Haberler

İsrail Portland Çimento Anti-Damping Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazısına göre, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Yunanistan ve ülkemiz menşeli “Portland Çimento” (2523.29 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 18 Mayıs 2017 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında 19 Kasım 2018 tarihinde mezkur soruşturmaya ilişkin Bakanlık tarafından açıklanan nihai raporda, ihracatçılarımız için % 0 ile % 40 arasında değişen damping marjları hesaplanmış olup, söz konusu dampingli ithalatın yerli üreticiler nezdinde zarara yol açtığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Söz konusu incelemelerin sonucunda Bakanlık tarafından alınan karara göre, Bakanlığın nihai raporunda dampingin varlığı tespit edilmiş olan tüm şirketlerden yapılacak ithalatta 30 aylık süre boyunca %0,25 oranında önlem uygulanmasına hükmedilmiştir.
 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı     : 92436356-458.02
Konu : İsrail Portland Çimento Anti-Damping Soruşturması
İlgi’de kayıtlı yazımız konusu, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Yunanistan ve ülkemiz menşeli “Portland Çimento” (2523.29 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 18 Mayıs 2017 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında 19 Kasım 2018 tarihinde mezkur soruşturmaya ilişkin Bakanlık tarafından açıklanan nihai raporda, ihracatçılarımız için % 0 ile % 40 arasında değişen damping marjları hesaplanmış olup, söz konusu dampingli ithalatın yerli üreticiler nezdinde zarara yol açtığı bulgusuna ulaşılmıştır.
 
Ardından, Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Danışma Kurulu’nun incelemesinde ise İsrail’deki çimento piyasasının durumu ve rekabet şartları göz önüne alındığında, bir anti-damping önleminin uygulanmasının İsrail ekonomisine daha çok zarar vereceği sonucuna varılmıştır.
 
Bu defa, söz konusu incelemelerin sonucunda Bakanlık tarafından alınan karara göre, Bakanlığın nihai raporunda dampingin varlığı tespit edilmiş olan tüm şirketlerden yapılacak ithalatta 30 aylık süre boyunca %0,25 oranında önlem uygulanmasına hükmedilmiştir.
 
Öte yandan, söz konusu kararın İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı tarafından ilgili ülkelerle dış ilişkiler, iç piyasadaki rekabet koşulları, ülke dışından çimento tedarikinin sürdürülebilirliği ve inşaat fiyatlarında istikrar hususlarının dikkate alınarak verildiği, önümüzdeki dönemde yıllık çimento ithalatının toplam tüketimin %50’sini aşması halinde, soruşturmanın yeniden açılmasının planlandığı belirtilmiştir. İlgili ülke otoritelerinden edinilen bilgiye göre, halihazırda ülkenin yıllık çimento ithalatı toplam tüketiminin %33’üne tekabül etmektedir.
 
Bilgilerini ve konuya ilişkin İsrail’e söz konusu ürün ihracatı gerçekleştiren
Bilgilerini   ve   konuya   ilişkin   İsrail’e   söz   konusu     ürün ihracatı gerçekleştiren firmalarımıza malumat verilmesi hususunda gereğini rica ederim.
 
e-imzalıdır
Ayşegül ŞAHİNOĞLU YERDEŞ
Bakan a.
Daire Başkanı

Başa dön tuşu