Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:28 (Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu)

EK 28

NİHAİ KULLANIM İZİN BAŞVURU FORMU

Orijinal 1.Başvuru Sahibi Gümrük İdaresi için ayrılmıştır
2.Gümrük Rejim(ler)i
 
3.Başvuru türü 4.Devam formları
5.Hesapların/Kayıtların türü ve tutulduğu yer
6.İznin geçerlilik süresi
a b
7.Gümrük rejimine tabi tutulacak eşya
GTİP Tanım Miktar Kıymet
8.Üretiminde veya işlenmesinde kullanılacak eşya
GTİP Tanım Verimlilik Oranı
9.Planlanan faaliyetlerin detayları
10.Ekonomik koşullar
11.Gümrük İdaresi/leri
a Giriş Gümrük İdaresi :
b Çıkış Gümrük İdaresi :
c Denetleyici Gümrük İdaresi :
12.Ayniyet 13.İbra Süresi (ay) 14.Basitleştirilmiş usüller 15.Devir
a b
16.İlave bilgi
17.
 
İmza …………………………… Tarih …… ……. ………
 
İsim Soyad …………………….
 

 

Başa dön tuşu