İthalat Rejimi Kararına Ek KararlarKararlar

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 415)

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 415)

07.12.2018-30618 Resmi Gazete
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2il 984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
 
İTHALAT RE.JİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1- l/5/2017 tarihli ve 2017/103 10 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”a ilişik tabloda 9003.90 GTP numarası ile yer alan “Aksam ve Parçalar ” isimli eşyaya yönelik %29,8 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi oranları %15 olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu