Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:30 (Nihai Kullanım İzin Belgesi)

EK 30

NİHAİ KULLANIM İZİN BELGESİ

TR ………………………….
(İzin Numarası)
Orijinal 1.İzin Hak Sahibi İzni veren Gümrük İdaresi
1a.Bu Karar aşağıdaki kayıt tarih ve sayılı başvurunuza ilişkindir:
2.Gümrük Rejim(ler)i
 
3.Başvuru türü 4.Devam formları
5.Hesapların/Kayıtların türü ve tutulduğu yer
6.İznin geçerlilik süresi
a b
7.Gümrük rejimine tabi tutulacak eşya
GTİP Tanım Miktar Kıymet
8.Üretiminde veya işlenmesinde kullanılacak eşya
GTİP Tanım Verimlilik Oranı
9.Planlanan faaliyetlerin detayları
10.Ekonomik koşullar
11.Gümrük İdaresi/leri
a Giriş Gümrük İdaresi :
b Çıkış Gümrük İdaresi :
c Denetleyici Gümrük İdaresi :
12.Ayniyet 13.İbra Süresi (ay) 14.Basitleştirilmiş usüller 15.Devir
a b
16.İlave bilgi/koşullar (örneğin teminat gereksinimine ilişkin)
17.
Tarih İmza Mühür
İsim Soyad

 

Başa dön tuşu