Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:15 (İşlenmiş Tarım Ürünlerinin Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu)

EK 15

İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİNİN BEYAN FORMU/ANALİZ SONUÇ RAPORU (I)

 

Eşyanın Türü :
(Ticari Tanımı)
Belge :
(Tipi, No., Tarih)
Gönderici :
Alıcı :
Beyan Sahibi : İmza/Kaşe :
Kıymeti : Net Ağırlık :
Kapların Adet ve Türü:
Menşe Ülkesi :
 
Üründeki Tarım
Unsuru Oranları/Kodu/
Ana Ürün :
 
 
Ekler: Numune Adedi:

(II)
Analiz Sonucu :
Tahlili Onaylayan Rapor Tarihi :
Amir Rapor Numarası :
 
 
Kimyager
Mühür İmza :
İsim :

Başa dön tuşu