İthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim UygulamasıTebliğler

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)

05.01.2018-30292 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/12)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 6/4/2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.
Karar
MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 4011.10, 4011.20, 4011.70.00.00.00, 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan ürünün ithalatında korunma önlemi uygulanmasına yönelik re’sen başlatılan soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu