Gümrük Genelgeleri

Gümrük Yönetmeliğinin EK-62’si (Genelge 2012/26)

Gümrük Yönetmeliğinin EK-62’si (Genelge 2012/20)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01.00-10.06.01

Konu :Gümrük Yönetmeliğinin EK-62’si

GENELGE (2012/26)

İLGİ: 12.06.2012 tarihli, 2012/20 sayılı Genelge İlgide kayıtlı Genelge ekinde, Gümrük Yönetmeliğinin EK-62‘sinde yer alan Liste 1 (parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayıcı artırıcı eşya) ile Liste 2 (diğer tehlikeli ve zararlı maddeler) kapsamı eşyaya ilişkin “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması” nın (ADR) ekinde yer alan eşya listesi, sınıfları ve UN(BM) tehlikeli eşya kodlarına yer verilmiştir.
Diğer taraftan, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, söz konusu eşya listesinde yer alan ancak dökme olmayan, belirli miktar ve ambalajlardaki alkollü içkiler ve parfüm ürünlerinin depolanması ile ilgili sıkıntılar yaşandığı anlaşılmıştır.
İlgide kayıtlı Genelgede esas alınan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşmasında bazı eşya için muafiyet uygulanacak sınırlı miktarlar belirlenmiş olup, söz konusu Anlaşmadaki sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin muafiyetler göz önüne alınarak, içeriği 5 litreden az olan ambalajlarda bulunan alkollü içkiler ile içeriği 500 ml’den az olan ambalajlarda bulunan parfüm ürünlerinin anılan Genelge kapsamı dışında tutulması uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu