Gümrük Genelgeleri

Finansman Anlaşmaları (Genelge 2010/34)

T.C
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.12.00.165.01 13/07/2010
Konu : Finansman anlasmaları
GENELGE
(2010/34)
İlgi: 28/4/2009 tarihli ve 2009/11 sayılı genelge.
İlgide kayıtlı Genelge’de 4458 sayılı Gümrük Kanununun 28/c maddesinde belirtilen finansman anlasmalarında genel olarak bulunması gereken bilgiler açıklanmıstır. Ancak, finansman anlasmaları ile ilgili olarak gümrük idarelerinde yasanan bir takım sıkıntılar üzerine, Avrupa Birligi uygulamaları arastırılmıstır.
AB Komisyonundan alınan 13.01.2010 tarih ve 5853 sayılı yazıda; AB’nin gümrük idareleri ya da beyan sahipleri için finansman anlasmasının beyanı için bir zorunluluk getirmedigi; ancak kanun geregi; finansman anlasmasının yazılı olmasının gerektigi ve alıcının, talep edilmesi halinde, esyanın gerçekten ödenen veya ödenecek fiyat olarak beyan edilen fiyat üzerinden satıldıgını ve tespit edilen faiz oranının finansman anlasmasının yapıldıgı ülke ve tarih göz önüne alındıgında benzer ticari muamelelerdeki oranları asmadıgını ispat etmesinin gerektigi, Bu kapsamda, ATAD’ın (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı) C21/91 sayılı kararının 17 nci paragrafında; “esyanın satıcısı tarafından alıcısına sonradan ödeme yapabilmesi için izin verilmesi durumunda yapılacak ertelenmis ödemenin kural olarak bir ‘finansman anlasması’ niteliginde oldugu” nun ifade edildigi; paragraf 18 ve 19 da ise; aksine bir hüküm olmadıgı sürece, satıcının ödeme yapması için alıcıya belli bir zaman tanıması ve sonuç olarak ertelenmis ödeme yapıbilecegi hususunun alıcı tarafından kabul edilmesi halinde, 1495/80 sayılı Tüzügün 3 üncü maddesi geregi bu durumun “finansman anlasması” sayılacagı, bu baglamda ertelenmis ödemenin, satıs anlasması dısında, alıcı ile satıcı arasından belli bir özel anlasmaya konu olması gerekmedigi ifade edilmektedir.
4458 sayılı Gümrük Kanununun 28/c maddesi ile AB Gümrük Kanununun 33/1-c maddeleri aynı içerikte oldugundan aynı sekilde yorumlanmaları icap etmektedir.
Bu itibarla, satıs sözlesmesinde satıcının alıcıya sonradan ödeme yapma imkânı tanıması
durumunda söz konusu sözlesmenin, Gümrük Kanununun 28 inci maddesinin (c) bendinde
belirtilen “finansman anlasması” sayılması gerekmektedir.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S. Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
Başa dön tuşu