Gümrük Genelgeleri

Geri Verme/ Kaldırma Sonrasında Beyannamede Düzeltme Yapılması Halinde 241/1 Uygulanmamasına İlişkin Genelge (2019/36)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 80571967-010.06.01
Konu : Geri Verme/ Kaldırma Sonrasında Beyannamede Düzeltme Yapılması Halinde 241/1 Uygulanmamasına İlişkin Genelge
19.09.2019 /47142782

GENELGE

(2019/36)

İlgi: 04.05.2016 tarihli, 2016/44 sayılı Genelge.

Geri Verme – Kaldırma işlemine konu edilmiş beyannamede düzeltme yapılmasına ilişkin ilgide kayıtlı genelgede;
(1) Yükümlülerce yapılan geri verme/kaldırma taleplerinin idare tarafından doğrudan kabul edilmesi ya da idari itiraz ve/veya dava sonucunda, gümrük vergilerinin geri verilmesine/kaldırılmasına karar verilmesi halinde, geri verilen veya kaldırılan vergilere ilişkin gümrük beyannamelerinde düzeltmeler yapılması,
(2) Üzerinde düzeltme yapılan beyannamenin başka beyanname, özet beyan veya elektronik ortamda gerçekleştirilmiş diğer işlemlerle bağlantılı olması durumunda, bunların kontrol edilmesi, düzeltme gerekçesinin, geri verme veya kaldırma kararının sayı ve tarihi de belirtilmek suretiyle, kısa ve anlaşılır şekilde sistemde belirtilmesi,
Gerekmektedir.” Denilmektedir.
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan bazı gümrük idarelerince Geri Verme -Kaldırma işlemlerine ilişkin beyannamede düzeltme yapıldığı durumlarda Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezası tatbik edildiği anlaşılmaktadır.
Geri Verme – Kaldırma işlemi sonrası ortaya çıkan durumun beyanname üzerine yansıtılması ve böylelikle beyanname bilgilerinin ve istatistiki verilerin doğruluğunun sağlanması amacıyla yapılan bahse konu düzeltme işlemi yükümlüye atfedilecek bir usul ihlali nedeniyle gerçekleştirilmediğinden Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında usulsüzlük cezasına tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu