Tebliğler

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 20.12.2023-32405 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/10)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 28/10/2023 tarihli ve 32353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİPEşyanın TanımıBirim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet)
8504.40.83.90.12Elektrikli araçlar için olanlar (Yalnız elektrikli araç şarj istasyonu)20.000
8504.40.95.90.12Elektrikli araçlar için olanlar (Yalnız elektrikli araç şarj istasyonu)1.000

                

MADDE 2- Bu Tebliğ 27/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu