Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:75 (Taahhütname)

EK 75
(Değişik:RG-31/3/2010-27538)

TAAHHÜTNAME

4458 Sayılı Gümrük Kanunu gereğince yabancı limanlara sefer yapacak gemileri serbest dolaşımda bulunan veya serbest dolaşımda bulunmayan yağ ve yakıt verilmesine ilişkin işlemleri gümrük idareleri nezdinde takip ederken, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin öngördüğü bütün hususlara riayet edeceğimize; aksi takdirde firmamız yetkilileri hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve buna ilişkin Karar ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerinin uygulanmasını kabul ve taahhüt ederiz.

Damga Pulu

İmza İmza

FİRMANIN:
Ünvanı :
Adresi :
Ticaret Sicil No :
Firmaya Ait Deniz Yakıt
Tankerlerinin Adları :

Başa dön tuşu