümrük Genelgeleri

Tarife Sınıflandırması (85.23) (Genelge 2011/21)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.06-10.06.01 5/4/2011
Konu : 85.23 tarife pozisyonu

GENELGE

(2011/21)

Müsteşarlığımıza intikal eden bilgilerden gümrük idarelerinde 85.23 tarife pozisyonundan yapılan ithalat işlemlerinde eşya sınıflandırmasıyla ilgili tereddüt ve farklı uygulamalar olduğu anlaşılmıştır.
85.23 tarife pozisyonu “Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer masnetler, (kayıt yapılmış olsun olmasın)”i kapsamaktadır. Bu pozisyonun alt pozisyonları; manyetik mesnetler, optik mesnetler, yarı iletken mesnetler ve diğerleri olarak gruplandırılmış ve Açıklama Notlarında söz konusu alt pozisyonların kapsamları belirlenmiştir.
Bu pozisyonda yer alan ve kullanım alanı gün geçtikçe artan eşyadan biri olan akıllı kartlar, içlerine çip şeklinde bir veya daha fazla elektronik entegre devre (mikroişlemci, rasgele erişim bellek (RAM) veya salt okunabilir bellek (ROM)) yerleştirilmiş kartlardır. Bu kartlar kontaktlar, manyetik bir şerit veya içine yerleştirilmiş bir anten ihtiva edebilirler; fakat bunlardan başka aktif veya pasif devre elemanları ihtiva etmezler. Dolayısıyla bir kartın akıllı kart olarak sınıflandırılabilmesi için yukarıda bahsedilen özellikleri ihtiva etmesi gerekir. Örneğin manyetik bantlı bir banka kartı 8523.21 tarife alt pozisyonunda manyetik şeritli kart olarak sınıflandırılmakla birlikte akıllı kart özelliklerini ihtiva ettiği takdirde 8523.52 tarife alt pozisyonunda yer almaktadır.
Ayrıca circuit/electronic card/board vb. ticari isimli eşyanın sınıflandırılmasında eşyanın teknik özelliklerinin iyi belirlenmesi ve 85.23 pozisyonunun kapsamına girip girmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Üzerinde program yüklü olsa da başka bir cihazın aksamı olan baskılı devre kartları 85.23 pozisyonunda taşıyıcı bir mesnet olarak değerlendirilmemelidir. Bilindiği gibi 85.23 tarife pozisyonunda yer alan eşya çeşitli formlarda veri taşımakta kullanılan mesnetler olup, tek başlarına bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle bu pozisyonda yer alan eşya başka bir cihazla kullanılmaktadır. [Örneğin VCD-DVD çalar (85.21) veya katı hal kalıcı veri depolama aygıtlarını okuyabilen cihazlar (ör. 84.71, 85.25-85.28)]. Bu itibarla 85.23 pozisyonundaki mesnetleri okuyabilen cihazların aksam veya parçası 85.23 pozisyonunda değil ilgili pozisyonlarda sınıflandırılmaktadır.
Bilgi edinilmesini ve bahse konu eşyanın sınıflandırılmasında TGTC, Açıklama Notları, Sınıflandırma Kararları ve yukarıda bahsedilen hususların dikkate alınmasını rica ederim.
Remzi AKÇİN
Müsteşar a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
Tüm Gümrük veMuhafaza Başmüdürlükleri

Başa dön tuşu