İthalat Rejimi Kararına Ek KararlarKararlar

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2017/10440)

27.06.2017-30107 Resmi Gazete

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2017/10440)

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 30.05.2017 tarihli ve 58606 sayılı yazısı üzerine,20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1– 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
TABLO 1

|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|         |                |       GÜMRÜK VERGİSİ ORANI       |
|         |                |           (%)            |
|         |                |-----------------------------------------------|
|         |                | AB,  |    |    |    |    |    |
| G.T.İ.P.     | MADDE İSMİ           | EFTA | B-HER.| G.KORE| MLZY. | D-8  | D.Ü. |
|------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0102.29.05.00.00 | Bibos veya Poephagus alt    | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  |
|         | cinsine ait olanlar      |    |    |    |    |    |    |
| 0102.29.21.00.00 | Kesimlik olanlar        | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  |
| 0102.29.41.00.00 | Kesimlik olanlar        | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  |
| 0102.29.51.00.11 | Ağırlığı 400 kg.ı geçenler   | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  |
| 0102.29.51.00.19 | Diğerleri           | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  |
| 0102.29.61.00.11 | Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  |
|         | danalar            |    |    |    |    |    |    |
| 0102.29.61.00.19 | Diğerleri           | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  |
| 0102.29.91.00.11 | Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  |
|         | danalar            |    |    |    |    |    |    |
| 0102.29.91.00.19 | Diğerleri           | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  |
|------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

TABLO 2

|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|         |                |    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI      |
|         |                |       (%)           |
|         |                |---------------------------------------|
|         |                | AB,  |    |    |    |    |
| G.T.İ.P.     | MADDE İSMİ           | EFTA | B-HER.| G.KORE| MLZY. | D.Ü. |
|------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0201.10.00.00.00 | Karkas ve yarım karkas     | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
| 0201.20.20.00.00 | Çeyrek karkas (eşit olarak   | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
|         | bölünmüş)           |    |    |    |    |    |
| 0201.20.30.00.00 | Karkasın ön çeyrekleri     | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
|         | (ayrılmamış veya ayrılmış)   |    |    |    |    |    |
| 0201.20.50.00.00 | Karkasın arka çeyrekleri    | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
|         | (ayrılmamış veya ayrılmış)   |    |    |    |    |    |
| 0201.20.90.00.00 | Diğerleri           | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
| 0202.10.00.00.00 | Karkas ve yarım karkas     | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
| 0202.20.10.00.00 | Çeyrek karkas (eşit olarak   | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
|         | bölünmüş)           |    |    |    |    |    |
| 0202.20.30.00.00 | Karkasın ön çeyrekleri     | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
|         | (ayrılmamış veya ayrılmış)   |    |    |    |    |    |
| 0202.20.50.00.00 | Karkasın arka çeyrekleri    | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
|         | (ayrılmamış veya ayrılmış)   |    |    |    |    |    |
| 0202.20.90.00.00 | Diğerleri           | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
| 1001.19.00.00.00 | Diğerleri           | 45  | 0   | 45  | 45  | 45  |
| 1001.99.00.00.11 | Adi buğday           | 45  | 0   | 45  | 45  | 45  |
| 1001.99.00.00.12 | Mahlut             | 45  | 0   | 45  | 45  | 45  |
| 1001.99.00.00.13 | Kaplıca (kızıl) buğday     | 45  | 0   | 45  | 45  | 45  |
| 1003.90.00.00.11 | Beyaz arpa           | 35  | 0   | 35  | 35  | 35  |
| 1003.90.00.00.12 | Maltlık arpa          | 35  | 0   | 35  | 35  | 35  |
| 1003.90.00.00.19 | Diğerleri           | 35  | 0   | 35  | 35  | 35  |
| 1005.90.00.00.11 | Cin mısırı (patlamış mısır-  | 25  | 0   | 25  | 25  | 25  |
|         | pop corn yapımında kullanılan |    |    |    |    |    |
|         | mısır)             |    |    |    |    |    |
| 1005.90.00.00.19 | Diğerleri           | 25(1) | 0   | 25(1) | 25(1) | 25(1) |
|------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
Başa dön tuşu