İthalat Rejimi Kararına Ek KararlarKararlar

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6922)

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6922)


CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6922                        10.03.2023-32128 Resmi Gazete

Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

9 Mart 2023

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki Ek-1 sayılı tabloda yer alan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.
 

G.T.İ.PDİPNOT (*)GTS ÜLKELERİGTS ÜLKELERİGTS ÜLKELERİGTS ÜLKELERİ
12345678
9406.90.38.00.001100015,015,015,015,015,0
9406.90.90.00.001100015,015,015,015,015,0

(11) 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) İGV %0 olarak uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu