Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:103) (Telsiz ve telekomünikasyon ithalatı)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  28.01.2012-28542 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 103)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamı telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.
(2)(Ek:04.03.2014-28931 Resmi Gazete) Motorlu kara taşıtı imalatçısı firmalar, motorlu kara taşıtı imalatında kullanılmaya mahsus telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini, bu eşyaların geldiği yer gümrük müdürlüklerinden yapabilirler.”

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

2

Ankara Gümrük Müdürlüğü

3

Muratbey Gümrük Müdürlüğü (Değişik:20.05.2018-30426 R.G.)

4

5

İstanbul Hava Limanı Gümrük Müdürlüğü (Ek:25.01.2022-31700 R.G.)

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

6

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

7

Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

8

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

9

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

10

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

11

Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

12

İzmir Gümrük Müdürlüğü

13

Gebze Gümrük Müdürlüğü

14

Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü (Ek:20.05.2018-30426 R.G.)

15

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü (Ek: 27.11.2018-30608 R.G.)

Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu