Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98) (LPG)

Gümrük ve  Ticaret Bakanlığından04.10.2012-28431 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi ve 2/3/2005 tarihli ve    5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

LPG İhtisas Gümrüğü Uygulaması

MADDE 3 (1) LPG’nin serbest dolaşıma giriş işlemleri rafineriler ile aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.
(Değişik:07.09.2019-30881 R.G. S.No:160)

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Alanya Gümrük Müdürlüğü
2Aliağa Gümrük Müdürlüğü
3Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
4Giresun Gümrük Müdürlüğü
5Hopa Gümrük Müdürlüğü  (Ek: 07.09.2019-30881 R.G.)
6İsdemir Gümrük Müdürlüğü
7Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü
8Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü (Ek: 19.11.2023-32374 R.G.)
9Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
10Samsun Gümrük Müdürlüğü
11Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
12Trabzon Gümrük Müdürlüğü
13Zonguldak Gümrük Müdürlüğü (Ek:13.06.2019-30800 R.G.)

(2) LPG’nin,    karayolu taşıtlarına aktarılmadığı müddetçe, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak üzere birinci fıkrada yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine transit edilmesi mümkün bulunmaktadır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yer alan, miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri ilgili gümrük idarelerinden yapılabilir.

(4) LPG’nin    serbest dolaşıma girişi esnasında mevzuat gereği teknik düzenlemeler kapsamında yapılacak olan tespitlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Yetki

MADDE 4 (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 (1) 25/6/2005 tarihli ve    25856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:38) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür

Başa dön tuşu