GenelgelerGümrük Genelgeleri

Karaya çıkış kartı ile gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş (Genelge 2015/ 4)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608/010.06
Konu : Karaya çıkış kartı ile gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş

GENELGE ( 2015 / 4 )

Ülkemizde bulunan deniz limanlarına yıl içerisinde çeşitli zamanlarda yolcu taşımacılığı yapan kruvaziyer gemiler yanaşmaktadır. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği, kruvaziyer gemileri; “Seyahati programlanmış, derin sularda iki gün ya da daha fazla kalan, en az 100 yolcu kapasiteli gemi” olarak tanımlamaktadır.
Bu gemiler uğradıkları limanlarda birkaç saat süre ile sınırlı olarak kalmaktadırlar. Gemilerde bulunan yolcular, limanlarda karaya çıkış kartları (landing kart) ile transit yolcu olarak çıkış yapıp günübirlik şehri ziyaret etmekte, gün sonunda ise gemiye binip limandan ayrılmaktadırlar.
Bilindiği üzere, 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin ‘Yetki’ başlıklı 4 üncü maddesi;
“(1) Müsteşarlık;
a) Mağaza ve depo açma izni vermeye ve işletme izninin iptaline,
b) Mağazaların kuruluş, işleyiş, eşya satış ve gümrük vergilerinin tahsil esaslarını belirlemeye,
c) Mağazadan satılabilecek eşyayı, miktarını, kıymetini ve eşya alabilecek kişileri saptamaya,
ç) Özel veya zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli tedbirleri almaya,
Yetkilidir.”
Aynı yönetmeliğin ‘Mağazaların faaliyet konusu’ başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi; “Yolcu girişi yapılan sınır kapılarında açılan mağazalar Türkiye’ye giriş yapan yolculara”; (b) bendi; “Yolcu çıkışı yapılan sınır kapılarında açılan mağazalar, Türkiye’den çıkış yapan yolculara, transit yolculara, Türkiye’den çıkış yapan nakil vasıtaları sürücü ve hizmetlilerine….
Satabilir.”
hükümlerini amirdir.
Yukarıda bahsedilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde; kruvaziyer gemiler ile ülkemize gelen ve karaya çıkış kartı (landing kart) ile günübirlik giriş-çıkış yapan transit yolculara sadece çıkış gümrüksüz satış mağazalarında çıkış için belirlenen alışveriş limitleri dahilinde satış yapılabilir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a. Müsteşar
DAĞITIM :
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
 

Başa dön tuşu