Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:102) (Pil ve Akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:   28.01.2013-28542 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 102)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Pil ve akümülatörler ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) (Değişik:RG-23/11/2014-29184)  Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamı pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
2Ankara Gümrük Müdürlüğü
3Halkalı Gümrük Müdürlüğü
4Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
5Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
6Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
7Erenköy Gümrük Müdürlüğü
8İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
9Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
10Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü
11Mersin Gümrük Müdürlüğü
12Gemlik Gümrük Müdürlüğü
13Bursa Gümrük Müdürlüğü
14Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
15İzmir Gümrük Müdürlüğü
16Dilovası Gümrük Müdürlüğü
17Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü
18Derince Gümrük Müdürlüğü (Ek:RG-24/1/2016-29603)
19İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü (Ek:RG-27/11/2018-30608)
20Kayseri Gümrük Müdürlüğü (Ek:RG-6/11/2019-30940)

(2) (Ek:RG-4/12/2021-31679) Otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren firmalarca otomotiv imalat ve montajında kullanılmak üzere getirilen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri birinci fıkrada belirtilen gümrük müdürlüklerinin yanı sıra aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden de yapılabilir.

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Aksaray Gümrük Müdürlüğü
2Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü(1)
3İzmit Gümrük Müdürlüğü
4Yalova Gümrük Müdürlüğü

(1) Demir yolu taşımacılığı ile getirilen eşya için yetkilidir.

(3) (Ek:RG-4/12/2021-31679) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseseler tarafından getirilen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, eşyanın getirildiği yetkili gümrük müdürlüğünden de yapılabilir.

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 18/3/2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 82) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu