Gümrük Genelgeleriİhracat Mevzuatıİthalat Mevzuatı

Sınır Ticareti Kapsamında Yapılacak Olan İthalat ve İhracat İşlemlerinin BİLGE Sistemi Üzerinde Gerçekleştirilmesi (Genelge 2009/84)

T.C. BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.08.00-010.06.01
Konu :

GENELGE (2009/84)

16.05.2009 tarihli, 27320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14451 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ile düzenlenen sınır ticareti kapsamında yapılacak olan ithalat ve ihracat işlemlerinin 16.06.2009 tarihi itibariyle BİLGE sistemi üzerinde gerçekleştirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu çerçevede, söz konusu Karar ile öngörülen şartları taşıyan yükümlülerin sınır ticareti kapsamında yapacakları işlemler için BİLGE sistemi üzerinde;
“ST-IM” olarak bir muafiyet kodunun oluşturulması, bu muafiyet kodunun karşısında “2008/14451 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar Kapsamında Yapılacak İşlemler-İthalat” açıklamasının bulunması ve söz konusu kodun ithalat beyannamelerinde kullanılması;
“ST-IM” muafiyet kodu seçildiğinde, Gümrük Vergisinin sıfır, KDV ve ÖTV’nin ise tam olarak hesaplanması, muafiyet koduna bağlı olarak ayrıca, ‘Sınır Ticaret Belgesi’, ‘Menşe Şahadetnamesi’, ‘İthalat Uygunluk Belgesi’ de aranılacak belgeler arasında yer alması, ithalat uygunluk belgesinin karşısında numara yazılacak alanın zorunlu alan olarak belirlenmesi;
“ST-EX” olarak bir muafiyet kodunun oluşturulması, bu muafiyet kodunun karşısında “2008/14451 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar Kapsamında Yapılacak İşlemler-İhracat” açıklamasının bulunması ve söz konusu kodun ihracat beyannamelerinde kullanılması;
ST-EX” muafiyet kodu seçildiğinde, ‘Sınır Ticaret Belgesi’nin aranılacak belgeler arasında yer alması;
Ayrıca, “ST-IM” ve “ST-EX” muafiyet kodu seçildiğinde, muayene memuruna ve kabul memuruna; ‘Yapılan işlemin 2008/14451 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlemesine İlişkin Karar ve Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin 2009/7 sayılı Tebliğ çerçevesinde olup olmadığını ve işlem yapılan ülkeyi Karar çerçevesinde kontrol ediniz.’ uyarı mesajının yer alması; yönünde düzenleme yapılmıştır.
Öte yandan, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük tarihi olan 16.06.2009 tarihi itibariyle, Sınır Ticaret Merkezleri ile ilgili yapılacak çalışmalar neticeleninceye kadar sistem üzerinde “Sınır Ticaret Merkezleri” ile ilgili bulunan kodların kullanımı engellenmiştir.
Bilgi edinilmesini ve sınır ticareti kapsamında yapılacak işlemlerde 2008/14451 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlemesine İlişkin Karar ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin 2009/7 sayılı Tebliğin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.
Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Hakkari, Habur, Hopa, Gaziantep, Gürbulak, İskenderun
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

Başa dön tuşu