Gümrük Genel TebliğleriTebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 95) (İhtisas Gümrüğü-Gübre İthalatı)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 18.08.2012-28388 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:95)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, belirli GTİP ve tanıma sahip gübrelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Gübre ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (Değişik:06.06.2013-28669 R.G./ Seri No:105) (1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

a) 3102.30 Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç),

b) 3102.40 Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları,

c) 3102.50 Sodyum nitrat,

ç) 3102.60 Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları,

tarife alt pozisyonu kapsamındaki eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Antalya Gümrük Müdürlüğü
2Bandırma Gümrük Müdürlüğü
3Gemlik Gümrük Müdürlüğü
4Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
5Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
6İskenderun Gümrük Müdürlüğü
7Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
8Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
9Aliağa Gümrük Müdürlüğü
10Dikili Gümrük Müdürlüğü
11İzmir Gümrük Müdürlüğü
12Derince Gümrük Müdürlüğü
13Mersin Gümrük Müdürlüğü
14Samsun Gümrük Müdürlüğü
15Ünye Gümrük Müdürlüğü
16Ankara Gümrük Müdürlüğü
17Mardin Gümrük Müdürlüğü
18Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
19Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü (Ek:22.11.2023-32377 R.G.)

Yetki
MADDE 4 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları ilgili kurumların görüşleri alınmak suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 5 – (1) 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:62) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu