Gümrük Genelgeleri

Genelge-Sahil Güvenlik Komutanlığı-KDV İstisna Belgesi (Genelge 2019/40)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : Genelge-Sahil Güvenlik Komutanlığı-KDV İstisna Belgesi

GENELGE (2019/40)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.
Konuya ilişkin olarak, 3065 sayılı KDV Kanunu ve KDV Genel Uygulama Tebliği çerçevesinde İçişleri Bakanlığı-Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzenlenen KDV İstisna Belgesinin Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı-Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen ve onaylanan 1036 kodlu TPS-Sahil Güvenlik Komutanlığı-KDV İstisna Belgesi başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler 29/11/2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:
⦁ 1036 kodlu TPS-Sahil Güvenlik Komutanlığı-KDV İstisna Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.
⦁ Yükümlüsünce E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak Tek Pencere Sistemi uygulaması üzerinden iletilen başvurular İçişleri Bakanlığı-Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından değerlendirilir.
⦁ Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular İçişleri Bakanlığı-Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından incelenmek üzere kabul edilir.
⦁ Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, İçişleri Bakanlığı-Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından onaylanır ve sistem tarafından e-belge 23 haneli olarak üretilir.
⦁ Sistem’in 23 haneli olarak ürettiği e-belge numarası/ilgili belge satırı (Örnek: E-Belge No: 16545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
⦁ E-Belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda beyan edileceğinden, gümrük beyannamesi ekinde, kâğıt ortamında düzenlenmiş ıslak imzalı belge aranmaz.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Başa dön tuşu