Gümrük Genelgeleri

Geçici plakalı ticari araçların transiti (Genelge 2010/15)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01 30/3/2010
Konu : Geçici plakalı ticari araçların transiti
GENELGE
(2010/ 15 )
İlgi: 15/05/2009 tarihli ve 2009/62 sayılı Genelge.
Ülkemizden transit geçis yapacak geçici plakalı ticari araç islemlerinin 23/01/2010 tarihli ve 27471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kisisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Tasıtlarına İliskin Gümrük Genel Tebliginin (Seri No:1) 2(2) nci maddesi çerçevesinde yapılması öngörüldügünden ilgide kayıtlı Genelge’den “ZOLL plakalı araçların transiti”baslıklı 16 ncı madde çıkartılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S.Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
Başa dön tuşu