Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek: 5 (Menşe Bilgisi)

EK 5
MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE
(T.G.T.C.’nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)
Tarife Pozisyonu
Ürün Tanımı
Yabancı Menşeli Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler
(1)
(2)
(3)
y 5101
Yün, karde edilmemiş veya taranmamış
-Yağı alınmış, karbonize edilmemiş
-Karbonize edilmiş
Kullanılan yağı alınmamış (kırkma yünler de dahil) yünlerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50’ sini geçmediği imalat.
Kullanılan yağı alınmış (karbonize edilmemiş) yünlerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmediği imalat.
y 5103
Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri, karbonize edilmiş
Kullanılan karbonize edilmemiş döküntülerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmediği imalat.
y 5201
Pamuk, karde edilmemiş veya penyelenmemiş, ağartılmış
Kullanılan ham pamuğun kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50 sini geçmediği imalat
5501 ila 5507
Sentetik ve suni devamsız lifler
-Karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğrilmeye hazırlanmamış
-Karde edilmiş veya taranmış veya diğerleri
Kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan imalat
Kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan veya 5505 pozisyonunda yer alan döküntülerden imalat
y Fasıl 50 ila 55
İplik, monofilamentler (kağıt ipliği hariç)
-Baskılı veya boyanmış
-Diğerleri
Dokunmuş mensucat (kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat hariç)
– Baskılı veya boyanmış
-Diğerleri
-Karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğirilmeye hazırlanmamış tabii liflerden
-Ham ipek veya ipek döküntüsünden
-Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan,
veya
-Karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğrilmeye hazırlanmamış sentetik ve suni devamsız liflerden, filament demetlerinden veya lif döküntülerinden imalat.
Veya
Hazırlayıcı veya finisaj işlemiyle beraber yapılan (bükme veya tekstürize işlemi böyle addedilmez) ağartılmış veya önağartılmış (1) iplik ve monofilamentlerin baskı veya boyanmasında kullanılan girdilerin (iplikler dahil) kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 48’ini geçmediği imalat.
-Karde edilmemiş taranmamış veya başka bir şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden,
-Ham ipek veya ipek döküntüsünden
-Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan,
veya
-Karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğrilmeye hazırlanmamış sentetik ve suni devamsız liflerden, filament demetlerinden veya lif döküntülerinden imalat.
İplikten imalat
Veya
Hazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle(1), (2) beraber yapılan ağartılmamış veya önağartma işlemi yapılmamış mensucatın baskı veya boyanması
İplikten imalat
5601
Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan mamul eşya; uzunluğu 5 mm’yi geçmeyen dokumaya elverişli lifler (kırpıntılar), dokumaya elverişli maddelerin toz ve tarazları
Liflerden imalat
5602
Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)
-Baskılı veya boyanmış
-Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş
-Diğerleri
Liflerden imalat
Veya
Hazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle (1), (2) beraber yapılan ağartılmamış veya önağartma işlemi yapılmış keçenin baskı veya boyanması
Ağartılmamış (3) dokunmamış mensucatın emdirilmesi, sıvanması, kaplanması veya lamine edilmesi
Liflerden imalat
5603
Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)
-Baskılı veya boyanmış
-Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş
-Diğerleri
Liflerden imalat
Veya
Hazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle (1), (2) beraber yapılan ağartılmış veya önağartma işlemi yapılmamış dokunmamış mensucatın baskı veya boyanması
Ağartılmamış (3) dokunmamış mensucatın emdirilmesi, sıvanması, kaplanması veya lamine edilmesi
Liflerden imalat
5604
Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar; dokumaya elverişli iplik ve 5404 ve 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri, kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış
-Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar
-Diğerleri
Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip veya halatlardan imalat
Ağartılmamış dokumaya elverişli iplik, şerit ve benzerlerinin emdirilmesi, sıvanması, kaplanması
5607
Sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) (kauçuk veya plastik emdirilmiş sıvanmış veya kaplanmış olsun olmasın)
Liflerden, hindistan cevizi lifi ipliğinden, sentetik veya suni filament ipliğinden veya monofilamentlerden imalat
5609
Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen 54.04 veya 54.05 pozisyonlarındaki iplikten, şeritten veya benzerlerinden eşya ile sicimler, ipler ve halatlar
Liflerden, hindistan cevizi lifi ipliğinden, sentetik veya suni filament ipliğinden veya monofilamentlerden imalat
5704
Keçeden halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın)
Liflerden imalat
Fasıl 58
Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela, duvar halıları, şeritci ve kaytancı eşyası, işlemeler
-Parça, şerit veya motif halinde işlemeler (AS 5810)
-Baskılı veya boyanmış
-Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış
-Diğerleri
Kullanılan maddelerin kıymetinin fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmediği imalat
İplikten imalat
Veya
hazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle (1), (2) beraber yapılan ağartılmamış veya önağartma işlemi yapılmış mensucatın, keçenin, dokunmamış mensucatın baskı veya boyanması
Ağartılmamış mensucat, keçe veya dokunmamış mensucattan imalat
İplikten imalat
5901
Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat, mühendis muşambası veya şeffaf bezler, hazır tuvaller, şapkacılıkta kullanılan bukran benzeri sertleştirilmiş mensucat
Ağartılmamış mensucattan imalat
5902
Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterden veya viskoz ipliğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi taşıt aracı iç ve dış lastiği için mensucat
İplikten imalat
5903
Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç)
Ağartılmış mensucattan imalat
Veya
hazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle (1), (2) beraber yapılan ağartılmamış veya önağartma işlemi yapılmış mensucatın baskı veya boyanması
5904
Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın); bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın)
Ağartılmamış mensucat, keçe, veya dokunmamış mensucattan imalat
5905
Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları
Ağartılmamış mensucattan imalat
Veya
hazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle (1), (2) beraber yapılan ağartılmamış veya önağartma işlemi yapılmış mensucatın baskı veya boyanması
5906
Kauçuklu mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç)
Ağartılmış, örülmüş mensucat veya diğer ağartılmamış mensucattan imalat
5907
Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat , tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler (tualler)
Ağartılmamış mensucattan imalat
Veya
Hazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle (1), (2) beraber yapılan ağartılmamış veya önağartma işlemi yapılmış mensucatın baskı veya boyanması
5908
Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için gömlekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın)
İplikten imalat
5909
Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları ve benzeri hortumlar (diğer maddelerden teçhizat veya aksesuarı olsun olmasın)
İplikten veya liften imalat
5910
Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları (diğer metal ve maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın)
İplik veya liften imalat
5911
Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus bu Faslın 7 no.lu notunda belirtilen ürünler ve eşya
-Keçeden yapılmış olanlar haricindeki cilalama diskleri ve halkaları
– Diğerleri
İplikten, döküntü mensucattan veya paçavradan 6310 pozisyonundaki imalat
İplik veya liften imalat
Fasıl 60
Örme mensucat
-Baskılı veya boyanmış
-Diğerleri
İplikten imalat
Veya
hazırlayıcı veya finisaj işlemleriyle (1), (2) beraber yapılan ağartılmamış veya önağartma işlemi yapılmış mensucatın baskı veya boyanması
İplikten imalat
Fasıl 61
Örme giyim eşyası ve aksesuarları
-Şekline göre kesilmiş parçalardan veya örülerek şekillendirilmiş, iki veya daha fazla örme mensucatın dikilmesi veya başka surette birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar
-Diğerleri
İmalatın tamamlanması (4)
İplikten imalat
y Fasıl 62
Giyim eşyası ve giyim eşyasının aksesuarları (örülmemiş olanlar) 6213 ve 6214 pozisyonları hariç olup bunlar için kurallar aşağıda belirtilmiştir.:
-Bitirilmiş veya tamamlanmış
– Bitirilmemiş veya tamamlanmamış
İmalatın tamamlanması (4)
İplikten imalat
6213 ve 6214
Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya:
-İşlemeli olanlar
-Diğerleri
İplikten imalat
veya
kullanılan işleme yapılmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını aşmadığı imalat
İplikten imalat
6301 ila y 6306
Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri, perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbelaları, diğer mefruşat (9404 pozisyonundakiler hariç); ambalaj için torba ve çuvallar, vagon ve mavna örtüleri, kamp eşyası
-keçeden veya dokunmamış mensucattan
–emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış veya lamine edilmemiş
— emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş
-Diğerleri
–Örülmüş
—İşlemesiz
—İşlemeli
–Örülmemiş
—İşlemesiz
—İşlemeli
Liften imalat
Ağartılmamış (3) keçe veya dokunmamış mensucatın emdirilmesi, sıvanması, kaplanması veya lamine edilmesi
İmalatın tamamlanması(4)
İmalatın tamamlanması (4)
veya
Kullanılan işleme yapılmamış örülmüş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’nı aşmadığı imalat
İplikten imalat
İplikten imalat
Veya
Kullanılan işleme yapılmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını aşmadığı imalat
6307
Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil) el yelpazeleri, bunların mekanik olmayan çerçeve ve sapları ile bu çerçeve ve sapların aksamı hariç
-Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri
-Diğerleri
İplikten imalat
Kullanılan girdinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını aşmadığı imalat
6308
Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında kullanılan mensucat ve ipliklerden oluşan takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın) ve benzeri dokumaya elverişli eşya (perakende satılacak hale getirilmiş)
Takımı oluşturan menşeli olmayan eşyanın kıymetinin takımın fabrika çıkış fiyatının % 25’ini aşmadığı imalat
6309
Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya
Yükleme için toplanmış ve paketlenmiş
2Termoprinting işleminin menşe veren bir işlem olarak kabul edilebilmesi için baskının transfer kağıdıyla beraber yapılması gereklidir.
Başa dön tuşu