G.T.İ.P.Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (Seri No:27)

05.12.2017-30261 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 27)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin Ek-1’de yer alan 58 inci ve 59 uncu dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Armonize Sistem (AS) Kodu: Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan altı haneli Armonize Sistem Nomanklatür kodunu,
b) DGÖ: Dünya Gümrük Örgütü’nü,
c) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kuralları,
ç) Tarife pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,
d) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC): Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder.
Genel açıklamalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ek-1’de yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder.
(2) Ek-1’de yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Ek-1

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 58. DÖNEM KARARLARI
No Eşya Tanımı SınıflandırmaKararı Dikkate Alınan AS Kodları Sınıflandırma Gerekçesi
1. Capsicum cinsi biberin tohumluk çekirdekleri. Biberin geri kalanından ayrılmış ve temizlenmiş olan tohumlara mantar ilacı Thiram uygulanmıştır. 1209.91 09.04 ve 12.09 GYK 1 ve 6.
2. Bitter çikolata ve kakao içeren, dondurulmuş, hazır yemek olarak sunulan acı yahni [sığır eti (% 70), çeşitli sebze ve baharatlar, bitter çikolata (% 0,7) ve kakao (% 0,3)]. Ürün, 400 gr’lık paketlerde perakende satışa sunulmaktadır. 1602.50 16.02 ve 18.06 GYK 1 (16. Faslın 2 no.lu notu) ve 6.
3. Meyan kökü ve aroma verici maddeler içeren, çiğnenebilir boğaz ve öksürük pastili. Ürün perakende satışa uygun ambalajlardadır. 1704.90 17.04 ve 30.04 GYK 1 ve 6.
4. Tepesinde plastikten bir şekerleme otomatı şeklinde kapağı bulunan ve plastik bir tüpün içinde perakende satışa sunulan, her biri net 45 gr’lık iki küçük torba halinde, şeker kaplı, sütlü çikolata şekerlemeleri. Şekerleme otomatına, bir şekerleme markasının karakterlerinden birinin şekli verilmiştir. Eşya, söz konusu karakterin eli basılı halde tutulduğunda haznede bulunan şekerlemelerden alınabilecek şekilde tasarlanmıştır. 1806.90 18.06 ve 95.03 GYK 1, 3(b) ve 6.
5. Kartondan mamul, 140 gr ürün içeren ve tepesinde bulunan plastik kapağın üzerine bir yayla birleştirilmiş halde bir şekerleme markasının oyuncak karakterinin oturtulmuş olduğu kutu içinde sunulan; şeker kaplı, yer fıstığı içeren sütlü çikolata şekerlemeleri [% 48 sütlü çikolata, % 23 yer fıstığı]. Söz konusu oyuncak, oynamak için kapaktaki yaydan çıkartılabilmektedir. 1806.90 18.06 ve 95.03 GYK 1, 5(b) ve 6.
6. Buharlama, mantarla fermantasyon, kurutma ve kavurma işlemleri ile hazırlanmış; küçük parçalar halinde karadut yaprakları. Ürün, kavrulmuş aroma vericilerle tamamen fermente edilmiştir ve 2 gr’lık küçük poşetlere  (çay poşetleri) konulmuştur. Sıcak su ile karıştırıldıktan sonra içecek olarak tüketilmesi amaçlanmaktadır. 2106.90 GYK 1 ve 6.
7. Buharlama, mantarla fermantasyon, kurutma ve kavurma işlemleri ile hazırlanmış; küçük parçalar halinde karadut yaprakları. Ürün, kavrulmuş aroma vericilerle tamamen fermente edilmiştir ve dokunmuş kumaştan, 30 kg’lık dökme ambalajlarda sunulmaktadır. Sıcak su ile karıştırıldıktan sonra içecek olarak tüketilmesi amaçlanmaktadır. 2106.90 GYK 1 ve 6.
8. İnorganik pigmentlerin ve parçacıkların, ağırlıkça % 40 ila 70 oranında; organik çözücüler içinde ağırlıkça % 25 ila 50 oranında bir süspansiyonundan oluşan seramik mürekkebi. Ürün seramik endüstrisinde; yazıcılara benzer, ancak seramiklerin endüstriyel üretimine uyarlanmış türden ink-jet cihazlarla yapılan dijital uygulamalarda kullanılmaktadır. 3207.10 3207.10 ve 3207.30 GYK 1 ve 6.
9. Görünür genişliği 5 mm’yi geçmeyen sentetik tekstil şeritlerden mamul eşya, iki ucu açık bir kılıfa benzemektedir. Çanta üretmek için kullanılan ürün, 1500 m uzunluğunda ve 70 cm genişliğinde rulolar halinde olup; ürünün metre başına ağırlığı 112 gr ile 114 gr arasında değişir. 5407.20 GYK 1 ve 6.
10. % 80 pamuk, % 14 viskon ve % 6 elastandan mamul örme giysi. Eşya kollu ve çok kısa bir tişört görünümündedir. 6109.10
 
61.09 ve 61.14 GYK 1 ve 6.
11. Uzun kollu, çok kısa süveter/kazak. % 100 polyesterden yapılmış ve kadınlar için tasarlanmıştır. 6110.30 61.10 ve 61.14 GYK 1 ve 6.
12. Rektifiyer, pil ve telekomünikasyon ekipmanı gibi elektrikli ve elektronik cihazların yerleştirilmesi için tasarlanmış; telekom uygulamaları amaçlı, klima tertibatlı dış kabin. Direkt olarak dış mekânda yere kurulacak şekilde tasarlanmıştır. İç yapısı iki bölmelidir: 1) dört pil rafından oluşan bir pil bölmesi ve 2) “raf” ünitelerinin ihtiyaçlarına yönelik bir ekipman bölmesi. Eşya, ön kapısında 2000 W DC “klima” ve kabin çatısında bir DC acil egzoz fanı ile donatılmış olarak gelmektedir. 8418.69 84.18 ve 85.17 GYK 1, 3(b) ve 6.
13. Galvanizli çelikten mamul oluklu sacdan yapılmış, çapı 4,51 m ila 31,6 m, depolama kapasitesi 50 ila 15.000 ton olan tahıl depolaması için kullanılan tabanı düz silolar. İkinci katta bir giriş kapısı, çatıda bir gözlem kulesi bulunur. Siloya girmek için bir iç merdiven ile gözlem yerine ulaşmak için güvenlik kafesi ve istirahat platformu bulunan bir dış merdiven mevcuttur. Silolarda bulunan sıcaklık denetim sistemi, silolar içindeki sıcak alanları ve böcek aktivitesini belirlemeye yardımcı olur. Sistem, ısı kablolarından, kablolarda bulunan tahıl ısı ölçüm sensörlerinden, sabit ve hareketli ısı monitörlerinden oluşur. Silolarda, siloların altındaki kalıntı tahılların boşaltılması için kendi ekseni etrafında 360 derece dönen bir alt tarama burgusu ile depolanmış tahılların havalandırılması için radyal ve eksenel fanlar bulunmaktadır. Havalandırma menfezleri tozu ve zirai kimyasalların atılmasını kolaylaştırır. Çatıda ve havalandırma kanallarında kullanılan eksenel fanlar, silo kapasitesine ve depolanacak tahılın özelliklerine göre dizayn edilmiş ve beton temel üzerine inşa edilmiştir. 8479.89 84.36, 84.79 ve 94.06 GYK 1 ve 6.
14. Galvanizli çelikten mamul oluklu sacdan yapılmış, depolanacak tahılın akış özelliğine göre tabanlarına 45-65 derece arası açı verilmiş olan konik tabanlı silolar. Yanları, destek unsurları ve giriş kapıları galvanizli saclardan imal edilmiştir. Bunlar, kısa vadeli ve geçiş dönemi tahıl depolaması için uygundur. Çatıda bir giriş kapısı ve gözlem bölümü bulunur. Siloya girmek için bir iç merdiven ve gözetleme bölümüne ulaşmak için emniyet kafesi ile istirahat platformu bulunan bir dış merdiven mevcuttur. Silolarda bulunan sıcaklık denetim sistemi, silolar içindeki sıcak alanları ve böcek aktivitesini belirlemeye yardımcı olur. Sistem, ısı kablolarından, kablolarda bulunan tahıl ısı ölçüm sensörlerinden, sabit ve hareketli ısı monitörlerinden oluşur. Depolanmış tahılların havalandırılması için radyal ve eksenel fanlar bulunmaktadır. Havalandırma menfezleri tozu ve zirai kimyasalların atılmasını kolaylaştırır. 8479.89 73.09, 84.36, 84.79 ve 94.06 GYK 1 ve 6.
15. İndiyum antimonit (InSb) tabakası kaplı ferrit bir katman ile manyetik devre rolündeki bir ferrit nüveden oluşan, bir dış elektronik devreye bağlanmak üzere telleri yerleştirilmiş ve kurşun çerçeveye monte edilmiş halde dört terminalli ‘Hall element cihazı’. “Hall etkisi” ile manyetizmayı algılayan cihaz, çamaşır makinesi, buzdolabı, klima vb. eşyaların küçük hassas motorları için kullanılır. 8543.70 85.41 ve 85.43 GYK 1 ve 6.
16. Sıkıştırılmış doğal gazın taşınmasında kullanılan bir dizi silindirden (dört veya altı) oluşan boru demeti biçiminde konteyner (Tube Bundle Container).Her bir silindir, gazın boşaltılması ve doldurulması için ayrı bir vana ve sayaç ile donatılmıştır. Silindirler birbirine kaynak yapılmamış veya kalıcı olarak bağlanmamıştır; ancak standart 20’lik veya 40’lık (yaklaşık 6 veya 12 metrelik) konteynerlerin sığacağı ölçülerde metal bir çerçeve ile biraraya toplanmıştır. Ürünün çerçevesinde römork vb. taşıma araçlarına kanca veya diğer bağlantı elemanları vasıtasıyla bağlanmayı sağlayan delikler bulunur. 8609.00 73.11 ve 86.09 GYK 1.
17. Patikalar, bisiklet yolları, kaldırımlar gibi düşük hızla gidilebilecek yerlerde kullanım için ve tek kişiyi taşıyacak şekilde tasarlanmış, kendi kendini dengeleyen, elektrikli, iki tekerlekli taşıma cihazı (hoverboard/smart scooter/drift vehicle). Cihazın maksimum hızı 10 km/sa’tir ve şarjı maksimum 15-20 km mesafeye kadar dayanır. 8711.60(AS 2017)
 
8711.90
(AS 2012)
 
 
87.11 ve 95.03 GYK 1 ve 6.
18. İki bağlantı pimi ve iki adet kayar somun yardımıyla bir “sal” oluşturmak üzere birbirine bağlanmış altı adet plastik küpten oluşan, yüzer platform montaj parçası. Bağlantı pimleri ve somunları ürünle birlikte sunulmaktadır. Altı küp içeren montaj parçasının yüzeyi 1 metreye 1,5 metredir ve 480 kg’ı (68 kg x 6) taşıyabilmektedir. 8907.90 GYK 1 ve 6.
19. 134 adet, yüzer platform montaj parçası (her bir parça altışar adet plastik küpten oluşur). 8907.90 GYK 1, 2(a) ve 6.
20. Ekstra sert, renklendirilmiş titanyum alaşımından mamul, yaklaşık 12 mm uzunluğunda sert, silindirik şekilli, yiv açılmış ürün. 3 mm’lik sabit bir dış çapı ve bir başı olan ürüne baştanbaşa asimetrik olarak yiv açılmıştır. Ürünün fiksasyon sistemlerinde bir sıkıştırma plakasına kilitlenmesi için başına da yiv açılmıştır. Ürün, implant vidaları için ISO / TC 150 standartlarına uygundur ve kırık kemiklerin yerine sabitlenmesi için travma cerrahisinde kullanılmak amaçlıdır. Vücuda özel aletlerle yerleştirilecek olan ürün steril ambalajda sunulmaktadır ve üretim, dağıtım, kullanım süreçlerinde izlenebilmesi için numaralandırılmıştır. 9021.10
 
 
 
15. Bölümün 2 no.lu notu,81.08 ve 90.21
 
GYK 1 ve 6.
21. Ekstra sert titanyum alaşımlı, 20-45 mm arası uzunlukta, sert, silindir şeklinde, yiv açılmış halde (pangea çift çekirdek vida olarak bilinen) ürün. Tüm gövdeye, çekirdek çapı değişiklikleri için bir geçiş bölgesi içeren çift çekirdekli yivler açılmıştır. 4,0 mm’lik sabit dış çapı olan gövde, kendi kendini kılavuzlayan özelliktedir ve yiv açılmış kör tapası vardır. Ürünün baş kısmı poliaksiyal (hareketli) U-şekillidir ve kendi ekseni etrafında 25º açıyla dönerek ayarlanmasını sağlayacak şekilde içten yiv açılmış haldedir. Ürünün baş kısmına ait kör tapası, bir çubuğun (ayrı olarak sunulan) sabitlenmesini sağlamak üzere özel bir yatak kovanına sahiptir.Ürün, implant vidaları hakkındaki ISO/TC 150 standardını sağlamaktadır ve travmatik kırık cerrahisinde omurga posterior stabilizasyonunda kullanılmak üzere sunulmaktadır. Vücuda uygun aletler kullanılarak yerleştirilir.
İthalat esnasında steril ambalajda bulunmayan ürün, üretim, dağıtım ve kullanım aşamalarında izlenebilmesini teminen numaralandırılmıştır.
9021.10 15. Bölümün 2 no.lu notu,81.08 ve 90.21
 
GYK 1 ve 6.
22. Motorlu taşıtların koltukları için deri, tekstil malzemesi veya plastik malzeme parçalarının birleştirilmesinden mamul kılıflar. Eşya, koltuk iskeletine giydirilip sabitlenmesini sağlayacak muhtelif ayarlama ve sabitleme unsuruyla donatılmıştır. Söz konusu ürün belirli motorlu taşıtların koltuklarının nihai ve kalıcı döşemesi niteliğinde olup; koltuklara monte edildikten sonra çıkarılmaz. 9401.90 87.08, 94.01 veya mamul olduğu maddeye göre sınıflandırma. GYK 1 ve 6.
23. İki önde bir arkada olmak üzere üçayaklı üçgen şekilli, A-çerçeve şövale (Lyre şövale olarak da bilinir). Şekli önden “A” harfini anımsattığı için böyle adlandırılır. 9403.60 94.03 ve 96.20(HS 2017) GYK 1 (94. Faslın 2 no.lu notu) ve 6.
24. Baz ölçüleri 66 cmx66 cm olan “H” harfi şeklinde H-çerçeve şövale. 9403.60 94.03 GYK 1 (94. Faslın 2 no.lu notu) ve 6.
25. Dönüşebilen şövale (hibrit şövale). Normal bir şövaleden masaüstü şövaleye dönüştürülebilmektedir. Boyu 2,18 m, eni ve derinliği 0,53 m olan ürün 1,27 m’ye kadar uzunluktaki kanvas veya panelleri tutabilmektedir. 9403.60 94.03 GYK 1 (94. Faslın 2 no.lu notu) ve 6.
26. Bir şekerleme markasının karakterlerinden birini temsil eden, AA pille çalışan elektrik motoru ile donatılmış oyuncak fan. Oyuncak fanın alt kısmı, içinde bir paket şeker kaplamalı sütlü çikolata şekerlemesi (net ağırlığı 20 gr) olan kapaklı bir boru şeklindedir. 9503.00 18.06 ve 95.03 GYK 1 (95. Faslın 4 no.lu notu).
27. Video oyunu konsolu için sanal gerçeklik seti. Ürün perakende satışa yönelik bir kutu içinde sunulur ve içeriğinde bir adet başa sabitlenerek göze takılan ekran [sanal gerçeklik başlığı (headset)], bir adet işlemci, bir adet başa takılan stereo kulaklık, bağlantı kabloları (HDMI, USB ve sanal gerçeklik başlığı), bir AC adaptör ve güç kablosu bulunur.Gözlüğü anımsatan sanal gerçeklik seti;  sensörler, video görüntü modülü (yan yana iki görüntüyü gösterebilir) ve kullanıcının video ekranı modülünün görüntüsünü stereoskopik görmesini sağlayan iki adet büyüteçli mercek içerir. İşlemci birimi, sanal gerçeklik başlığı ile video oyunu konsolunu senkronize etmeye yarar (konsoldan gelen video sinyallerini gözlüğe; gözlükten aldığı sinyalleri ise konsola iletir). 9504.50 85.28 ve 95.04 GYK 1 (95. Faslın 3 no.lu notu), 3(b) ve 6.

 

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 59. DÖNEM KARARLARI
No Eşya Tanımı SınıflandırmaKararı Dikkate Alınan AS Kodları Sınıflandırma Gerekçesi
1. Konsantre fermente yağsız süt (% 80), meyve müstahzarı (çilek) (% 10), şeker (%7,6), modifiye nişasta, çilek tohumları, siyah havuç suyu konsantresi, doğal aromalandırıcı, koyulaştırıcı, sütten mineral konsantre, limon suyu konsantresi ve asit düzenleyicileri. Ürün, aynı zamanda Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus kültürlerini de içerir. Ürün net ağırlığı 160 gr olan plastik bir kapta perakende satışa sunulur ve iki katmandan oluşur; alt katman bir meyve müstahzarı (çilek), üst katman ise beyaz bir süt ürünü şeklindedir. 0406.10 04.03 ve 04.06 GYK 1 ve 6.
2. Mantar (Mortierella Alpina) fermentasyonu, santrifüj ve rafinasyon sonucunda meydana gelen, tabii karışım gliserit formunda araşidonik asit (ARA) yağı. Ürünün kompozisyonu; % 95-98 trigliserit, % 2-5 digliserit ve monogliserit’tir. Trigliserit ise esas olarak araşidonik asit, palmik asit, linoleik asit ve diğer yağ asitleri vb. içeren, yağ asididir. Ürün oda sıcaklığında açık sarı veya turuncu-sarı renkte bir sıvıdır ve 4ºC’nin altında katı hale geçer. 1515.90 15.06, 15.15 ve 21.06 GYK 1 ve 6.
3. İçleri peynir (beyaz peynir, taze peynir) ile doldurulmuş;  ayçiçeği yağı, sarımsak ve baharat içeren bir sıvının içine konulmuş yeşil ve kırmızıbiber (Capsicum frutescens) parçaları karışımı. Üretici tarafından sağlanan bilgiye göre söz konusu ürün ağırlıkça: % 40 ayçiçeği yağı, % 35 peynir (% 17,5 beyaz peynir ve % 17,5 taze peynir), % 24 biber (Capsicum frutescens), sarımsak ve baharat içerir. Ürün net ağırlığı 200 gr olan şeffaf plastikten kutularda paketlenmiştir. 2005.99 04.06, 20.05 ve 21.06 GYK 1 ve 6.
4. İnce siyah/koyu kahverengi, (>% 90) ilmenit (<% 0,3) manyetit, (<% 0,1 ) sülfat içeren, parça büyüklüğü 45 μm’den küçük (tozun% 99,5’i için) bir toz halinde ilmenit cevheri. Eşya, herhangi bir kimyasal işlem veya işlemeye tabi tutulmamıştır, sadece öğütme şeklinde mekanik işlem görmüştür. Ürün, deniz kuyusu sondajında yoğunluğu arttırmak için ağırlık olarak kullanılır. 2614.00 25.30 ve 26.14 GYK 1.
5. Anti-Zika Virüsü ELISA (IgM).
ELISA test kiti, Zika virüsünün teşhisi için serumdaki Zika virüsüne karşı immünoglobülin sınıfı IgM insan antikorları için deney ortamında (in vitro)  yarı kantitatif bir analiz sağlar.
3002.15 30.02 GYK 1, 3(b) ve 6.
6. Anti-Chikungunya Virüsü ELISA (IgM). “ELISA test kiti, chikungunya humması tanısı ve hemorajik ateşin ayırıcı tanısı için serum veya plazmada chikungunya virüsüne (CHIKV) karşı immünoglobülin sınıfı IgM insan antikorları için deney ortamında (in vitro)  yarı kantitatif bir analiz sağlar. 3002.15 30.02 GYK 1, 3(b) ve 6.
7. İlaçlı kemik greft ikamesi – kemik kusurlarını ve kemik takviyesini doldurmak için önerilen bir malzemedir, örneğin: a) alveolar sırtın arttırılması/yeniden oluşturulması; b) implantoloji; implant alanlarının hazırlanması, kemik çatlaklarının doldurulması ve sinüs tabanının arttırılması; c) periodontoloji: kemik kusurlarının doldurulması, yönlendirilmiş kemik jenerasyonu (GRT) için destek membranı.İnorganik matrisi, insanın süngerimsi kemik yapısına benzer bir makro ve mikro-gözenek yapısındadır. Çok sayıda birbirine bağlı gözenek ve doğal kompozisyon sayesinde, implant alanında yeni kemik gelişmesine yardımcı olur ve daha sonra osteoklastlar (kemik yıkımı yapan hücreler) ve osteoblastlar (kemik ana hücreleri) tarafından kısmen yeniden şekillendirilir. 3004.90 30.01, 30.04 ve 30.06 GYK 1 ve 6.
8. “AN-E”: 1.250 kg’lık torbalarda bulunan, yoğun ve çok saf (gözeneksiz), beyaz, yüksek kaliteli granüllerden oluşan, aşağıdaki teknik özelliklere sahip olan ürün: minimum % 98 amonyum nitrat,  minimum % 34 azot içeriği, katkı maddeleri: izler; maks. % 0,001 Fe, % 1,0 – % 1,6 magnezyum nitrat, maks. % 0,2 yanıcı malzeme. Ürün inert mineral yağlarla emülsifiye edilir ve bir patlayıcı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 3602.00 31.02 ve 36.02 GYK 1.
9. “ANPP”: Beyaz, gözenekli granüllerden oluşan, 1.250 kg’lık torbalarda bulunan, aşağıdaki teknik özelliklere sahip olan ürün:  en az % 98 amonyum nitrat, en az % 34 azot içeriği, maks. % 0,2 yanıcı materyal,  maksimum; maks. % 0,1 kaplama maddesi; normal kullanım: ANFO (Amonyum Nitrat Fuel Oil) imalatı.Bu ürün, sivil patlayıcı maddeler (madencilik veya inşaat mühendisliği alanları) için olan ANFO üretiminde kullanılan temel malzemedir (amonyum nitrat ve fuel oil ile üretilmiştir). 3602.00 31.02 ve 36.02 GYK 1.
10. Fotoresistler, yarı iletken malzemelerin fotolitografik imalatında kullanılan ışığa duyarlı plastik reçine solüsyonlarıdır. Bunlar evrensel olarak pozitif resist ve negatif resist olmak üzere iki tür olup; her ikisi de polimer, ışığa duyarlılaştırıcı, sulu olmayan solvent ve diğer çeşitli kimyasalları ihtiva eder. 3707.90 3707.10 ve 3707.90 GYK 1 ve 6.
11. Paraquat diklorür. İmalattan kaynaklanan safsızlıklar taşıyan  ürün “paraquat diklorür” (N,N’-dimetil-4,4′-bipiridinyum diklorür, [(C6H7N)2]Cl2)’den oluşur. Görülebilen yabancı madde içermeyen ürün, durudan hafif tortuluya dönük, kahverengi, sulu bir çözelti halindedir. Etkili bir emetik içermesi gereken ürün aynı zamanda renklendirici, koklama duyusunu uyarıcı ajanlar içerir. 3808.93 29.33 ve 38.08 GYK 1 (38. Faslın 1(a) notu) ve 6.
12. Aromatik maddelere dayalı çözücüler (solvent).
Kimyasal bileşimi (GC): ksilen (% 88,23), toluen (% 0,55), metil izobütil keton (% 7,68), diğer (% 3,50) olan, katı kontaminasyon içermeyen, renksiz, berrak, homojen, 20 litrelik variller halinde sunulan sıvı.  Ksilol (% 83) ve bütil asetattan (% 17) oluşan ürün, macun, astar, boyalar, vernikler, yapışkanlar vb. için kullanılır.
3814.00 27.07 ve 38.14 GYK 1.
13. Zika virüsünü ve Aedes cinsi sivrisinekler tarafından yayılan diğer hastalıkları tespit etmek için hızlı tanı test kitleri.Gerçek zamanlı RT-PCR ile Zika Virüs RNA’sının kantitatif tespitine dayanan  deney ortamında (in vitro) bir analiz sağlar. 3822.00 38.22 GYK 1 ve 3(b).
14. Perakende satışa yönelik tek bir ambalaj içinde; borular, el duşu ve başlığı, yuvarlak bir sabunluk, filtre conta, kromajlı bir hortum ile su tahliyesi ve duşun çalışması için gereken diğer parçalardan oluşan eşya. Parçalardan bazıları plastikten, bazıları metalden mamuldür. 3924.90 39.22, 39.24 ve 84.81 GYK 1, 3(b) ve 6.
15. Masa üstü şövale.Bu tip şövaleler, bir masanın üstüne yerleştirilerek kullanılabilecek ebatta ve portatiftir. Ürünün resim malzemesi vb. için bir çekmecesi mevcuttur. Ürün, 10 cm uzunluğunda (katlanmış haldeyken), 40 cm genişliğinde ve 38 cm derinliğinde olup, yüksekliği 86 cm’ye kadar olan kanvas veya panelleri tutabilir. 4420.90 44.20, 44.21 ve 94.03 GYK 1 ve 6.
16. Poliüretan filmden oluşan bir orta tabakanın, iki kumaş tabaka (hiç biri havlı kumaş değildir) arasına sandviç gibi yerleştirilmesi ile elde edilmiş, toplam üç katmanlı, lamine edilmiş tekstil kumaş. 5903.20 59.03 ve 60.01 GYK 1 ve 6.
17. Lamine edilmiş kumaşlardan yapılmış, bir yüzü plastik ile kaplanmış, uzun, iş eldiveni. Kumaş, birlikte lamine edilmiş üç farklı katmandan oluşur. Cilde temas edecek taraftaki ilk katman pamuk lifi ipliklerinden örülmüş, fırçalanmış kumaştır, orta katman gözenekli plastik tabakadır (poliüretan) ve üst katman, pamuk lifi ipliklerinden örülmüş olup dış yüzeyi plastikle (vinil klorür polimeri) kaplanmıştır. 6116.10 61.16 GYK 1 ve 6.
18. İki kat suni örme kumaşın arasında bulunan bir kat gözenekli kauçuktan oluşan, kauçuklanmış tekstil kumaşlardan mamul eldiven. Avuç içi kısmına, kavrama amacıyla “yapışkan” yüzeyli küçük plastik noktalar eklenmiştir. Eldivenin malzemesi, suya dayanıklı giysilerde kullanılan malzemeye benzemektedir. 6116.9 61.16 GYK 1 ve 6.
19. Değerli eşyaları korumak için,  çelikten mamul, elektronik kasa. Kasa, elektronik tuş takımlı programlanabilir kilit, gösterge paneli ve geçersiz şifre girişte devreye giren ayrı bir kilitle donatılmıştır. Dış boyutları 200 mm x 310 mm x 200 mm ve iç boyutları 198 mm x 308 mm x 140 mm (yxgxd)’dir. Kasanın ağırlığı 4,5 kg’dır, kapağı 3 mm, gövdesi 1 mm kalınlığındadır. Kapağın ön yüzündeki kadran, iki adet tek yönde kayan sürgü (20 mm kalınlıkta) içerir. Eşyayı zemine veya duvara sabitlemek için tabanına ve arkasına delik açılmıştır. Ev ya da iş yerinde kullanıma uygundur. 8303.00 83.03 ve 94.03 GYK 1.
20. Değerli eşyaları korumak için,  çelikten mamul, elektronik kasa. Kasa, elektronik tuş takımlı programlanabilir kilit, gösterge paneli ve geçersiz şifre girişte devreye giren ayrı bir kilitle donatılmıştır. Dış boyutları 250 mm x 350 mm x 250 mm ve iç boyutları 248 mm x 348 mm x 190 mm (yxgxd)’dir. Kasanın ağırlığı 6 kg’dır, kapağı 3 mm, gövdesi 1 mm kalınlığındadır. Kapağın ön yüzündeki kadran, iki adet tek yönde kayan sürgü (20 mm kalınlıkta) içerir. Eşyayı zemine veya duvara sabitlemek için tabanına ve arkasına delik açılmıştır. Ev ya da iş yerinde kullanıma uygundur. 8303.00 83.03 ve 94.03 GYK 1.
21. Yüksek hızda (Ultrasonik) titreşen bir uç tarafından ultrasonik yöntemle lekeleri çıkarmak için kullanılan avuç içi cihazı. Cihaz, nemlendirilmiş giysiler üzerinde kullanılır ve ultrasonik titreşimden kaynaklanan mikro baloncukların patlama kuvvetiyle kir ve lekelerin giderilmesine yardımcı olur. 8479.89 84.79 ve 85.43 GYK 1 ve 6.
22. Küçük bir elektrik motoru ile çalışan, lekeleri çıkarmak suretiyle ön yıkama yapmak için kullanılan avuç içi cihazı. Cihaz, lekeleri gidermek için  su ve deterjan kombinasyonu kullanır ve ovalama işlemiyle lekelerin giderilmesine yardımcı olur. 8509.80 85.09 ve 85.36 GYK 1 (85. Faslın 4(b) notu) ve 6.
23. 1 IGBT,   transistör kapalı durumdayken ters akımdan kaynaklanan potansiyel hasarlardan korumak için transistöre paralel bağlanmış 1 diyot ve birkaç elektrot içeren İzolasyonlu Kapı Bipolar Transistör (IGBT) modülü (62 mm x 106 mm x 36 mm). Bu bileşenler, alüminyum tellerle birbirine bağlıdır ve plastik bir kasa içindedir. Ürünün işlevleri şunlardır: yükseltme (amplifikatör), salınım (osilasyon), frekans dönüştürme ve elektrik akımının aktarılması. Ürün, yüksek güç uygulamalarında akım ve voltajı düzenlemek için kullanılır ve yüksek akım geçişini idare kapasitesine sahiptir. Gerilim değeri kapasitesi 1200 V ve maksimum amp değeri 400 A’dır. Özel kullanım alanları arasında aydınlatma ve ısıtma, hareket kontrol uygulamaları, elektrik fanları, elektrikli pompaların kontrolü vb. bulunur. 8541.29 85.41 GYK 1 ve 6.
24. Aşağıdaki parçaları içeren, demonte bisiklet:
– Çerçeve;
– Çatal;
– Tutma kolu;
– Fren kolları;
– Mil;
– Tutak;
– Komple krank seti;
– Attırıcılar (shifters);
– Fren mekanizması/frenler;
– BB bölümü;
– Oturak;
– Oturak direği;
– Zincir çarkı.
8712.00 87.12 ve 87.14 GYK 1 ve 2(a).
25. Aşağıdaki parçaları içeren, demonte bisiklet:
– Çerçeve;
– Çatal;
– Tutma kolu;–  Mil (çatalı ve elle tutma kısmını birleştirir);
– Fren ve vites kolları ile kabloları;
– Frenler;
– Krank kolları;
– Krank seti;– Zincir;– Zincir halkasının cıvataları;
– Ön vites;
– Oturak direği kelepçesi.
8712.00 87.12 ve 87.14 GYK 1 ve 2(a).
26. Aşağıdaki parçaları içeren, demonte bisiklet:
– Çerçeve;
– Çatal;
– Tutma kolu;–   Mil;–   Fren ve vites kolları ile kabloları. 
8712.00 87.12 ve 87.14 GYK 1 ve 2(a).
27. Belirli bir cep telefonuna bağlanıp kullanılmak üzere tasarlanmış olan sanal gerçeklik başlığı (headset). Ürün, dâhili bir Merkezi İşlem Birimi (CPU), cep telefonu ekranının görüntüsünü büyütmek için bir çift dışbükey mercek ve cep telefonunu kontrol etmek için bir dokunmatik yüzey içerir. Ürün, kullanıcıya cep telefonunun ekranındaki görüntülerin stereoskopik (üç boyutlu) bir görünümünü sağlar. 9004.90 85.43, 90.04 ve 90.13 GYK 1 ve 6.
 28 Esası 5 mm’lik ağır sert bir PVC kordondan oluşan, yaklaşık 3 m (10 fit) boyunda, herhangi bir yüzeyde (beton, kaldırım, ahşap döşeme vb.) kullanılabilen, plastikten yapılmış iki sapı olan atlama ipi. Kordon, sap yerlerinden kırılma olasılığını ortadan kaldıran 90 derecelik bir açıya müsaittir. İpin, en uygun uzunluğa ayarlanmasını sağlayan bir yaylı kilit sistemi mevcuttur. 9506.91 95.03 ve 95.06 GYK 1 ve 6.
Başa dön tuşu