Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:51 (Kalem Listesi için Açıklayıcı Notlar)

Ek:51
(Değişik:RG-1/8/2017-30141)
KALEM LİSTESİ İÇİN AÇIKLAYICI NOTLAR VE BİLGİLER
Kalem listesinin A yaprağı bilgisayar sistemi tarafından basılır ve transit refakat belgesine eklenir.
Kalem listesine ilişkin kutular dikey olarak genişleyebilir.
Bilgiler aşağıda belirtildiği şekilde basılır:

  1. Belirteç kutusunda (sol üst köşe):

(a) Kalem listesi,
(b) Mevcut yaprağın seri numarası ve yaprakların toplam adedi (transit refakat belgesi dahil).

  1. Har. Güm. İda. ─ hareket gümrük idaresinin adı.
  2. Tarih ─ transit beyanının kabul tarihi.
  3. MRN ─ hareket referans numarası.
  4. Kalem düzeyinde farklı kutulara ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekilde basılmalıdır:

(a) Kalem No ─ mevcut kalemin seri numarası;
(b) Rejim ─ Eşyanın statüsü beyanın tümü için aynı ise bu kutu kullanılmaz
(c) Karışık sevkiyat ise, eşyanın statüsü olarak TR, T1, T2 veya T2F basılır

Başa dön tuşu