Gümrük Genelgeleri

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusu Rehberi(Genelge 2011/42)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.00.09.00-10.06.02 25/8/2011
Konu : Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusu Rehberi

GENELGE

(2011/ 42)

Bilindiği üzere, 5 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) 20/8/2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
-Anılan Tebliğ uyarınca yapılacak onaylanmış kişi statü belgesi başvurularının ön incelemesinde,
-Başvuru dosyasında yer alması gereken belgeler hususunda,
-Ön inceleme sonrası yetkili gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine yapılacak başvuru sürecinde,
Ekte yer alan “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusu Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür V.

EK:
EK 1- Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusu Rehberi Tıklayınız…

Başa dön tuşu