Gümrük Genelgeleri

Kıymet Bildirim Formu (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : Kıymet Bildirim Formu
 
Bakanlığımızca yürütülmekte olan Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi kapsamında O103 kodlu Kıymet Bildir im Formuna ilişkfo belge kodu ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:
1- Gümrük beyannamesine ilişkin bilgilerin BİLGE Sistemine web servisler aracılığı ile iletilerek beyannamenin tescili halinde söz konusu belge kodunun beyannamenin 44 nolu hanesinde seçilmesine izin verilmemektedir.
2- Gümrük beyannamesinin veri giriş salonlarından tescil edilmesi halinde ise söz konusu belge kodu beyannamenin 44 nolu hanesinde seçilebilmektedir.
Konuya ilişkin üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
 
e-imzalıdır
Jale ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V
 
Dağıtım: Gümrük Müşavirleri Dernekleri

Başa dön tuşu