Gümrük Genelgeleriİhracat Genelgeleri

Kağıtsız İhracat Uygulaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-142
Konu : Kağıtsız İhracat Uygulaması
DAĞITIM YERLERİNE
ihracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımı, ibrazı, yükümlüye verilmesi ve saklanması uygulamasına son verilmiştir. Bu kapsamda, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanmakta, bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile yapılmakta ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşılmaktadır.
Diğer taraftan, ihracatın gerçekleştirildiği ülke tarafından ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tasdikli örneğinin talep edildiği durumlarda, ihracatçılarca ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin ibraz edilebilmesi ve ibraz edilen beyannamenin doğrulamasının yapılabilmesini teminen, gümrük işlemleri tamamlanan gümrük beyannamesine karekod atanarak, GET-APP uygulaması üzerinden e-imzalıdır ibareli olarak beyannamenin çıktısının alınması ve beyanname çıktısında yer alan karekodun cep telefonu vb. mobil araçlarla okutulması suretiyle yönlendirilen Bakanlığımız e-TCGB Doğrulama ekranından beyannamenin doğrulamasının yapılması sağlanmıştır.
Bilgi edinilmesi ve bağlantı gümrük idarelerinizin söz konusu düzenleme ile ilgili olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakana. Genel Müdür
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu