Gümrük Genelgeleriİhracat Genelgeleri

İhracatta Laboratuvar Tahlili Aranmaması (Genelge 2013/29)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 52707093-10.06.01
Konu: İhracatta Laboratuvar Tahlili Aranmaması

Genelge (2013/9)

4458 sayılı Gümrük Kanunu‘nun 150 nci maddesinin dördüncü fıkrasının, gerektiğinde ihraç eşyasının cinsine, niteliklerine ve ihracatın özelliğine göre ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirleme konusunda Bakanlığımıza verdiği yetki çerçevesinde, ülkemiz ekonomisi açısından ihracatın taşıdığı önem dikkate alınarak, kuvvetli şüphe veya ihbar halleri saklı kalmak koşuluyla, ihraç eşyasını kimyevi tahlile göndermeden işlem yapılması, ihraç eşyasının tahlile tabi tutulması halinde ise gerekli numune alındıktan sonra analiz sonucu beklenmeden, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2013/3 sayılı Genelgesinde belirtilen “ertelenmiş kapatma” işlemine tabi tutulmak suretiyle eşyanın ihracına izin verilmesi uygun bulunmuştur.
28/1/2003 tarihli ve 2003/2 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan A. Müsteşar
DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu