İthalat Rejimi Kararına Ek KararlarKararlar

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1474)

CUMHURBAŞKANI KARARI      22.08.2019-30866 Resmi Gazete
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2  nci, 3283 sayılı  Kanunun  2  nci, 4458  sayılı  Kanunun  16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
21 Ağustos 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE-1 (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I, II , Ill ve IV sayılı listelerde yer alan ve EK’ te gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen maddelerin Kosova menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı ile eğer tabi ise III sayılı Listede yer alan tarım payı olarak toplu konut fonu ve IV sayılı Listede yer alan toplu konut fonu sıfır olarak uygulanır.
MADDE 2- (l) “İthalat Rejimi Kararı”na ek kararlar ile ihdas edilen ilave gümrük vergileri Kosova menşeli mallar için tatbik edilmez.
MADDE 3- (1) Bu Karar 1/9/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
EK için TIKLAYNIZ…..

Başa dön tuşu